Topdanmarks kontorer i Ballerup ved København. Arkivfoto. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Afviser bestemte læger: Her er Topdanmarks svar

29. sep 2019
Topdanmark fastholder, at retningslinjerne er fulgt, men vil ikke forklare, hvad der menes med formuleringerne i dokumentet. I stedet henviser selskabet til advokaten, men denne vil af princip ikke udtale sig.

Topdanmark har afvist at bruge en række navngivne speciallæger i en forsikringssag, fordi disse "strækker sig langt for at tækkes de skaderamte" og er "kendte for at være 'unuancerede'".

LÆS OGSÅ: Dokument afslører: Topdanmark fravalgte speciallæger, der gav kunderne for meget ret

Det fremgår af et klagesvar til Ankenævnet for Forsikring, som Topdanmarks advokat har indsendt og som A4 har fået indsigt i.

A4 har bedt Topdanmark om en forklaring og stillet en række spørgsmål, som Topdanmark har insisteret på at besvare skriftligt. Da A4 ikke mente, at Topdanmark svarede på det, vi spurgte om, stillede vi opfølgende spørgsmål. Vi bringer her spørgsmålene og svarene i deres fulde længde fra mailudvekslingen med Topdanmarks pressekonsulent, Maja Korshin.

A4: Er det korrekt forstået, at I mener, at nogle speciallæger ikke er objektive i deres lægeerklæringer, men partiske, selvom disse speciallæger arbejder med det relevante speciale, er underlagt autorisationsloven og har afgivet lægeløfte?

Topdanmark: Topdanmark følger F&P’s retningslinjerne for indhentelse af speciallægeerklæringer. Det er et godt princip med enighed mellem parterne om valg af speciallæge, da det er med til at sikre, at speciallægeerklæringerne er saglige og grundige, så skadelidte får den erstatning, som han eller hun er berettiget til – hverken mere eller mindre.

Topdanmark har udbetalt den erstatning til Danny, som AES mener, at Danny er berettiget til på baggrund af både den første lægeerklæring, som Danny efterfølgende var utilfreds med, og lægeerklæringen fra den læge, som Danny selv har valgt. Danny har valgt at anke sagen. En ekstern advokat fører sagen for Topdanmark. Vi ser dette spørgsmål som fortolkning på en konkret udtalelse fra denne advokat, hvorfor det vil være mest rigtigt at lade advokaten selv svare på jeres fortolkning.

Vi udbetaler hvert år cirka 1.100.000.000 (1,1 mia.) kroner i erstatninger i personskadesager på ulykkes-, arbejdsskade- og ansvarsprodukter. I den forbindelse er vi i kontakt med cirka 500 speciallæger. Det er Topdanmarks opfattelse, at disse generelt er saglige og grundige i deres arbejde.

(Topdanmark har afvist at oplyse, hvor mange anmeldte og anerkendte sager, de 1,1 milliarder er fordelt på, og hvor mange gange de har brugt den konkrete speciallæge fra DR-programmet 'Kontant', red.).

Fordi Topdanmark følger F&P’s retningslinjerne for valg af speciallæger, betyder det, at såvel forsikrede som Topdanmark har mulighed for afstå fra at anvende en bestemt speciallæge. Hverken forsikrede eller Topdanmark er forpligtet til at begrunde valg eller fravalg af specifikke læger, men begge parter har mulighed for at få indflydelse på valget af speciallæge. 

Det betyder, at forsikrede eller deres advokat kan afvise at anvende en speciallæge foreslået af Topdanmark. Tilsvarende kan Topdanmark også afvise at anvende en speciallæge udpeget af forsikrede eller dennes advokat. Når Topdanmark i sjældne tilfælde gør brug af denne mulighed, kommenterer Topdanmark ikke offentligt om årsagerne hertil jf. F&P’s retningslinjer.

A4: Er det ligeledes korrekt forstået, at det er årsagen til, at I fravælger disse speciallæger, når skadelidte foreslår dem?

