Alvorligt sygt barn Sådan forholder du dig

7. aug 2009

Hvis dit barn bliver alvorligt sygt, har du mulighed for at tage fri for at passe barnet. Nogle overenskomster giver ret til løn i den situation. Hvis ikke du kan få løn, i den periode du tager fri, kan du få dagpenge af kommunen.

Spørg din tillidsrepræsentant, hvis du er usikker på, om du har ret til fuld løn.

Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan få dagpenge. Barnet skal være under 18 år, og du skal have en lægeerklæring om, at barnet er alvorligt sygt og kræver pleje, og at sygdommen formentlig vil vare 12 dage eller mere (det sidste gælder ikke, hvis du er enlig forsørger).

Du skal ansøge kommunen om at få dagpengene senest en uge efter, barnet er blevet rask.
Hvis du har ret til løn, mens du passer barnet, skal dagpengene udbetales til din arbejdsgiver.

Hvis du er offentligt ansat, har du ret til at tage fri med fuld løn, hvis dit barn skal indlægges på hospitalet, og du vil indlægges sammen med barnet. Dog højst fem dage i løbet af et år. Er du privatansat, må du tale med din arbejdsgiver om at få fri.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her