coronaklager
Mens nogle får afslag på erstatning for nedsat erhvervsevne efter coronasmitte, kan andre slet ikke få anerkendt deres skader i forbindelse med hjemmearbejde. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Får nej til erstatning: Flere klager efter afgjorte corona-arbejdsskadesager

14. sep 2020, 16:30
Mens nogle får afslag på erstatning for nedsat erhvervsevne efter coronasmitte, kan andre slet ikke få anerkendt deres skader i forbindelse med hjemmearbejde. Det viser de foreløbige syv klager, som AES har modtaget på baggrund af afgørelser i arbejdsskadesager relateret til covid-19.

Ved indgangen til september er der foreløbig blevet indberettet syv klagesager hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) relateret til corona-arbejdsskadesager. Ingen af klagesagerne er endnu afgjort.

Det viser en aktindsigt, som A4 Arbejdsmiljø har fået hos AES. 

LÆS OGSÅ: Langer ud efter ny analyse om arbejdsulykker: 'Forhastet og forkert konklusion'

I tre af de i alt syv klagesager har AES afvist at tildele ansatte, der har været smittede med covid-19, en godtgørelse, selv om AES har anerkendt covid-19-smitte som en arbejdsskade.

Arbejdsskader, de skadelidte har pådraget sig i deres arbejde som henholdsvis sygeplejerske, ambulancebehandler og pædagog. 

I alle tre tilfælde har AES afvist at udbetale erstatning for tab af erhvervsevne, fordi de pågældendes erhvervsevne er nedsat med mindre end 15 procent.

Ifølge Arbejdsskadesikringsloven § 17 stk. 1 ydes der nemlig ikke erstatning, hvis tabet af erhvervsevne er mindre end 15 procent. 

Samme vilkår, ingen erstatning

Myndighederne vurderer blandt andet graden af nedsat erhvervsevne efter 'tidligere indtægt og tidligere arbejde', 'alder, evne og uddannelse', 'skadens art og omfang' samt 'muligheden for at påtage sig arbejde med skaden, og hvad man kan tjene ved dette arbejde'.

I en af de konkrete klagesager har en sygeplejerske oplyst, at vedkommende arbejder på samme vilkår, som før personen blev smittet med covid-19. Derudover har personen oplyst, at vedkommende tjener det samme nu som tidligere, hvorfor AES kom frem til følgende vurdering: 

- Vi vurderer derfor, at du ikke har haft en indskrænkning af din erhvervsevne på 15 procent eller mere som følge af den anerkendte arbejdsskade, hedder det i AES' afgørelse i sagen.

Sygeplejersken havde pådraget sig covid-19 efter at have været i tæt kontakt med beboere på et botilbud, der hostede kraftigt, havde feber og påvist covid-19. Selvom sygeplejersken havde anvendt værnemidler i form af handsker, afspritning og afvaskning, blev vedkommende testet positiv.

(Artiklen fortsætter under grafikken) 

I en anden af de tre klagesager har en ambulancebehandler fået anerkendt covid-19 som en arbejdsskade, men fået afslag på  erstatning for tab af erhvervsevne.

Afslaget begrundes med, at ambulancebehandleren efter at have været smittet vendte tilbage til jobbet som vanligt.

Dertil er det ifølge AES for tidligt at afgøre, hvorvidt skadelidte får varige mén. Her kan man få en godtgørelse, hvis arbejdsskaden har medført et varigt mén på mindst fem procent.

- Et varigt mén kan som udgangspunkt først fastsættes, når den helbredsmæssige tilstand er varig. Det betyder, at tilstanden ikke kan forventes bedret, hverken af sig selv eller ved behandling. Følgerne af en skade vil ofte først være varige flere måneder efter skaden. Det er en konkret vurdering, hvornår dette tidspunkt foreligger. Det er vores vurdering, at din helbredsmæssige tilstand endnu ikke er afklaret, hedder det i afgørelsen.

Ambulancebehandleren havde som en del af sit arbejde blandt andet behandlet to patienter, der efterfølgende blev isoleret på et sygehus smittet med covid-19 i marts. Ambulancebehandleren fik efterfølgende stillet diagnosen covid-19, selv om vedkommende havde anvendt værnemidler i form af briller, maske og handsker. 

For tidligt at afgøre om mén er varige

Aktindsigten tyder altså på, at mange af 229 personer, der den 7. september har fået anerkendt smitte med covid-19 som en arbejdsskade, kan have lange udsigter til at få afklaret, om de så også er berettigede til en erstatning. Det kan nemlig tage tid, før man kan afgøre, om arbejdsskaderne fører til varige mén og tab af erhvervsevne.

LÆS OGSÅ: Ligner sminkede tal: Jurister undrer sig over opgørelse over corona-arbejdsskade­sager

De øvrige klagesager handler om afviste arbejdsskader, som er anmeldt i forbindelse med hjemmearbejde under corona-lockdown i foråret. 

To af sagerne handler om seneskedehindebetændelse efter arbejde ved hjemmecomputer.

En tredje sag handler om en person, der har pådraget sig en højresidig golfalbue, mens den sidste sag handler om en person, der ikke har kunnet få anerkendt en uspecificeret højresidig skuldersygdom som en arbejdsskade, eftersom sygdommen ikke er anerkendt som en erhvervssygdom.

AES vil efter den 1. juni 2021 gennemgå en række corona-arbejdsskadesager igen med henblik på at vurdere, om der er grobund for at udbetale godtgørelse for varige mén.

- Årsagen er, at covid-19 er en ny sygdom, hvor vi følger op på udviklingen af denne, skriver AES i en afgørelserne, som A4 Arbejdsmiljø har fået aktindsigt i.