Topdanmark: Se ovenfor. En ekstern advokat fører sagen for Topdanmark. Vi ser dette spørgsmål som fortolkning på en konkret udtalelse fra denne advokat, hvorfor det vil være mest rigtigt at lade advokaten selv svare på jeres fortolkning.

A4: Når læger er "kendte for at være unuancerede", mener I så kendte hos jer eller i forsikringsbranchen generelt? Og hvad bygger I det på?

Topdanmark: Se ovenfor. En ekstern advokat fører sagen for Topdanmark. Vi ser dette spørgsmål som fortolkning på en konkret udtalelse fra denne advokat, hvorfor det vil være mest rigtigt at lade advokaten selv svare på jeres fortolkning.

A4: Er jeres ansatte klar over, at I som selskab ikke vil acceptere disse læger? Er det meldt ud til hver enkelt skadesbehandler, eller hvordan sikrer I jer, at disse læger ikke benyttes?

Topdanmark: Se ovenfor. Vi har instrueret vores medarbejdere i, at Topdanmark skal følge retningslinjerne for valg af speciallæge, og det gør de.

A4: Hvorfor har I ikke tidligere sagt, at dette var årsagen til at I afviste Danny Pedersens forslag - hverken i dialogen med ham eller til DR Kontant?

Topdanmark: Topdanmark følger retningslinjerne for valg af speciallæger. Ingen parter er forpligtet til at begrunde fravalg af specifikke læger, men begge parter har mulighed for at få indflydelse på valget af sagkyndig. Topdanmark kommenterer ikke offentligt på årsagerne.

A4: Jeg kan naturligvis ikke bringe det, du har skrevet, da I ikke svarer på mine spørgsmål. Derfor har jeg nogle uddybende spørgsmål, som I gerne må vende tilbage med svar på.

Topdanmark: Vi svarer fyldestgørende på alle dine spørgsmål i vores første svar, som vi forventer, at du bringer, som du er forpligtet til jf reglerne om god presseskik. Svar på de opfølgende spørgsmål skal naturligvis også bringes i deres fulde længde og helhed, og kan kun bringes sammen med vores første svar. Vi anser hermed dine spørgsmål for besvaret, og har ikke yderligere at tilføje. 

(Dette er ikke korrekt - medier er ikke forpligtet til at bringe lange skriftlige svar i deres fulde længde, red).

A4: Forbyder retningslinjerne fra Forsikring & Pension jer at udtale jer om årsagerne til at I afviser bestemte læger, eller giver retningslinjerne jer blot mulighed for at lade være?

Topdanmark: Ifølge retningslinjerne behøver ingen af parterne begrunde fravalg af speciallæger. Topdanmark begrunder derfor ikke fravalg af læger, da det ikke fremskynder sagsgangen for vores kunder. Det vigtige er, at der opnås enighed om valget, som retningslinjerne angiver. Når begge parter har indflydelse på valg af speciallæge som retningslinjerne tilsiger, så sikrer det netop, at speciallægeerklæringer bliver så grundige og saglige som mulige. Retningslinjerne sikrer hvert år, at Topdanmark udbetaler 1,1 mia. kr. i erstatning til personskader på ulykkes-, ansvars- og arbejdsskadeområdet med 500 forskellige speciallæger involveret. Det er kun få sager, der fører til uenighed som i Dannys sag. Danny har fået udbetalt erstatning på baggrund af to speciallægeerklæringer, hvoraf han selv har valgt den ene. Vi henviser til F&P, hvis du vil vide mere om, hvorfor retningslinjerne er, som de er.

(Retningslinjerne fra Forsikring & Pension forbyder ikke selskaber at udtale sig om årsagerne, red).

A4: Hvis retningslinjerne ikke forbyder eller fraråder selskaber at kommentere på årsagerne, hvorfor vil I så ikke?

