Tæt på verden: Afrikanske lande får model for velfærd

5. nov 2011, 11:25
Fagforeningerne skubber på. Sygesikring og pensionsopsparing på vej i flere fattige afrikanske lande.

Flere afrikanske lande forsøger sig med sygeforsikring for alle. Fattiges økonomi forhindrer som oftest, at de kan få medicin mod sygdomme, der kan behandles. Derfor dør mange børn og voksne unødvendigt.

De vestafrikanske lande Sierra Leone og Ghana forsøger sig med social sikring. Niger, Togo og Benin ligeså. Også pension er med i billedet af et nyt velfærdssystem for fattige lande.

En regional trend

I henhold til kommunikationschef Flemming Andersen, FTF, der skriver på Ulandssekretariatets hjemmeside, er de vestafrikanske lande på hvert sit niveau i gang med at opgradere deres samfund med rettigheder til velfærd.

I midten af september vedtog Niger lovgivning, der skal føre til sygesikring for alle borgere. Holdningen og ambitionerne er på plads. Nu mangler den praktiske udførelse af visionen.

Den nye sociale sikring i Niger kommer til at omfatte både de registrerede, skattebetalende lønmodtagere og alle arbejderne i den uformelle sektor samt landbruget.

De sidste to grupper udgør langt de fleste af de 15 millioner indbyggere i landet.

[pagebreak]Foregangsland

Ghana, der er mindst fattigt i regionen, gik forrest med gratis behandling af dødbringende tropesygdomme som malaria og dækning for gravide og børn.

Sidste år reviderede Ghana sit pensionssystem, så det gør det muligt for alle borgerne at spare op til deres alderdom. Ansatte bliver trukket i deres løn. Selvstændige i den uformelle økonomi (82 procent af alle arbejdende) indbetaler selv.

Godt nok indførte Ghana sit system i 2005, men få meldte sig til. Konceptet om forsikring er nyt, og kun 60.000 betalte. Ghana har 25 millioner indbyggere. En kampagne fra fagforeningen TUC skaffede 30.000 flere deltagere.

Fagforeninger

Nationale, danske og internationale fagforeninger har hjulpet de afrikanske lande frem til et begyndende velfærdssystem. FTF og LO har gennem Ulandssekretariatet i fire år deltaget i arbejdet. Det er finansieret af Danida.

Den såkaldt uformelle økonomi af selvstændige arbejdere, der gør alt muligt fra at sælge tomater på gaden til at transportere ting og folk, er den største del af alle fattige samfund. Det har været et mål at få deltagerne inkluderet i ordningerne.

I Benin og Sierra Leone arbejder regeringerne for at udvide den gratis lægehjælp fra gravide og småbørn til alle borgere, inklusive de selvstændige småhandlende.

Gratis er det ikke for disse fattige lande. Deltagerne i forsikringsordningen skal betale selv støttet af offentlige tilskud. Interessant nok arbejder flere af landene med at lade folk bruge deres  pensionsopsparing som garanti for mikro-lån.


Tæt på verden

En af landets mest erfarne u-landsjournalister, Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.