FINANSLOV: Aftale jager forsikringsfirmaer for 100 mio.

28. nov 2013, 04:00
Forsikringsselskaber æder 100 millioner kroner fra offentlig sygekasse, viser finanslov. Nu skal de til at betale. Regningen ender hos folk, der forsikrer sig, siger forsikringsselskaberne.

I jagten på at finde finansiering til finansloven går regeringen og VK nu benhårdt efter, at forsikringsselskaber i langt højere grad end tidligere skal betale for de ydelser, som det offentlige har i forbindelse med en arbejdsskade.

I den nye finanslov lyder et foreløbigt skøn, at staten fra 2015 kan kradse 100 millioner kroner ind om året på at få forsikringsselskaberne til dække omkostninger til primært sygedagpenge.

”Vi har en situation, hvor det offentlige betaler for noget, som folk faktisk er forsikrede imod," siger Mike Legarth, finansordfører for Det Konservative Folkeparti.

Pengene tilbage, please

Når et forsikringsselskab udbetaler en erstatning for eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste, laver de en modregning af en række sociale ydelser.

For sygedagpengeområdet gælder det, at kommunerne kan kræve deres udgifter tilbage, hvis de er modregnet. Men kommunerne er langt fra gode nok til at få udbetalt sygedagpenge fra forsikringsselskaberne.

Så penge, der kunne gå til kollektiv trafik, ældrepleje eller anden velfærd, havner hos forsikringsselskaberne.

Som en del af finanslovsaftalen nedsættes derfor et tværministerielt udvalg, der får til opgave at finde ud af, om og hvordan man kan øge kommunernes mulighed for at ”hjemtage offentlige ydelser fra erstatningsansvarlige”.

Penge, de ikke skulle have

Ifølge Radikale Venstres finansordfører, Sofie Carsten Nielsen, er der tale om et forsøg på at gøre op med en form for overbetaling fra det offentlige, der ryger ned i lommerne på forsikringsselskaberne.

”Det her handler om, hvad der retmæssigt tilkommer kommunerne, så vi ikke fra de offentlige kasser indirekte betaler forsikringsselskaberne penge, de egentlig ikke er berettiget til," siger hun.

Udvalg ser på flere offentlige ydelser

Det nye udvalg skal også kigge på, om kommunerne kan indkassere penge fra andre ydelsesområder end sygedagpenge.

Hvilke andre ydelsesområder, der kan være tale om, er fortsat ikke helt afklaret, men det kunne eksempelvis være kontanthjælp eller dagpenge, hvis retten til sygedagpenge er opbrugt.

Forsikringsselskaber: Det er en underlig udvikling

I brancheorganisationen Forsikring & Pension mener underdirektør Torben Weiss Garne, at det ville være en meget underlig udvikling at udstrække forsikringsselskabernes forpligtelser til andre ydelsesområder end sygedagpengene.

”Der findes et system i øjeblikket, der gælder sygedagpenge. Det er vi fuldt opmærksomme på, og det kan godt være, det kan effektiviseres yderliggere. Men at udvide med yderligere områder, det ville være meget specielt,” siger Torben Weiss Garne.

Han har svært ved at se, hvor de mange penge skulle komme fra. I sidste ende, vil regningen ende det samme sted, nemlig hos dem, der forsikrer sig.

”100 millioner kroner er mange penge, og der er kun én gruppe til at betale dem. Det er dem, der betaler præmierne. Så man kan kalde det, hvad man vil. Men pengene kommer op ad de samme lommer,” siger Torben Weiss Garne.

LO: Lad bare de brodne kar betale

Den nye finanslov har langt fra begejstret i fagbevægelsen. I landsorganisationen LO er næstformanden, Lizette Risgaard, alligevel positiv over for, at det vil blive dyrere at være ansvarlig for en skade.

Det kan have en positiv indvirkning på lysten til at forebygge hos arbejdsgivere, siger Lizette Risgaard:

”Det vil jeg ikke udelukke. Og alt andet er jo uretfærdigt for de arbejdsgivere, der gør noget for arbejdsmiljøet, at de skal være med til at betale for de andre, der ikke gør noget. Her vil det været rigtigt at kigge på, hvem der er ansvarlig for skaden, og at de også er med til at betale mere."