Topdanmark: Topdanmark begrunder ikke fravalg af læger, da det ikke fremskynder sagsgangen for vores kunder. Det vigtige er, at der opnås enighed om valget, som retningslinjerne angiver. Når begge parter har indflydelse på valg af speciallæge som retningslinjerne tilsiger, så sikrer det netop, at speciallægeerklæringer bliver så grundige og saglige som mulige. Retningslinjerne sikrer hvert år, at Topdanmark udbetaler 1,1 mia. kr. i erstatning til personskader på ulykkes-, ansvars- og arbejdsskadeområdet med 500 forskellige speciallæger involveret. Det er kun få sager, der fører til uenighed som i Dannys sag. Danny har fået udbetalt erstatning på baggrund af to speciallægeerklæringer, hvoraf han selv har valgt den ene. Vi henviser til F&P, hvis du vil vide mere om, hvorfor retningslinjerne er, som de er.

A4: I forhold til jeres praksis med at Top Danmark og skadelidte skal være enige om den valgte speciallæge, orienterer I så skadelidte om muligheden for at de selv kan komme med forslag til læger?

Topdanmark: Ja, vi henviser til retningslinjerne for valg af speciallæge. Topdanmark begrunder ikke fravalg af læger, da det ikke fremskynder sagsgangen for vores kunder. Det vigtige er, at der opnås enighed om valget, som retningslinjerne angiver. Når begge parter har indflydelse på valg af speciallæge som retningslinjerne tilsiger, så sikrer det netop, at speciallægeerklæringer bliver så grundige og saglige som mulige. Retningslinjerne sikrer hvert år, at Topdanmark udbetaler 1,1 mia. kr. i erstatning til personskader på ulykkes-, ansvars- og arbejdsskadeområdet med 500 forskellige speciallæger involveret. Det er kun få sager, der fører til uenighed som i Dannys sag. Danny har fået udbetalt erstatning på baggrund af to speciallægeerklæringer, hvoraf han selv har valgt den ene. Vi henviser til F&P, hvis du vil vide mere om, hvorfor retningslinjerne er, som de er.

A4: Hvis I har mulighed for at afvise alle forslag til læger, som skadelidte kommer med, uden begrundelse - hvor reel er den enighed så?

Topdanmark: Enigheden er meget reel, som tallene også viser, da Topdanmark hvert år udbetaler 1,1 mia. kr. i erstatning til personskader på ulykkes-, ansvars- og arbejdsskadeområdet med 500 forskellige speciallæger involveret. Begge parter kan afvise alle forslag til læger, men i praksis har begge parter interesse i at nå til enighed, hvilket også sker i langt de fleste sager. I Dannys sag er der udbetalt erstatning på baggrund af to speciallægeerklæringer, hvoraf han selv har valgt den ene læge. Vi henviser til F&P, hvis du vil vide mere om, hvorfor retningslinjerne er som de er.

Topdanmark tager ikke stilling til indholdet af advokatens svar. Topdanmark har tillid til, at advokaten gør sit bedste for ordentligt og redeligt at føre den konkrete sag for Topdanmark. Hvordan hun gør dette, involverer Topdanmark sig ikke i.
Topdanmark

A4: Hvis I afviser alle forslag, hvilke muligheder har skadelidte så for at få sin sag behandlet, andet end at vælge en af de læger, Top Danmark foreslår?

Topdanmark: Vi afviser ikke alle forslag. Det, at vi bruger 500 speciallæger dokumenterer, at vi ikke afviser alle læger. Topdanmark udbetaler hvert år 1,1 mia. kr. i erstatning til personskader på ulykkes-, ansvars- og arbejdsskadeområdet. Begge parter kan afvise alle forslag til læger, men i praksis har begge parter interesse i at nå til enighed, hvilket også sker i langt de fleste sager. I nogle få sager opstår der uenighed som i Dannys sag. Danny har fået udbetalt erstatning på baggrund af to speciallægeerklæringer, hvoraf han selv har valgt den ene. Vi henviser til F&P, hvis du vil vide mere om, hvorfor retningslinjerne er som de er.

(I Danny Pedersens tilfælde afviste Topdanmark alle forslag, red.)

A4: Hvis jeres årsager til at fravælge de speciallæger, som Danny og hans advokat foreslog, IKKE er at I mener at disse speciallæger er "unuancerede" - hvorfor så ikke komme med de egentlige begrundelser, når intet forbyder jer det? 

