Anklage: Kommune straffer sine kritikere

14. mar 2012
Personer, der forsøger at gøre opmærksom på dårligt arbejdsmiljø, bliver selv fyret eller degraderet for at få dem til at holde kæft. Så hård lyder kritikken af Frederiksberg Kommune efter to alvorlige sager.

Først gik det galt på et bosted, og så gik det galt i brandvæsenet.

De 7.000 ansatte i Frederiksberg Kommune har ingen mulighed for at råbe op om problemer på deres arbejdsplads uden at risikere alvorlige repressalier.

Det hævder flere parter på baggrund af to sager, hvor ansatte i kommunen er blevet fyret eller degraderet efter at have forsøgt at råbe op.

Fyret efter mobbe-kritik

”Medarbejderne gør opmærksom på dårligt arbejdsmiljø, men bliver mødt med modstand og bliver omplaceret eller fyret. Det er frygteligt,” siger Gitte Strandgaard, formand for landsforeningen Voksenmobning Nej Tak.

I efteråret blev to ansatte fyret fra bostedet Søndre Fasanvej 40 på Frederiksberg, efter at de havde forsøgt at gøre opmærksom på alvorlige problemer med mobning på deres arbejdsplads.

Omtrent samtidigt blev fire ansatte i brandvæsenet degraderet og forflyttet, efter at de var gået bagom ryggen på beredskabschefen og havde forsøgt at vække en direktør i kommunen.

”Systemet lukker sig om sig selv, og toplederne beskytter mellemlederne i stedet for at lytte til de ansatte,” siger Gitte Strandgaard.

FOA: Skal kunne gå til ledelsen i tryghed

Hun bakkes op af Dennis Kristensen, formand for fagforeningen FOA:

”Man skal selvfølgelig kunne gå til ledelsen med problemer uden at blive udsat for repressalier eller sanktioner. Og hvis ikke problemet kan løses lokalt, skal man kunne være tryg ved at gå til den øverste ledelse,” siger han.

”Derfor er det vigtigt, at topledelsen ikke bliver sure over, at de ansatte er gået udenom deres egne ledere, men i stedet forsøger at løse problemerne, for eksempel ved at se på, om lederen lokalt har gjort det godt nok.”

Ifølge Gitte Strandgaard betyder de to sager, at ansatte i Frederiksberg Kommune fremover ikke tør råbe op, hvis der er problemer på deres arbejdsplads.[pagebreak]

”Konsekvensen er, at folk ikke tør stå frem af frygt for repressalier. Langt de fleste vil ikke turde røre det med en ildtang af frygt for, at de selv ryger i svinget. Hvis du gør opmærksom på dårligt arbejdsmiljø, bliver du selv ramt og bliver isoleret,” siger Gitte Strandgaard.

Kommune: Ingen repressalier

Frederiksberg Kommune afviser kritikken

”Man løber ikke ind i repressalier, hvis man som medarbejder gør opmærksom på problemer på arbejdspladsen. Hvis man oplever dårligt arbejdsklima, kan jeg kun opfordre til, at man går til sin leder,” siger servicedirektør Bjørn Thomsen.

Han henviser til, at utilfredse medarbejdere blandt andet kan gå til tillidsrepræsentanten eller bruge kommunens samarbejdsudvalg til at løse problemerne.

Derudover fremhæver Bjørn Thomsen kommunens nyligt oprettede whistleblower-ordning, hvor medarbejdere kan henvende sig anonymt.

Men i den seneste whistleblower-sag, der endte med, at beredskabschefen gik af, stoppede kommunen undersøgelsen, da beredskabschefen sagde op – hvad kan medarbejderne så bruge ordningen til?

”Beskyldningerne bliver undersøgt til bunds, og det er de også blevet i den sag.,” siger Bjørn Thomsen.

Men kommunen meldte da ellers ud, at man ville indstille undersøgelsen, da beredskabschefen gik af? Den 21. februar sagde direktøren for By og Miljø, Ulrik Winge, følgende: "Vi afslutter sagen, fordi han har valgt at sige op. Så er der ikke nogen grund til at fortsætte undersøgelsen."

”Sagen er undersøgt til bunds, men vi ophører med at gøre noget videre, når personalet har sagt op,” siger Bjørn Thomsen.