Analyse: Uduelig jobkarrusel svigter ledige

15. sep 2013, 14:45
Langtidsledige parkeres på passive dagpenge, siger 3F med analyse i baghånden. Jobindsatsen skal blive på kommunale hænder, siger KL.

Langtidsledige får i høj grad lov til at passe sig selv på dagpenge. Over en toårig periode var langtidsledige i gennemsnit på passive dagpenge i ét år.

Ting som uddannelse, aktivering og beskæftigelse tegnede sig for en tredjedel af tiden. Det konkluderer en ny analyse, som fagforbundet 3F står bag.

”Kommunerne duer ikke som beskæftigelses-aktør,” siger forbundssekretær i 3F, Per Christensen, der ventes at blive valgt til forbundsformand på tirsdag.

”Vi ser fremtiden i en beskæftigelsespolitik, hvor vi samarbejder med jobcentrene, men hvor vores a-kasser spiller en betydelig større rolle, og hvor uddannelse i langt højere grad spiller en langsigtet rolle i at få folk i beskæftigelse,” fortsætter han.

Hvad skete med 55.620 dagpengemodtagere?

Analysen undersøger overordnet, hvad der skete med 55.620 a-kasseforsikrede, der blev ledige andet halvår af 2010.

To år efter var 57 procent var i kommet i beskæftigelse, mens godt tyve procent stadig var arbejdsløse.

Kigger man på den sidste gruppe, var de på passive dagpenge halvdelen af tiden. Det vil sige et år i gennemsnit.

Aktiviteter som løntilskud, ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og vejledning & opkvalificering fyldte samlet set 21 procent af den toårige periode. Det vil sige omkring fem måneder.

Seks ud af ti nåede at være i beskæftigelse, der i gennemsnit fyldte 13 procent af den toårige periode for denne gruppe.

"Et tåbeligt spild af ressourcer"

Når du ser på enkeltelementerne i kommunernes indsats, er det ikke underligt, at folk ikke kommer i arbejde, mener 3F’s forbundssekretær Per Christensen.

”Hvis vi fik lov til at bestemme, ville vi sørge for, at ledighedsperiode blev aktiv for vores medlemmer i den forstand, at man enten er jobsøgende eller i uddannelse. Alt andet er tåbeligt og spild af ressourcer,” siger Per Christensen.

3F forestiller sig, at a-kasserne får de ledige, der er medlem af en a-kasse, de første seks måneder.

De er også parat til at finde løsninger sammen med kommunerne omkring dem, der står uden for a-kasse. Eksempelvis mod betaling.

Kommuner afviser kritik

Formanden for KL's arbejdsmarkedsudvalg Jakob Bundsgaard har ikke været til at få en kommentar fra.

I et skriftligt svar afviser KL kritikken uden dog at forholde sig direkte til analysen.

”Der er ikke noget mystisk i, at mange, der blev arbejdsløse i 2010, også var ledige to år senere. Det er en periode, hvor der desværre er sket en stigning i ledigheden,” svarer Kristina Bendixen, vicekontorchef i KL.

Selv om kommuner og a-kasser måske skal have et tættere samarbejde, bør ansvaret for indsatsen fortsat være forankret hos kommunerne, svarer hun:

”De steder, hvor a-kasserne har overtaget dele af opgaven, er der pt. ikke dokumenteret bedre resultater, men i bedste fald resultater på niveau med jobcentrene."

Derudover mener KL, at 3F oversælger værdien af uddannelse.

"Uddannelse er et meget vigtigt redskab, men adskillige rapporter har fastslået, at tilknytning til en privat virksomhed har endnu større effekt end uddannelse," udtaler Kristina Bendixen.