Aldi vil have fingre i kassedamers erstatning

25. apr 2012
Hvis ansatte i Aldikæden kommer til skade i fritiden, kan Aldi score deres private erstatning. Uhørt og uanstændigt, lyder kritikken.

Hvis en medarbejder i Aldi brækker benet under en fodboldkamp i weekenden, kan discountkæden gøre krav på en eventuel erstatning fra modspillerens forsikringsselskab.

Sådan har den tyske discountgigant med 250 butikker i Danmark indrettet den sirlige kontrakt for alle kædens ansatte.

”Jeg har aldrig set noget lignende,” siger advokat Peter Breum fra Elmer & Partnere, som har 25 års erfaring indenfor arbejds- og ansættelsesret.

Både butiksassistenter og butiksledere skriver under på, at Aldi er berettiget til en del af deres erstatning svarende til den tabte arbejdstid, hvis de involveres i en ulykke "forårsaget af tredjemand". Det vil typisk være erstatning for svie og smerte eller tabt arbejdsfortjeneste.

Det fremgår af standardkontrakter for både butiksassistenter og butiksledere, som Avisen.dk er i besidelse af.

Hvis en ansat er sygemeldt i en periode efter en ulykke i fritiden, kan Aldi altså gøre krav på et beløb svarende til den løn, som medarbejderen modtager under sin sygdom.

Det er ifølge flere uafhængige juridiske eksperter på kant med loven.

Holder ikke i retten

”Aftalen vil efter min vurdering ikke være bindende i alle situationer, selvom medarbejderen har skrevet under på kontrakten. Erstatninger som følge af personskade er nemlig ofte beskyttet, så den, der har fået erstatningen, ikke kan få den frataget,” siger Martin Gräs Lind, advokat og lektor i arbejdsret ved Handelshøjskolen i Aarhus.

Advokat Peter Breum formulerer sig mere forbeholdent:

”Det er nok ikke ulovligt, men det er meget usædvanligt. Og det er i hvert fald ikke god stil, fordi det på flere måder risikerer at bringe lønmodtageren i en meget penibel situation,” siger han.

Ifølge deres kontrakter er tilskadekomne Aldi-medarbejdere også forpligtet til at opgive navn og adresse på den person, som er skyld i deres uheld.

Det kan ifølge Peter Breum føre til situationer, hvor Aldi-ansatte kommer under pres for at kræve erstatning fra skadeforvolderen.

"Har du været udsat for en hård tackling, kan Aldi kræve at få oplyst, at det var spiller nummer 10 fra Hvidovre, der stod bag tacklingen. Og kontrakten lægger indirekte op til, at Aldi kan gå løs på den person, der har forvold skaden," siger han.

”Giver ingen mening”

Lovlig eller ej, så vækker kontrakten forargelse hos fagforeningerne HK og Business Danmark, der har henholdsvis butiksassistenter og butiksledere som medlemmer.

”Vi har aldrig set den slags før. Hvis man får erstatning, fordi man er kommet til skade, giver det ikke nogen mening, at man skal give pengene videre til arbejdsgiveren,” siger Frank Kanlund, advokat for Business Danmark.[pagebreak]

Han vurderer, at domstolene ville underkende Aldis krav, hvis det kom til en retssag. Samtidigt retter han en hård kritik mod Aldi.

”Man kunne forstå, hvis det skete i en lille virksomhed, der ikke havde nogen HR-afdeling. Men det er foruroligende, at vi ser det i en stor, landsdækkende kæde som Aldi.”

Nægter at ændre kontrakt

Samme toner lyder fra HK Handel:

”De erstatninger, der tilfalder medarbejderne, har de jo ret til, netop fordi de er kommet til skade. Derfor er det uanstændigt, at arbejdsgiverne vil score erstatningen,” siger Kim Jensen, faglig chef i HK Handel.

Han tilføjer, at HK aldrig har set nogen sager, hvor den særlige bestemmelse i kontrakten er blevet taget i brug. Ikke desto mindre har man forsøgt at få Aldi til at ændre kontrakten.

”Vi har været efter Aldi med deres kontrakter, fordi de er urimelige og uanstændige, men vi har ikke kunnet få dem til at lave kontrakterne om,” siger Kim Jensen.

Avisen.dk har siden i fredags forsøgt at indhente en kommentar fra Aldi's ledelse. Direktøren for Aldi i Danmark, Jan Lund, har ikke reageret på de gentagne henvendelser.

Det samme var tilfældet, da Avisen.dk skrev kritisk om Aldi i efteråret. Dengang svarede Jan Lund først senere i en pressemeddelelse udsendt af Dansk Erhverv.

Fakta
  • Hvis en person enten bevidst eller ved et uheld gør skade på dig, kan du rejse et erstatningskrav mod vedkommende.
  • Hvis skadeforvolderen har en ansvarsforsikring, kan han eller hun anmelde sagen til sit forsikringsselskab.
  • Kravet kan bestå af udgifter til behandling, godtgørelse for svie og smerte (ca. 180 kr. pr. dag), erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for varige mén og godtgørelse for tabt arbejdsevne.
  • Aldi vil som følge af kontrakten kunne kræve at få andel i godtgørelse for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste.

 

Kilde: Advokat Peter Breum m.fl.