AMUskoler: Vi kan ikke styre udlicitering

22. jun 2011, 11:00
Hele branchen er altså ikke plumrådden, siger Danske Erhvervsskoler efter anklager om skolers udbredte accept af svindel.

AMU-skoler scorer kassen på at ignorere svindel. Ved at se stort på lovgivningen og vel vidende, at de ikke bliver set efter i sømmene, kanaliserer de AMU-millioner videre til private kursussvindlere, mens de selv gladelig stopper fortjeneste og administrationstilskud i lommen.

Det er hårde anklager, som en østjysk kursusudbyder fremsætter mod flere AMU-godkendte erhvervsskoler.

Brancheforeningen Danske Erhvervsskoler mener, at omfanget af skolernes medvirken er overdrevet.

”Jeg kan sagtens genkende enkeltsager. Men der foregår rigtig meget lovligt og veltilrettelagt AMU i dette land, så det er svært at genkende det her billede af en hel branche, der er plumrådden,” siger direktør Lars Kunov.

Udlicitering giver skoleledere grå hår

Ifølge Jan Bagge, der er vicedirektør på Handelsskolen Sjælland Syd, er skolernes pligt til at udlicitere AMU-kurser en del af problemet.

”Udlicitering kan ikke styres, så enkelt er det,” erkender han.

Udmeldingen baserer sig på bitter erfaring, efter som Handelsskolen Sjælland Syd er en af de erhvervsskoler, der har fået fingrene alvorligt i klemme i AMU-karrusellen.

Som tidligere beskrevet i Avisen.dk har skolen betalt en million kroner tilbage til Undervisningsministeriet på grund af kurser afholdt for medarbejdere i callcenter-virksomheden Goexcellent. Her fik medarbejdere blandt andet udstedt kursusbeviser for kurser, de aldrig deltog i, lige som to af kursets undervisere var tidligere ansatte i virksomheden.

Handelsskolen forsøger fremover at styre så langt uden om udlicitering, som reglerne tillader.

"Fra et uddannelsespolitisk synspunkt er udlicitering roden til alt ondt inden for AMU," siger Jan Bagge.

Kræver hårdere styring

Brancheforeningens syn på udlicitering er ikke helt så kontant, men direktør Lars Kunov forstår godt, at de enkelte skoler kan blive trætte af bøvl og risikoen for at begå fejl.

”Udlicitering er ikke helt umuligt at kontrollere, men det kræver langt hårdere styring end i dag,” siger han.

Set fra brancheforeningen er det største problem, at der egentlig ikke foregår udlicitering af AMU-opgaver.

”Vi har jo et bagvendt system, hvor private udbydere ikke byder ind på opgaverne, men som regel kommer med en kunde under armen,” siger Lars Kunov.

Det er netop den situation, som ifølge den østjyske kursusudbyder gør det muligt at fakturere både virksomheden og AMU-skolen, selv om det er i strid med loven.

”Så udlicitering er ikke i sig selv roden til alt ondt, men måden det gøres på, kan være forkert,” slutter Lars Kunov.

Millionsvindel

- AMU-kurser skal opkvalificere ansattes kompetencer på det danske arbejdsmarked.

- I 2009 betalte staten 2,3 milliarder kroner til ordningen.

- Gennem foråret er der afsløret en lang række eksempler på grov svindel med AMU-tilskud.

- Undervisningsministeriet undersøger nu 34 tilsynssager, hvor der er mistanke om svindel.

- AMU-støtten administreres gennem de AMU-godkendte erhvervsskoler, som har pligt til at udlicitere en del af aktiviteterne til private firmaer.