Alarm: Færre betjente på gaden!

17. mar 2010
Politielever mister to måneders praktiktid. Det giver færre uniformer i patruljevognene. Men den går ikke, varsler Konservative

Mere på politi på gaden. Det er borgerne blevet lovet. Igen og igen. Men nu går det snart den modsatte vej.

For når politiets nye uddannelse træder i kraft 1. august, vil landets kommende politielever få skåret to måneder af praktiktiden ude i kredsene - til 16 måneder i stedet for 18 måneder, som praktiktiden har været de seneste par år. 

Det vil kunne mærkes i det samlede beredskab.

"Fra første arbejdsdag har politieleverne fuld politimyndighed. De løser ganske almindelige politiopgaver og er en meget vigtig del af styrken," siger formand for Politiforeningen i København, Claus Oxfeldt.

Læs også: Politielev: Død, vold og røverier tackles bedst på gaden

Han vurderer, at den ændrede praktiktid for politieleverne vil få stor betydning for den samlede politistyrke.

"Vi har i dag en fremragende politiuddannelse, og overordnet set er jeg meget positivt indstillet over for den kommende politiuddannelse. Men fremtidsudsigten til færre politielever på gaden er meget bekymrende," fastslår Claus Oxfeldt, der også er formand for Politiforbundets uddannelsesudvalg.

"Politieleverne bidrager med et solidt stykke arbejde, så konsekvensen vil være, at vi bliver nødt til at prioritere endnu hårdere blandt opgaverne. Det her bliver endnu et eksempel på, at vi er for få til for mange opgaver," siger Claus Oxfeldt.

"Det er et dilemma"

Politiinspektør fra Politiskolen, Michael Flemming Rasmussen, erkender, at den nye uddannelse giver eleverne færre måneder ude i politikredsene. Samtidig uddyber han, at den tværfaglige undervisning i højere grad end tidligere vil skabe sammenhæng mellem de enkelte fag.

Og det vil ruste eleverne til at udføre det politimæssige arbejde, når de er i praktik.

"Det er vigtigt at understrege, at den politiuddannelse, vi har i dag, er rigtig god. Men målet med den nye professionsbacheloruddannelse er at fremtidssikre vores uddannelse. Og den helt konkrete løsning af politiopgaver er i centrum i alle de fag, eleverne bliver undervist i på Politiskolen," siger Michael Flemming Rasmussen.

Han har dog forståelse for, at færre politielever ude i kredsene kan give problemer.

"Det vil altid være et dilemma. Rammerne for uddannelsen er, at længden af studiet forbliver uændret, så når vi skal introducere en ny måde at lære faget på, er det her den mulighed, vi har haft," siger politiinspektør fra Politiskolen, Michael Flemming Rasmussen.

"Det skal løses internt"

Hvert år bliver der optaget omkring 400 politielever på uddannelsen. Og udover den ekstra tid på skolebænken kommer de nye politielever også til at bruge en del af praktiktiden i politikredsene på arbejde, der ligger udover de daglige opgaver i politikredsene.

"Under praktikforløbet skal eleverne også bruge en eller to dage om måneden i på selvstudier, og det er også timer, der tages fra politiarbejdet," siger Claus Oxfeldt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Han vurderer, at dansk politi ikke har flere polititimer til rådighed, end det havde tilbage i 1989.

Den konservative Tom Behnke, der er medlem af Folketingets Retsudvalg, mener, at det er op til de enkelte politikredse at tilrettelægge opgaverne, så det ikke går ud over borgerne.

"Det er en udfordring, men dansk politi har fået tilført en masse ressourcer, så det her skal og kan løses internt. Hvis der for eksempel er brug for 14 mand i et beredskab, så skal der være 14 mand. Uanset om praktiktiden for eleverne bliver reduceret," siger Tom Behnke, der er positivt indstillet i forhold til politiets nye professionsbacheloruddannelse.

"Jeg er sikker på, at der kommer nogle supergode betjente ud af den nye uddannelse. Og det vil jo også kunne mærkes ude i politikredsene," siger Tom Behnke.


Politi og uddannelse
  • Som et led i politireformen er politiet i gang med en uddannelsesreform, der betyder, at uddannelsen fremover bliver en professionsbacheloruddannelse.
  • Inden politireformen, der trådte i kraft i 2007, var praktiktiden på 12 måneder. Den blev så øget til 18 måneder, og vil nu blive sat ned til 16 måneder.
  • Frem til den 1. maj ansætter Politiskolen politielever på den nuværende uddannelse.
  • Der er omkring 11.000 politifolk i den samlede styrke.