Topdanmark: Topdanmark begrunder ikke fravalg af læger, da det ikke fremskynder sagsgangen for vores kunder. Vi er ikke forpligtede til at begrunde fravalg, og begrunder det derfor ikke. Som tallene også viser, udbetaler Topdanmark hvert år 1,1 mia. kr. i erstatning til personskader på ulykkes-, ansvars- og arbejdsskadeområdet med 500 forskellige speciallæger involveret. Begge parter kan afvise alle forslag til læger, men i praksis har begge parter interesse i at nå til enighed, hvilket også sker i langt de fleste sager. I nogle få sager opstår der uenighed som i Dannys sag. Danny har fået udbetalt erstatning på baggrund af to speciallægeerklæringer, hvoraf han selv har valgt den ene. Vi henviser til F&P, hvis du vil vide mere om, hvorfor retningslinjerne er som de er.

A4: Og hvorfor fremgår disse begrundelser ikke i dette klagesvar?

Topdanmark: Topdanmark begrunder ikke fravalg af læger, da det ikke fremskynder sagsgangen for vores kunder. Vi er ikke forpligtede til at begrunde fravalg, og begrunder det derfor ikke, da det ikke fremskynder sagsgangen for vores kunder. Det vigtige er, at der opnås enighed om valget, som retningslinjerne angiver. Når begge parter har indflydelse på valg af speciallæge som retningslinjerne tilsiger, så sikrer det netop, at speciallægeerklæringer bliver så grundige og saglige som mulige. Retningslinjerne sikrer hvert år, at Topdanmark udbetaler 1,1 mia. kr. i erstatning til personskader på ulykkes-, ansvars- og arbejdsskadeområdet med 500 forskellige speciallæger involveret. Det er kun få sager, der fører til uenighed som i Dannys sag. Danny har fået udbetalt erstatning på baggrund af to speciallægeerklæringer, hvoraf han selv har valgt den ene. Vi henviser til F&P, hvis du vil vide mere om, hvorfor retningslinjerne er, som de er.

Artiklen fortsætter under billedet

Danny Pedersen, som den konkrete sag handler om

Danny Pedersen (billedet) kæmper med blandt andet senfølger af hjernerystelse.

A4: Til de fleste af mine spørgsmål skriver I, at det vil være mest rigtigt at advokaten svarer. Jeg vil derfor høre, om I har bedt advokaten om at svare på spørgsmålene og meddelt hende, at hun har bemyndigelse fra jer til at svare - da det vel også er i jeres interesse at få sagen opklaret?

Topdanmark: Det er op til advokaten, om hun vil svare på sine vegne for sine udtalelser. Topdanmark begrunder ikke fravalg af læger, da det ikke fremskynder sagsgangen for vores kunder. Det vigtige er, at der opnås enighed om valget, som retningslinjerne angiver. Når begge parter har indflydelse på valg af speciallæge som retningslinjerne tilsiger, så sikrer det netop, at speciallægeerklæringer bliver så grundige og saglige som mulige. Retningslinjerne sikrer hvert år, at Topdanmark udbetaler 1,1 mia. kr. i erstatning til personskader på ulykkes-, ansvars- og arbejdsskadeområdet med 500 forskellige speciallæger involveret. Det er kun få sager, der fører til uenighed som i Dannys sag. Danny har fået udbetalt erstatning på baggrund af to speciallægeerklæringer, hvoraf han selv har valgt den ene. Vi henviser til F&P, hvis du vil vide mere om, hvorfor retningslinjerne er, som de er.

A4: Hvis I ikke har bedt hende om det, hvorfor ikke?

