Her ses den lift, som den 35-årige ansatte styrtede i døden fra. På billedet ses, hvordan kurven, som den ansatte stod i, er tippet over. Foto: Arbejdstilsynet

Ansat dræbt i tragisk arbejdsulykke: Nu afsløres massive problemer hos kendt firma

3. feb, 15:40
I januar mistede en ung håndværker livet, mens han monterede altaner for det store danske firma Altan.dk. Nu afslører flere aktindsigter, at firmaet igennem flere år har været i Arbejdstilsynets søgelys på grund af store problemer med sikkerhed og farligt arbejdsmiljø.

For få uger siden omkom en 35-årig håndværker i en alvorlig arbejdsulykke, mens han var på arbejde for det store danske altanfirma Altan.dk på Gasværksvej på Vesterbro i København.

Ulykken skete, da den lift, som den unge håndværker arbejdede på, pludselig knækkede under ham. Derfor faldt han fra tredje sals højde og ned på fliserne og pådrog sig alvorlige skader, der få timer senere endte med at koste ham livet. 

LÆS OGSÅ: Ansat død efter fald fra lift i tredje sals højde

Altan.dk modtog efter ulykken to strakspåbud fra Arbejdstilsynet, og det samme gjorde liftudlejningsvirksomheden Riwal, der ejer liften.

Nu kan A4 Arbejdmiljø afsløre, at dødsulykken med den knækkede lift langtfra er første gang, at Altan.dk har haft alvorlige problemer med arbejdsmiljøet og sikkerheden på deres mange stilladsbyggerier i København og andre store danske byer.

Professor: Alvorlig læsning

Således viser aktindsigter, som A4 Arbejdsmiljø har fået fra Arbejdstilsynet, at Altan.dk siden 2014 har fået 15 såkaldte forbud og strakspåbud, der er to af de mest alvorlige reaktioner, som tilsynet kan give til en virksomhed. 

I aktindsigten nævner Arbejdstilsynet blandt andet en episode, hvor en ansat i Altan.dk blev ramt i hovedet af en 400 kg tung del fra en kran, mens han arbejdede uden hjelm. Samtidig beskriver tilsynet også, hvordan en borger blev mast under en tung plade fra en af firmaets byggepladser i København, mens han var ved at hente sin cykel. 

Ifølge Peter Hasle, professor i arbejdsmiljø ved Syddansk Universitet, tegner de mange påbud et billede af, at Altan.dk er en virksomhed, der med hans ord 'ikke har styr på sikkerheden'.  

- Det her er alvorlig læsning. Firmaet har fået mange påbud, og i de fleste tilfælde vurderer tilsynet, at der er overhængende fare for ulykker, hvor ansatte styrter til jorden fra store højder. Ulykker, der jo ofte har dødelig udgang for den ansatte, siger Peter Hasle til A4 Arbejdsmiljø. 

Altan.dk

 • Altan.dk beskriver sig selv som en af Danmarks førende virksomheder inden for levering og etablering af elevatorer og altaner til eksisterende etageejendomme
 • Monterer årligt 3.000 altaner i Danmark og cirka 25 elevatorer
 • I 2016 begyndte virksomheden at operere på det svenske marked, hvor der særligt er bud efter Altan.dk i Sydsverige
 • Ifølge CVR-registret beskæftiger Altan.dk op mod 200 medarbejdere i både Danmark og Sverige

Blev advaret kort før dødsulykke 

Aktindsigten fra Arbejdstilsynet viser også, at Altan.dk blot to måneder før dødsulykken, hvor den 35-årige altanmontør mistede livet, blev advaret om, at arbejdsforholdene i firmaet kunne føre til alvorlige ulykker.

Da tilsynet den 29. november sidste år rykkede ud til en af firmaets altanbyggepladser fandt man en ansat, der arbejdede på en stige, som stod placeret på en altan i knap syv meters højde. 

Af Arbejdstilsynets rapport kan man læse, at der hverken var rækværk eller hegn på altanen, og tilsynet vurderer, at 'den ansatte var i overhængende og betydelig fare for at styrte ned med alvorlig tilskadekomst eller døden til følge'. 

Øverst i billedet kan man svagt ane den ansatte, der arbejder på en stige i knap syv meters højde. Foto: Arbejdstilsynet

I beskrivelsen af dødsulykken fra Gasværksvej i januar fremgår det også, at den ansatte hverken bar hjelm eller et sikkerhedsbælte, der kunne beskytte ham mod at styrte til jorden. 

- Der er jo begået nogle fejl her, som er absurd banale. Især når man tænker på, hvor farligt arbejde, de ansatte udfører. De skal selvfølgelig bære hjelm og sikkerhedsudstyr, når de arbejder i så store højder, siger Peter Hasle. 

På firmaets hjemmeside beskriver Altan.dk sig selv som 'Danmarks førende virksomhed indenfor levering og etablering af elevatorer og altaner til eksisterende etageejendomme', mens et opslag i CVR-registret viser, at virksomheder har knap 200 ansatte. 

