Babyboomer anklager: Nationalbanken tager fra de unge og giver til de ældre

14. nov 2019

Jeg anklager!

Jeg anklager Nationalbanken for at tage fra de unge og give til folk født i 1940’erne, 1950’erne og 1960’erne.

I de seneste måneder er udtrykket “Okay, boomer” blevet kampråb for en ny generation Z, når de kritiserer politikere og institutioner, der skaber stigende ulighed.

LÆS OGSÅ: Kan vi udløse “vinderens forbandelse” over dansk aktiekultur?

Centralbankerne driver renterne ned med obligationsopkøb. Billige penge presser prisen på boliger og aktier op, og nu skal næste generation købe boliger til opskruede priser. Nationalbanken, ECB og FED tager fra de unge og giver til de pænt voksne.

Nationalbanken fører en pengepolitik direkte vendt mod ungdommens økonomiske interesser
Lars H. Nielsen, finanskritisk aktivist

“Okay, boomer” er et meget moderne fænomen. Det er en manifestation af en generations vrede på nettet, hvor den udspringer af en stadig mere omsiggribende meme-kultur. “Okay, boomer” er det nyeste billede på en gammel historie. Kløften mellem generationer.

Om "Okay, boomer"

Boomer er i denne sammenhæng et skældsord. Ordet er den korte udgave af det, der kaldes en babyboomer: en som er født i 1940’erne, 1950’erne eller 1960’erne.

Udtrykket "OK Boomer" bruges til at afvise eller spotte opfattede snæversynede, forældede, negativt fordømmende eller nedladende holdninger hos ældre, især baby boomers. Udtrykket bruges som en "hilsen" for opfattet modstand mod teknologisk ændring, afvisning af klimaændringer, marginalisering af mindretal eller modstand mod yngre generationers idealer. 

Kilde: Wikipedia

I Danmark er de unge i årene efter finanskrisen blevet fattigere og priserne på boligmarkedet er steget voldsomt i de store byer på grund af Nationalbankens pengepolitik.

“Okay, boomer” er de unges nye kampråb, og Nationalbanken er under anklage. Er anklagen relevant? Hvorfor stiger en bolig, når Nationalbanken sænker renten? Tænk på den næste køber, der kan låne flere millioner billigere end før.

EN UNG FAMILIE er med faldende renter i stand til at servicere et højere lån – og det udnytter boligsælgerne til at kræve en højere pris. Danskere med ejerbolig har altså tjent formuer. På blot 10 år er antallet af danskere, der på papiret er blevet dollarmillionærer, næsten firdoblet til i dag at tælle knap en kvart million danske dollarmillionærer. “Okay, boomer”.

Den danske og europæiske pengepolitik spiller en hovedrolle i rentefaldet. Den Europæiske Centralbank, ECB, og Nationalbanken har presset på for at drive renterne ned med mange kreative instrumenter. ECB opkøber statsobligationer i de europæiske lande, og Nationalbanken har sænket renten på de såkaldte indskudsbeviser til minus 0,75 procent. De hedder også kvantitative lempelser (eller på engelsk: “quantitative easing”).

LÆS OGSÅ: Marie fik ny udlejer: Jeg tror, de bevidst har gjort det ubehageligt for os at bo her

Grundpriserne i de store byer er eksploderet som følge af nulrenterne, og almennyttige boligselskaber kan ikke købe grunde og holde sig inden for statens stramme byggebudget.

De lave – nu ligefrem negative – renter bliver misbrugt af spekulanter som Blackstone, og andre kapitalforvaltere køber udlejningsejendomme med “gratis” penge fra Nationalbanken og presser huslejen op for lejere.

I mine øjne betyder det, at Nationalbanken ikke er en central samfundsinstitution for hele folket. Nationalbanken fører en pengepolitik direkte vendt mod ungdommens økonomiske interesser.

HVAD KAN NATIONALBANKEN GØRE? Danmark er jo bundet af fastkurspolitikken over for Euroen? Den Danske Nationalbank bør tage et selvstændigt dansk renteskridt med fodnoter og protester og bede om, at ECB standser sine opkøbsprogrammer ved enhver given lejlighed.

I Danmark er de unge i årene efter finanskrisen blevet fattigere og priserne på boligmarkedet er steget voldsomt i de store byer på grund af Nationalbankens pengepolitik
Lars H. Nielsen, finanskritisk aktivist

Nationalbankdirektør Lars Rohde bør i fremtiden gå til møde i Den Europæiske Centralbank med en fodnote, som protesterer mod ECB’s politik. Men det gør han ikke. Tværtimod følger Nationalbankdirektør Lars Rohde op med støtteprogrammer.

Jeg vil derfor opfordre unge danskerne til samle en Nationalbank-kritisk græsrodsbevægelse. Nationalbanken skal være for hele folket, både for folk med og uden formue, både for unge og ældre.

HVAD SIGER NATIONALBANKEN til kritikken? Jeg har jagtet et svar på Twitter med spørgsmål om, hvad banken gør for lejerne?

Nationalbankens pressemedarbejder skriver:

“Kære Lars H. Nielsen,

Tak for din interesse for Nationalbanken og for dine spørgsmål:

Nationalbankens tre overordnede formål er at være med til at sørge for stabile priser, sikre betalinger og stabilitet i det finansielle system. Som et resultat af det medvirker Nationalbanken til at sikre en stabil udvikling i økonomien, og det kommer alle til gode, uanset om man ejer eller lejer en bolig."

I mine øjne er Nationalbanken Danmarksmester i udenomssnak og en ægte #okayboomer. Læg mærke til det hashtag. Det er fra generation Z. Nutidens unge generation.

Om Lars H. Nielsen

Født 1960.

Har været finanskritisk aktivist på sociale medier fra 2013 fra den dag, da DR dokumentar afslørede Jyske Bank i #skattely.

Er aktiv i OxfamIBIS og Fair Bidragssats.

I dag finanskritisk aktivist på Twitter @larshnielsen2 og medlem af Dansk Aktionærforening.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her