Topdanmark: Udtalelserne er advokatens og ikke Topdanmarks. Advokaten kan svare på egne vegne. Topdanmark kan svare på Topdanmarks vegne. Topdanmark begrunder ikke fravalg af læger, da det ikke fremskynder sagsgangen for vores kunder. Det vigtige er, at der opnås enighed om valget, som retningslinjerne angiver. Når begge parter har indflydelse på valg af speciallæge som retningslinjerne tilsiger, så sikrer det netop, at speciallægeerklæringer bliver så grundige og saglige som mulige. Retningslinjerne sikrer hvert år, at Topdanmark udbetaler 1,1 mia. kr. i erstatning til personskader på ulykkes-, ansvars- og arbejdsskadeområdet med 500 forskellige speciallæger involveret. Det er kun få sager, der fører til uenighed som i Dannys sag. Danny har fået udbetalt erstatning på baggrund af to speciallægeerklæringer, hvoraf han selv har valgt den ene. Vi henviser til F&P, hvis du vil vide mere om, hvorfor retningslinjerne er, som de er.

A4: Advokaten er hyret af jer til at varetage jeres interesser i denne sag, og hun har derfor fuldmagt til at agere på jeres vegne i denne sag, korrekt?

Topdanmark: Ja, advokaten har fuldmagt til at føre den konkrete sag, som Danny har anket, på vegne af Topdanmark, hverken mere eller mindre. Topdanmark begrunder ikke fravalg af læger, da det ikke fremskynder sagsgangen for vores kunder. Det vigtige er, at der opnås enighed om valget, som retningslinjerne angiver. Når begge parter har indflydelse på valg af speciallæge som retningslinjerne tilsiger, så sikrer det netop, at speciallægeerklæringer bliver så grundige og saglige som mulige. Retningslinjerne sikrer hvert år, at Topdanmark udbetaler 1,1 mia. kr. i erstatning til personskader på ulykkes-, ansvars- og arbejdsskadeområdet med 500 forskellige speciallæger involveret. Det er kun få sager, der fører til uenighed som i Dannys sag. Danny har fået udbetalt erstatning på baggrund af to speciallægeerklæringer, hvoraf han selv har valgt den ene. Vi henviser til F&P, hvis du vil vide mere om, hvorfor retningslinjerne er, som de er.

A4: Har I set advokatens svar til Ankenævnet eller et udkast af det, inden advokaten sendte det til Ankenævnet?

Topdanmark: Nej.

A4: Hvis nej, har I så læst svaret efter hun har sendt det ind?

Topdanmark: Vi har læst det brev, som du har sendt os. 

A4: Hvis I har set svaret før eller efter, erklærer I jer så enige i indholdet af svaret?

Topdanmark: Topdanmark tager ikke stilling til indholdet af advokatens svar. Topdanmark har tillid til, at advokaten gør sit bedste for ordentligt og redeligt at føre den konkrete sag for Topdanmark. Hvordan hun gør dette, involverer Topdanmark sig ikke i. Advokatens udtalelser må du spørge hende om. Topdanmark begrunder ikke fravalg af læger, da det ikke fremskynder sagsgangen for vores kunder. Det vigtige er, at der opnås enighed om valget, som retningslinjerne angiver. Når begge parter har indflydelse på valg af speciallæge som retningslinjerne tilsiger, så sikrer det netop, at speciallægeerklæringer bliver så grundige og saglige som mulige. Retningslinjerne sikrer hvert år, at Topdanmark udbetaler 1,1 mia. kr. i erstatning til personskader på ulykkes-, ansvars- og arbejdsskadeområdet med 500 forskellige speciallæger involveret. Det er kun få sager, der fører til uenighed som i Dannys sag. Danny har fået udbetalt erstatning på baggrund af to speciallægeerklæringer, hvoraf han selv har valgt den ene. Vi henviser til F&P, hvis du vil vide mere om, hvorfor retningslinjerne er, som de er.

A4: Eller mener I at den advokat, som I har givet fuldmagt til at agere på jeres vegne i sagen har skrevet ting i svaret, som I ikke kan stå inde for? I så fald, har I så anmodet advokaten om at korrekte disse forhold? Hvis ikke I har det - hvorfor så ikke?

