AMUkurser Sådan gør du

7. aug 2009

Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) er en stor vifte af kurser, du kan tage for at efteruddanne og opkvalificere dig, både som faglært og ufaglært. Der er som regel tale om kortere kurser af få dages varighed, men de kan også vare op til flere uger.

Du kan bruge AMU-kurserne til at blive dygtigere i dit fag gennem undervisning i nye teknikker, metoder eller værktøjer, men du kan også tage kurser i generelle emner som personlig udvikling, ledelse og stress-håndtering. Kurserne kan også bruges som led i en grundlæggende voksenerhvervsuddannelse (GVU) eller hvis du skal omskoles til et andet fag med bedre jobmuligheder.

AMU-kurserne tilbydes på erhvervsskoler og AMU-centre. Alle deltagere får et AMU-kursusbevis efter at have gennemført kurset.

Fra 1. januar kan du henvende dig til et VEU-center i din region, som vil hjælpe dig.

Hvis du er i arbejde, vil det ofte være din arbejdsgiver, der tilmelder og betaler deltagergebyret for kurset. Du kan få dækket dine udgifter og manglende løn som VEU-godtgørelse, der svarer til dagpengene. Og din arbejdsgiver kan så give resten op til næsten fuld løn. 

I kompetenceudviklingsfondene indenfor dit overenskomstområde kan du søge om kurser og få dækket dine udgifter. Det kan ske uafhængigt af din arbejdsgiver.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her