20080102-121247-6-1920x1272we
Det er beskæmmende, at der fortsat er så mange, der kommer til skade på arbejdet, siger Bjarke Refslund, arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet. (Arkivfoto) Foto: Lea Meilandt Mathiesen/Ritzau Scanpix

Langer ud efter ny analyse om arbejdsulykker: 'Forhastet og forkert konklusion'

14. sep 2020, 16:33
Ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) peger på, at andelen af arbejdsulykker per beskæftiget er faldende. Det understreger, at det grundlæggende er sundt og sikkert at gå på arbejde i Danmark, lyder det fra DA. En forhastet og meget forkert konklusion, mener FH.

Risikoen for at komme til skade på jobbet er blevet mindre, lyder konklusionen i en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

På baggrund af analysen mener DA, at virksomhedernes fokus på sikre og sunde arbejdspladser er en succes.

Antallet af arbejdsulykker har nemlig ligget stabilt omkring 42.500 arbejdsulykker i de senere år. Mens antallet af arbejdsulykker pr. beskæftiget er faldet i takt med, at flere kom i arbejde i perioden mellem 2015 og 2019.

- Én arbejdsulykke er altid en for meget, og derfor er der grund til at glæde sig, når der bliver færre ulykker. Tallene bekræfter den tendens, der har været de sidste 15-20 år: Der er færre arbejdsulykker i Danmark, og det understreger, at det grundlæggende er sundt og sikkert at gå på arbejde i Danmark, siger arbejdsmiljøchef for DA, Christina Sode Haslund, til A4 Arbejdsmiljø og fortsætter:

- Tallene viser også, at det store arbejde, som virksomhederne gør, lønner sig. Sammen med medarbejderne har danske virksomheder hver eneste dag fokus på både at bevare og forbedre det gode arbejdsmiljø. Det viser tallene, at de er lykkedes med, og det kan vi godt tillade os at være stolte af.

I lyset af, hvor længe man har haft fokus på arbejdsmiljøet, kan man godt ærgre sig over, at faldet i arbejdsulykker ikke har været større
Bjarke Refslund, arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet

Ifølge Bjarke Refslund, arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, er udviklingen forventelig, når man opgør antallet af arbejdsulykker i forhold til antallet af beskæftigede. Tallene bør dog ikke give anledning til, at man lader champagnepropperne springe, mener han. 

- Der anes en tendens til et fald over de sidste fem år, som forhåbentlig skyldes en positiv udvikling – med det forbehold, at tallet steg noget fra 2014 til 2015. Men det er dog ikke sådan, at kurven ligefrem er knækket, siger Bjarke Refslund og fortsætter: 

- Så at konkludere at det er 'sundt og sikkert at gå på arbejde i Danmark' er nok lige at tage lidt for positive briller på. Som DA selv understreger, så er hver ulykke en for meget.

(Artiklen fortsætter under grafikken)

'En forhastet konklusion'

I Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) spores ikke den samme begejstring som i DA.

- Jeg synes, det er en noget forhastet og meget forkert konklusion, når DA på baggrund af et lille – men glædeligt – fald i ulykkeincidensen (antallet af anmeldte arbejdsulykker set i forhold til beskæftigelsen, red.) konkluderer, at det 'grundlæggende er sundt og sikkert at gå på arbejde'. Antallet af anmeldte arbejdsulykker ligger fortsat omkring 42.500 for femte år i træk. Det er alt for mange, og det viser, at der er et rigtig stort potentiale for at forbedre det her, siger Morten Skov Christiansen, næstformand i FH, til A4 Arbejdsmiljø.

- Ser man på opgørelsen for 'alvorlige ulykker', så har den været konstant de sidste to år, samtidig med at vi ser en stigning i antallet af dødsulykker. Det her er et problem, vi skal tage meget alvorligt, siger han.

I FH mener man ikke, niveauet for arbejdsulykker i Danmark i 2019 er godt nok. Der er brug for, at arbejdsulykker bliver taget mere alvorligt end hidtil, ligesom den forebyggende indsats skal styrkes, lyder det fra næstformanden.

- Der er brug for at få styrket samarbejdet ude på arbejdspladserne, så vi sikrer, at de her arbejdsulykker ikke sker. Vigtigst af alt har vi brug for, at vi får styrket Arbejdstilsynet, så vi kan sikre, at der er det nødvendige antal tilsynsførende ude på arbejdspladserne, der kan understøtte et godt, sikkert arbejdsmiljø og nedbringe antallet af ulykker, siger Morten Skov Christiansen.

LÆS OGSÅ: Arbejdsmiljøprisen: Redskab fra psykiatrien har forebygget vold og trusler på sygehus

DA's Christina Sode Haslund understreger, at det tager tid at nedbringe antallet af arbejdsulykker og fremhæver, at der ses en positiv udvikling de sidste 20 år. 

- Hvis du kigger på absolutte tal over en længere periode, var vi i slutningen af 90'erne oppe omkring 50.000 arbejdsulykker, mens vi i 2019 er nede omkring 40.000 (42.677, red.). Tendensen er altså her et fald over en længere periode, siger hun.

Hun kunne dog godt tænke sig, at tallene så endnu bedre ud, men hun understreger, at arbejdsmarkedet har fat i de rigtige ting i ulykkeforebyggelsen.

- Det tager tid at nedbringe antallet af arbejdsulykker. Sanistål A/S har lige vundet Arbejdsmiljøprisen 2020 for at nedbringe antallet af arbejdsulykker med 90 procent over de sidste ti år. Det er rigtig, rigtig flot. Men det viser, at vi ikke ændrer kulturen fra år til år. Det er det lange, seje træk, der virker. Derfor vil tallene også gå lidt op og ned fra år til år, men vi er nødt til at anskue det over en længere periode. 

(Artiklen fortsætter under grafikken)

'Beskæmmende'

Antallet af anmeldte arbejdsulykker har siden 2011 ligget på omkring 42.000 om året.

Det laveste antal i perioden 2013-2019 var i 2014 med 40.651 anmeldte arbejdsulykker. Sidste år blev der anmeldt 42.677 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet.

DA's analyse peger på, at den voksende arbejdsstyrke er medvirkende til, at antallet af arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede falder fra 2014-2019.

- Det er beskæmmende, at der fortsat er så mange, der kommer til skade på arbejdet, siger arbejdsmiljøforsker Bjarke Refslund og fortsætter: 

LÆS OGSÅ: Formand for Arbejdsmiljørådet om prisvindere: 'Det er ganske enkelt imponerende'

- Siden arbejdsmiljøloven kom til, har man arbejdet målrettet på at skabe og sikre et bedre arbejdsmiljø for alle arbejdstagere i Danmark. Og i lyset af, hvor længe man har haft fokus på arbejdsmiljøet, kan man godt ærgre sig over, at faldet i arbejdsulykker ikke har været større, tilføjer han. 

Sidste år blev der registreret 36 dødsulykker. Det er langt over gennemsnittet på 32 dødsulykker om året i perioden 2014-2019, og det er samtidig det højeste antal siden 2014.

Siden midten af 00'erne er der dog sket et generelt fald i antallet af arbejdsulykker, der er anmeldt til Arbejdstilsynet. I 2007 blev 49.147 arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet, viser aktindsigt, som A4 Arbejdsmiljø har fået fra Arbejdstilsynet.