Topdanmark: Advokaten har fuldmagt til at føre den konkrete sag, som Danny har anket, på vegne af Topdanmark, hverken mere eller mindre. Topdanmark har tillid til at advokaten gør sit arbejde på en ordentlig og redelig måde.  Advokatens udtalelser må du spørge hende om. Topdanmark begrunder ikke fravalg af læger, da det ikke fremskynder sagsgangen for vores kunder. Det vigtige er, at der opnås enighed om valget, som retningslinjerne angiver. Når begge parter har indflydelse på valg af speciallæge som retningslinjerne tilsiger, så sikrer det netop, at speciallægeerklæringer bliver så grundige og saglige som mulige. Retningslinjerne sikrer hvert år, at Topdanmark udbetaler 1,1 mia. kr. i erstatning til personskader på ulykkes-, ansvars- og arbejdsskadeområdet med 500 forskellige speciallæger involveret. Det er kun få sager, der fører til uenighed som i Dannys sag. Danny har fået udbetalt erstatning på baggrund af to speciallægeerklæringer, hvoraf han selv har valgt den ene. Vi henviser til F&P, hvis du vil vide mere om, hvorfor retningslinjerne er, som de er.

A4: Hvad er jeres holdning til advokatens svar?

Topdanmark: Topdanmark har ingen holdning til advokatens svar. Vi følger F&P’s retningslinjer, når der skal vælges speciallæge. Topdanmark begrunder ikke fravalg af læger, da det ikke fremskynder sagsgangen for vores kunder. Det vigtige er, at der opnås enighed om valget, som retningslinjerne angiver. Når begge parter har indflydelse på valg af speciallæge som retningslinjerne tilsiger, så sikrer det netop, at speciallægeerklæringer bliver så grundige og saglige som mulige. Retningslinjerne sikrer hvert år, at Topdanmark udbetaler 1,1 mia. kr. i erstatning til personskader på ulykkes-, ansvars- og arbejdsskadeområdet med 500 forskellige speciallæger involveret. Det er kun få sager, der fører til uenighed som i Dannys sag. Danny har fået udbetalt erstatning på baggrund af to speciallægeerklæringer, hvoraf han selv har valgt den ene. Vi henviser til F&P, hvis du vil vide mere om, hvorfor retningslinjerne er, som de er.

A4: Er I enige eller uenige i advokatens svar og udlægning af sagens forløb, herunder de passager, jeg har markeret?

Topdanmark: Advokaten har fuldmagt til at føre den konkrete sag, som Danny har anket, på vegne af Topdanmark, hverken mere eller mindre. Topdanmark har tillid til at advokaten gør sit arbejde på en ordentlig og redelig måde.  Advokatens udtalelser må du spørge hende om. Topdanmark begrunder ikke fravalg af læger, da det ikke fremskynder sagsgangen for vores kunder. Det vigtige er, at der opnås enighed om valget, som retningslinjerne angiver. Når begge parter har indflydelse på valg af speciallæge som retningslinjerne tilsiger, så sikrer det netop, at speciallægeerklæringer bliver så grundige og saglige som mulige. Retningslinjerne sikrer hvert år, at Topdanmark udbetaler 1,1 mia. kr. i erstatning til personskader på ulykkes-, ansvars- og arbejdsskadeområdet med 500 forskellige speciallæger involveret. Det er kun få sager, der fører til uenighed som i Dannys sag. Danny har fået udbetalt erstatning på baggrund af to speciallægeerklæringer, hvoraf han selv har valgt den ene. Vi henviser til F&P, hvis du vil vide mere om, hvorfor retningslinjerne er, som de er.

A4: I skriver, at vi har fortolket på advokatens udtalelser. Hvis det er tilfældet, og udtalelserne IKKE skal tolkes som at I mener, at de læger, som Danny Pedersen og hans advokat foreslog, er unuancerede og strækker sig for langt for at tækkes de skaderamte - og at I derfor ikke vil benytte dem – vil jeg gerne vide, hvordan de udtalelser så skal tolkes?