- I virksomheder af den her størrelse bør der være en leder, der har ansvar for, at sikkerheden er i orden, og at de ansatte ikke arbejder under forhold, der kan slå dem ihjel, siger Peter Hasle. 

- Uanset hvad er det jo arbejdsgiverens ansvar, at sikkerheden er i orden. Og det lader jo ikke til at være tilfældet her, tilføjer professoren. 

Direktør: Vi tager sagen meget alvorligt

A4 Arbejdsmiljø ville gerne have hørt Altan.dk, hvorfor virksomheden trods flere advarsler og alvorlige påbud fra Arbejdstilsynet gennem flere år ikke har haft styr på sikkerheden. En sikkerhedsbrist, der til sidst kostede en ung altanmontør livet.

Altan.dk afviser imidlertid at stille op til et telefoninterview og har i stedet kommenteret sagen med skriftlige kommentarer:

- Vi tager sagen meget alvorligt og undersøger internt i Altan.dk, om vi har været dygtige nok til at kommunikere reglerne for brugen af sikkerhedsudstyr. Siden ulykken har vi haft et møde med samtlige medarbejdere, hvor vi gennemgik og repeterede alle sikkerhedsprocedurer, så lignende ulykker forhåbentlig aldrig sker igen, skriver Casper Knudsen, direktør i Altan.dk, og fortsætter:

- Det er klart, at ét strakspåbud er ét for meget, og vi ville helst være dem foruden. I Altan.dk vægter vi sikkerhed højt og har nogle helt klare regler for brugen af sikkerhedsudstyr. Vi kræver, at alle vores medarbejdere følger reglerne og gør en stor indsats for løbende at uddanne og informere omkring sikkerhedstiltag, lyder det fra direktøren, der tilføjer, at sikkerhed også er en stor del af oplæringen af nye medarbejdere.

15 forbud og strakspåbud til Altan.dk

Altan.dk har siden maj 2014 fået 15 forbud og strakspåbud af Arbejdstilsynet. Forbud og strakspåbud regnes for at være to af de mest alvorlige af Arbejdstilsynets sanktionsmuligheder, og det indebærer, at virksomheden påbydes at få styr på farligt arbejdsmiljø omgående. 

Her er en gennemgang af de 15 strakspåbud udstedt til Altan.dk: 

 • Maj 2014: Påbydes at sikre medarbejdere mod nedstyrtningsfare. Risiko for alvorlig ulykke.
 • Marts 2015: Påbydes at standse en-søjlet arbejdsplatform som elevator til stillads i 5. sals højde. Risiko for alvorlig ulykke.
 • Juli 2015: Påbydes at sikre, at ansatte får den nødvendige instruktion og oplæring
 • Juli 2015: Påbydes at sikre, at arbejdsplatform anvendes sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Risiko for fald og fastklemmelse. 
 • Juli 2015: Påbydes at sikre mod nedfald af bygnings/murerester til terræn. Risiko for at få genstande i hovedet. 
 • Oktober 2015: Påbydes at sikre lift mod påkørsel, og at der benyttes sikkerhedsline ved arbejde fra liften i 6. sals højde. Ansatte brugte ikke sikkerhedsline i 6. sals højde.
 • November 2017: Påbydes at sikre, at ansatte anvender personlige værnemidler. Ansat blev ramt af en genstand med en vægt på cirka 400 kg. uden at have brugt hjelm.
 • December 2017: Påbydes at sikre effektive foranstaltninger for at sikre omgivelserne mod farligt arbejdsmiljø. Borger blev ramt af en bundramme, der faldt ind over fortorvet, hvor borger var ved at hente sin cykel. 
 • August 2018: Påbydes at sikre, at anvendelse af en arbejdsplatform foregår sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Risiko for sammenstyrtning. 
 • August 2018: Påbydes at sikre ansatte i forsvarlig anvendelse og opstilling af arbejdsplatform. Risiko for alvorlig ulykke. 
 • November 2019: Påbydes at sikre ansatte mod klemningsfare ved anvendelse af beskyttelsesbur. Betydelig fare for legemlig beskadigelse som eksempelvis knoglebrud. 
 • November 2019: Påbydes at føre effektivt tilsyn med arbejdet på byggeplads. Arbejdstilsynet konstaterede, at en ansat, der arbejdede i næsten syv meters højde, var i overhængende fare for at falde ned, og for at pådrage sig klemningsskader.  
 • November 2019: Påbydes at sikre ansatte mod nedstyrtning ved arbejde i omkring syv meters højde. 
 • Januar 2020: Påbydes at sikre, at ansatte anvender sikkerhedsbælte ved arbejde i lift. Ansat omkom i arbejdsulykke. 
 • Januar 2020: Påbydes at sikre, at ansatte ikke forlader liften i højden, samt at anvende lift sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ansat omkom i arbejdsulykke.
 • Januar 2020: I forbindelse med dødsulykken modtog liftudlejningsvirksomheden Riwal to strakspåbud: Liften tages ud af drift, indtil fejl er udbedret, og Riwal skal gennemgå særligt eftersyn med en sagkyndig.