Anders Fogh vil give Grønland selvstyre

7. okt 2008
Statsminister Anders Fogh Rasmussen V vil modernisere rigsfællesskabet og give Grønland mere magt rent politisk.

 I det nye år vil statsministeren fremsætte et forslag, der skal give Grønland selvstyre.

"Vi vil gennemføre en selvstyreordning for Grønland. Grønland skal fremover selv udvikle selvstyret og påtage sig et økonomisk ansvar for nye sagsområder," sagde Anders Fogh Rasmussen i sin åbningstale i Folketinget.

Målet er, at den nye ordning kan træde i kraft på Grønlands nationaldag den 21. juni 2009. Den gradvise modernisering af rigsfællesskabet omfatter også Færøerne, der med overtagelsesloven fra 2005 kan overtage ansvaret for alle sagsområder indenfor rammerne af rigsfællesskabet.

"Jeg ser frem til samarbejdet med Færøerne og Grønland om den fortsatte modernisering af rigsfællesskabet. En modernisering, som bygger på ligeværd mellem vore tre lande og på princippet om folkenes selvbestemmelsesret," siger Anders Fogh.

Hvis den nye selvstyreordning bliver vedtaget, vil den afløse den nuværende hjemmestyreordning.

/Newspaq/

faktaboks