Topdanmark: Advokatens udtalelser må du spørge hende til fortolkningen af. Topdanmark begrunder ikke fravalg af læger, da det ikke fremskynder sagsgangen for vores kunder. Det vigtige er, at der opnås enighed om valget, som retningslinjerne angiver. Når begge parter har indflydelse på valg af speciallæge som retningslinjerne tilsiger, så sikrer det netop, at speciallægeerklæringer bliver så grundige og saglige som mulige. Retningslinjerne sikrer hvert år, at Topdanmark udbetaler 1,1 mia. kr. i erstatning til personskader på ulykkes-, ansvars- og arbejdsskadeområdet med 500 forskellige speciallæger involveret. Det er kun få sager, der fører til uenighed som i Dannys sag. Danny har fået udbetalt erstatning på baggrund af to speciallægeerklæringer, hvoraf han selv har valgt den ene. Vi henviser til F&P, hvis du vil vide mere om, hvorfor retningslinjerne er, som de er.

A4: Hvordan kan citatet ”Klagers advokat foreslog derpå endnu en læge, bilag BR, som selskabet ikke kunne acceptere, idet denne ligesom samtlige øvrige læger bragt i forslag af klager er kendte for at være ”unuancerede”" tolkes på andre måder end at I afviser lægerne, fordi I mener, at de er unuancerede?

Topdanmark: Advokatens udtalelser må du spørge hende til fortolkningen af. Topdanmark begrunder ikke fravalg af læger, da det ikke fremskynder sagsgangen for vores kunder. Det vigtige er, at der opnås enighed om valget, som retningslinjerne angiver. Når begge parter har indflydelse på valg af speciallæge som retningslinjerne tilsiger, så sikrer det netop, at speciallægeerklæringer bliver så grundige og saglige som mulige. Retningslinjerne sikrer hvert år, at Topdanmark udbetaler 1,1 mia. kr. i erstatning til personskader på ulykkes-, ansvars- og arbejdsskadeområdet med 500 forskellige speciallæger involveret. Det er kun få sager, der fører til uenighed som i Dannys sag. Danny har fået udbetalt erstatning på baggrund af to speciallægeerklæringer, hvoraf han selv har valgt den ene. Vi henviser til F&P, hvis du vil vide mere om, hvorfor retningslinjerne er, som de er.

A4: Kan I stå inde for advokatens formuleringer eller ej?

Topdanmark: Advokatens udtalelser må du spørge hende til fortolkningen af. Topdanmark begrunder ikke fravalg af læger, da det ikke fremskynder sagsgangen for vores kunder. Det vigtige er, at der opnås enighed om valget, som retningslinjerne angiver. Når begge parter har indflydelse på valg af speciallæge som retningslinjerne tilsiger, så sikrer det netop, at speciallægeerklæringer bliver så grundige og saglige som mulige. Retningslinjerne sikrer hvert år, at Topdanmark udbetaler 1,1 mia. kr. i erstatning til personskader på ulykkes-, ansvars- og arbejdsskadeområdet med 500 forskellige speciallæger involveret. Det er kun få sager, der fører til uenighed som i Dannys sag. Danny har fået udbetalt erstatning på baggrund af to speciallægeerklæringer, hvoraf han selv har valgt den ene. Vi henviser til F&P, hvis du vil vide mere om, hvorfor retningslinjerne er, som de er.

A4: Hvis I ikke kan stå inde for hendes formuleringer, hvordan kan I så lade disse formuleringer indgå i et officielt klagesvar sendt til Ankenævnet?

Topdanmark: Advokaten har fuldmagt til at føre den konkrete sag, som Danny har anket, på vegne af Topdanmark, hverken mere eller mindre. Topdanmark har tillid til at advokaten gør sit arbejde på en ordentlig og redelig måde.  Advokatens udtalelser må du spørge hende om. Topdanmark begrunder ikke fravalg af læger, da det ikke fremskynder sagsgangen for vores kunder. Det vigtige er, at der opnås enighed om valget, som retningslinjerne angiver. Når begge parter har indflydelse på valg af speciallæge som retningslinjerne tilsiger, så sikrer det netop, at speciallægeerklæringer bliver så grundige og saglige som mulige. Retningslinjerne sikrer hvert år, at Topdanmark udbetaler 1,1 mia. kr. i erstatning til personskader på ulykkes-, ansvars- og arbejdsskadeområdet med 500 forskellige speciallæger involveret. Det er kun få sager, der fører til uenighed som i Dannys sag. Danny har fået udbetalt erstatning på baggrund af to speciallægeerklæringer, hvoraf han selv har valgt den ene. Vi henviser til F&P, hvis du vil vide mere om, hvorfor retningslinjerne er, som de er.

