marianne
- Der har været et højt arbejdspres på afdelingen i længere tid, siger fællestillidsrepræsentant Marianne Østerlund. Foto: Privatfoto

10 ansatte sagde op på et halvt år: Afdeling lagt ned af arbejdspres

25. jan 2021, 23:40
Sygehus-afdeling med kritiske patienter mistede 10 erfarne medarbejdere på et halvt år, fordi arbejdspresset var blevet for stort. Nu er der fornyet optimisme efter en række initiativer.

Efter sommerferien fik 10 ansatte på afdelingen for blodsygdomme på Aarhus Universitetshospital nok. De kunne ikke mere. Arbejdspresset var blevet for stort, og de sagde derfor op.

Dermed forsvandt kompetente medarbejdere med stor specialviden om patienter med komplekse og ofte dødelige blodsygdomme.

LÆS OGSÅ: Flere partier vil stoppe blødningen på hospitaler: 'Vi kan ikke leve med situationen'

Siden har det tilbageværende personale på afdelingen måttet løbe endnu stærkere. I december modtog afdelingen en afgørelse fra Arbejdstilsynet, hvor den blev tilbudt et såkaldt aftaleforløb, hvor afdelingen forpligter sig på at forbedre arbejdsmiljøet.

- Der har været et højt arbejdspres på afdelingen i længere tid. Sygeplejersker har sagt op, og det har betydet, at mange kompetencer er forsvundet fra afdelingen, siger Marianne Østerlund, der er fællestillidsrepræsentant blandt sygeplejerskerne på Aarhus Universitetshospital.

- Der vil altid være et kompetencetab, når erfarne medarbejdere forsvinder, og helt nyuddannede bliver ansat. De unge er meget dygtige, men det tager tid at opbygge kompetencer og faglighed på en ordentlig måde.

Afdelingen har siden sommer brugt mange vikarer – særligt unge sygeplejersker – og det har lagt ekstra byrder på de garvede sygeplejersker, der er tilbage.

'Kan føre til farlige situationer'

Inden for det seneste halve år har der været ni deltids- eller fuldtidssygemeldinger på afdelingen, hvilket helt eller delvist skyldes det høje arbejdspres.

”De ansatte udtrykker bekymring for, om de kan blive ved med at holde til arbejdspresset,” står der i Arbejdstilsynets afgørelse.

Her fremgår det også, at sygeplejerskernes travlhed er gået ud over patienternes sikkerhed.

”Arbejdsmængden og tidspresset medfører arbejdsmæssige konsekvenser i form af øget UTH’er (utilsigtede hændelser, red), som eksempelvis patienter, der ikke får den rette medicin med hjem eller manglende mulighed for, at de nyansatte får den rette sparring, hvilket kan føre til farlige situationer for patienterne”.

Både ledelse og medarbejdere på afdelingen bekræfter ifølge Arbejdstilsynet hændelserne.

Fornyet optimisme

Selvom der stadig er travlt på afdelingen, er situationen blevet forbedret siden tilsynet var på besøg i december, fortæller Marianne Østerlund.

LÆS OGSÅ: Patienter får 'Skoda-behandling': 10 beskrivelser af voldsomt arbejdspres på hospitaler

Nogle af de erfarne medarbejdere er vendt tilbage til afdelingen.

- Personalet har fået en tro på, at det bliver bedre, og de har faktisk formået at rekruttere nogle af de kompetente medarbejdere tilbage til afdelingen. Det gør en forskel, fordi der kommer nogle ind, der dels har ro omkring rollen som sygeplejerske, men som også kender specialet efter mange års erfaring. Derudover er det også sket en udskiftning på ledelsessiden, siger Marianne Østerlund.

- Der er også indgået en aftale om, at medarbejderne på afdelingen ikke i samme omfang som på andre afdelinger skal bruges i covid-beredskabet. Det har også lettet lidt på presset, siger hun.

Afdelingen for blodsygdomme har en medarbejderportefølje på 50-60 medarbejdere. 

A4 Arbejdsmiljø kan i dag fortælle, at antallet af afgørelser fra Arbejdstilsynet om ’vold og traumatiske hændelser’ og ’stor arbejdsmængde og tidspres’ er stigende på landets hospitaler sammenlignet med for fem år siden.

I de fleste af afgørelserne fra 2020 har det høje arbejdstempo medført mindre og alvorlige fejl i behandlingen af patienter.