AMUskandale: Rigsrevisionen vil placere aben

3. mar 2012
Årelangt tilsynssvigt i Undervisningsministeriet skal kulegraves efter afsløringer i Avisen.dk. Ministeriet har allerede undersøgt sig selv, men nu vil Rigsrevisionen grave endnu dybere.

Kursuskøbmænd og kreative fupfirmaer har svindlet med offentlige tilskud til AMU-kurser i årevis.

Alt sammen er foregået for næsen af Undervisningsministeriet, der først sidste forår iværksatte en kulegravning af AMU-systemet - og dermed sig selv.

Sagen er nu blevet så betændt, at statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at foretage en undersøgelse af svindel-skandalen.

Dermed åbnes der op for, at Rigsrevisionen kan placere et ansvar for, om Undervisnings- ministeriet har sovet i timen - eller ligefrem set gennem fingre med systematisk millionsvindel.

Det bekræfter Social- demokraternes gruppeformand og statsrevisor Mogens Jensen.

"Det tæller på plussiden, at ministeriet selv har undersøgt sagen, men det kan nogen gange være vanskeligt for et ministerium at kigge på sig selv," siger han.

Avisen.dk har gennem 2011 afdækket en række eksempler på millionsvindel med AMU-tilskud, hvoraf flere var fløjet under Undervisningsministeriets radar.

Statsrevisorerme nævner direkte artikler fra Avisen.dk som anledning til kravet om en undersøgelse.

"Det er et område, hvor vi bruger enormt mange ressourcer, så efter jeres mange skriverier om svindel og misbrug mener jeg, at det er påkrævet, at vi sætter kraftigt ind og sikrer, at vi får lukket de huller, der måtte være," siger Mogens Jensen.

Undervisningsministeriet har undersøgt 69 sager om svindel med AMU-tilskud og såkaldt VEU-godtgørelse, som indtil videre har resulteret i tilbagebetalingskrav på 40 millioner kroner - og trusler om politianmeldelse af de værste svindlere.

Toppen af isbjerget

Men mange aktører i og omkring AMU-branchen vurderer, at ministeriet kun har afdækket toppen af isbjerget.

Rigsrevisionen er nu blevet bedt om at undersøge det samlede omfang af uberettiget udbetaling af AMU-midler.

Ifølge arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen kan det kun betyde, at der er mere at komme efter.

"Der må herske en begrundet mistanke om, at der er mere at komme efter. Ellers ville man ikke iværksætte den her ekstra parlamentariske kontrol," vurderer professoren fra Aalborg Universitet.

Rigsrevisionen sætter samtidig ministeriets administration af det på årsbasis to milliarder tunge tilskudssystem under lup.[pagebreak]

"Selvfølgelig handler det om at sikre, at ministeriet har de rigtige procedurer, og om det her system har været håndteret fornuftigt," siger Mogens Jensen.

Det er primært private kursusfirmaer, der har udnyttet den manglende kontrol til at svindle med AMU-kroner.

Derfor peger mange ansvaret i retning af den borgerlige regerings AMU-reform i 2003, som pålagde erhvervsskolerne at udlicitere en del af AMU-kurserne til private.

"Der er klart nogen politisk-ideologiske overtoner i det her. Det store spørgsmål er jo, om der kan placeres et politisk ansvar for, at det har fået lov at løbe så langt af sporet," siger Henning Jørgensen.

Allerede i 2007 fik daværende undervisningsminister Bertel Haarder (V) et vink med en vognstang om, at administrationen af AMU-kronerne sejlede.

Dengang konkluderede Rigsrevisionen, at der manglede overblik og var rod i AMU-økonomien.

Ifølge socialdemokraternes tidligere AMU-ordfører Bjarne Laustsen, har Undervisningsministeriet sovet i timen i årevis.

"Man kan bebrejde Bertel Haarder for at have siddet på hænderne, mens alarmklokkerne blinkede både gult og rødt," siger han.

"Meget alvorlig sag"

Hvis det viser sig at være en ministerbeslutning at se gennem fingre med den omfattende svindel, er det ifølge Bjarne Laustsen en "meget alvorlig sag".

"Så beviser det jo, at det har været en ideologisk drevet proces, der handlede om med djævelens vold og magt at liberalisere det her system," siger han.

I opposition markede nuværende undervisningsminister Christine Antorini (S) sig som en stærk kritiker af udliciteringen af AMU-kurser.

Sidst i december løftede hun sløret for, at hun udover de allerede indførte stramninger overvejer en delvis 'afprivatisering' af AMU-systemet.

Henning Jørgensen vurderer, at Rigsrevisionens undersøgelse vil kunne understøtte den dagsorden.

"Der er ingen tvivl om, at Antorini har intentioner om at begrænse udliciteringen. Den her undersøgelse kan blive en vigtig brik i de bestræbelser," siger han.

AMU-skandalen

AMU-kurser har til formål at opkvalificere kortuddannede og ufaglærte. Staten yder hvert år over to milliarder kroner i støtte til systemet.

Siden sidste forår har Avisen.dk og en række andre medier afsløret en stribe eksempler på groft svindelmed AMU-tilskud og VEU-godtgørelser.

Som konsekvens har Børne- og Undervisningsministeriet gennemført en kulegravning af AMU-systemet.

67 tilsynssager er afsluttet, og har tilsammen udløst tilbagebetalingskrav på 40 mio. kr.

Cirka 40 sager efterforskes fortsat.

Statsrevisorerne har nu bedt Rigsrevisionen om at undersøge Undervisningsministeriets administration af AMU-midlerne.