A4: Har advokaten bare skrevet disse ting og sendt dem ind på jeres vegne, uden I var klar over hvad der stod?

Topdanmark: Advokaten har fuldmagt til at føre den konkrete sag, som Danny har anket, på vegne af Topdanmark, hverken mere eller mindre. Topdanmark har tillid til at advokaten gør sit arbejde på en ordentlig og redelig måde.  Advokatens udtalelser må du spørge hende om. Topdanmark begrunder ikke fravalg af læger, da det ikke fremskynder sagsgangen for vores kunder. Det vigtige er, at der opnås enighed om valget, som retningslinjerne angiver. Når begge parter har indflydelse på valg af speciallæge som retningslinjerne tilsiger, så sikrer det netop, at speciallægeerklæringer bliver så grundige og saglige som mulige. Retningslinjerne sikrer hvert år, at Topdanmark udbetaler 1,1 mia. kr. i erstatning til personskader på ulykkes-, ansvars- og arbejdsskadeområdet med 500 forskellige speciallæger involveret. Det er kun få sager, der fører til uenighed som i Dannys sag. Danny har fået udbetalt erstatning på baggrund af to speciallægeerklæringer, hvoraf han selv har valgt den ene. Vi henviser til F&P, hvis du vil vide mere om, hvorfor retningslinjerne er, som de er.

A4: Jeres advokat har svaret, at hun af princip ikke udtaler sig om sine sager, uanset at klienten har givet tilsagn til det.

Eftersom I henviser til en, som ikke kan/vil svare, vil jeg endnu engang anmode om, at I selv svarer på mine spørgsmål. Hvis I mener, jeg har fortolket på de nævnte passager, og at denne fortolkning ikke er korrekt, vil jeg gerne høre hvordan de i så fald skal tolkes. Eftersom advokaten har indsendt svaret på vegne af jer, må I vel vide, hvordan I selv tolker det.

Hvis I mener, advokaten skal svare, vil jeg foreslå at I spørger hende hvad hun mener med formuleringerne, og vender tilbage til mig med svaret - eftersom hun ikke kan/vil svare mig, men (går jeg ud fra) godt kan svare jer.

Med mindre I da ikke er interesserede i at jeg og offentligheden får svar på, hvad der menes med de formuleringer, jeg spørger til?

(Dette svarer Topdanmark ikke tilbage på).

A4: I bliver ved med at nævne, at Topdanmark hvert år udbetaler 1,1 mia. kr. i erstatning til personskader på ulykkes-, ansvars- og arbejdsskadeområdet med 500 forskellige speciallæger involveret.
 
I må også kunne oplyse, hvor mange sager de 1,1 milliarder i erstatning er fordelt på? Hvor mange sager anerkender I hvert år i alt på på de tre områder? Og hvor mange sager anmeldes i alt på de tre områder?
 
De 500 speciallæger er jo fordelt på mange forskellige specialer. Hvor mange af dem er neurokirurger og neurologer? Og hvor mange gange har I specifikt anvendt (navnet på den specifikke læge, som DR Kontant omhandlede, red)

Topdanmark: Vi har svaret på dine spørgsmål og oplyst dig om, hvor mange penge, vi udbetaler i erstatninger i personskadesager, hvor mange læger, der er involveret i sagerne, og I DR kontant kan du se, hvor mange personskader det drejer sig om. Således kan du se, at vi bruger en bred vifte af læger, har mange sager og udbetaler store beløb i erstatninger hvert år. Vi har ikke yderligere at tilføje.

I DR's 'Kontant' sagde Topdanmarks skadedirektør, at de har 20.000 skader om året, men ikke hvilken type skader. A4 har således ikke fået svar på, hvor mange anmeldte og anerkendte personskader, de 1,1 milliarder er fordelt på.