Hollmann_jpg
Sektorformand ved FOA, Torben Klitmøller Hollmann, er bekymret over, at der er færre faglærte i ældreplejen. En udvikling, der går den gale vej. Foto: FOA

Hver femte uden uddannelse i ældreplejen: Stort behov for faglærte

30. nov 2020, 16:40
Det skaber store problemer i ældreplejen, at op mod hver femte ansatte er ikke-uddannet inden for området. Kvaliteten af ældreplejen lider et stort knæk, lyder bekymringen fra FOA, mens tendensen ser ud til at stige.

I Lolland Kommune bliver der flere og flere ikke-uddannede hænder i ældreplejen.

Siden 2015 har man oplevet en stigning på hele 270 procent. Det betyder, at kommunen nu har 137 personer ansatte uden uddannelse i sektoren.

Den tendens er kommunen ikke ene om at tage del i. Ikke-uddannet personale i ældreplejen udgør nu 21 procent på landsplan. Det viser tal fra Kommunernes- og Regionernes Løndatakontor.

Og mens antallet af ældre er steget, er der i de seneste fem år kun kommet tre procent flere uddannede social- og sundhedsansatte til. Samtidig er antallet af ikke-uddannede er steget med hele 50 procent.

Den udvikling bekymrer Fagforbundet FOA.

- Der er en kæmpe udfordring i den her udvikling, så det er bekymrende, siger Torben Klitmøller Hollmann, der er sektorformand hos FOA.

Brug for faglærte

Ifølge ham er det en forudsætning for god ældrepleje, at der er faglært arbejdskraft nok til at varetage de opgaver, som ikke sådan lige kan klares af en ikke-uddannet hånd.

- Det kræver faglært arbejdskraft at være i det her fag og sørge for god kvalitet. Derfor er det også bekymrende, når vi har fået lavet et ældreområde, som skal varetage flere forskellige faglige områder end tidligere. Når de kompetencer ikke rækker, så presser det kvaliteten, siger han.

Og som om det ikke er nok, så går det ikke kun ud over borgerne, der må tage sig til takke med et ringere kvalitetsniveau i mødet med de kommunale servicetilbud. Det går også ud over den faglærte gruppe, der får mere at se til.

- Det betyder, at de faglærte står tilbage med endnu flere opgaver, som de ufaglærte ikke kan varetage. Det er altså mere ansvar – ikke mindst for at oplære de ufaglærte fra tid til anden. Det skaber et pres på dem, og på den måde falder det her tilbage på de faglærte, siger han.

Artiklen fortsætter efter grafikken..

Kort over udviklingen i ikke-uddannet personale i landets kommuner:

Selvom udviklingen allerede vækker bekymring hos FOA, er der grund til endnu flere bekymringer i fremtiden, mener Torben Klitmøller Hollmann.

- Vi kommer til at se flere problemer på den længere bane, fordi der er for få, der uddanner sig, mens flere af de faglærte går på pension. Samtidig får vi flere ældre. Så spørgsmålet, vi står tilbage med, er, hvor længe vi kan holde hjulene kørende med ufaglært arbejdskraft.

Kommuner har ikke reageret

Han tvivler ikke på, hvorfor vi står, hvor vi gør i dag. Kommunerne har simpelthen syltet problemet.

- Billedet er tydeligt. Kommunerne har været for langsomme om at uddanne den arbejdskraft, de har brug for. Vi har sagt det i flere år, men det er først nu, de så småt begynder at vågne op. Nu er de så fanget i den her fælde, hvor for få vælger en social- og sundhedsuddannelse, forklarer han.

Derfor ønsker FOA nu, at kommunerne, som led i at opprioritere uddannelsen af flere folk, vil få flere ufaglærte til at uddanne sig.

Det kan ske ved hjælp af et rotationsprincip, hvor man sender ufaglærte afsted på uddannelse og modtager kompensation for medarbejderen til ansættelse af midlertidige hænder i mellemtiden.

- Det er nemmere sagt end gjort, men det er muligt. Derfor har vi foreslået, at man afsætter flere penge til det, forklarer sektorformanden.

Men vil det her rotationsprincip generere nok kompetente hænder, eller skal man i virkeligheden ikke have gang i større greb for at få vendt den negative udvikling?

- Vi kan ikke gøre andet. Vi kan ikke tvinge flere til at tage uddannelsen, selvom vi ville ønske, at flere ville gøre det.

Det er jo ikke givet, at de ikke-uddannede har lyst til at blive uddannet inden for området, eller i det hele taget har talentet. Hvad gør I jer af tanker omkring det?

- Det er et spørgsmål om at oplyse dem og få ændret på den opfattelse, der hersker om, at arbejdet med ældrepleje er ufedt. Det er forkert. Og jeg er sikker på, at mange af dem har talentet og sagtens kan lære det. Vi skal i hvert fald nok få dem lært det, siger Torben Klitmøller Hollmann og konkluderer:

- Det er den eneste mulighed, vi har.

Flere ufaglærte

Ifølge en undersøgelse blandt FOAs medlemmer i ældreplejen med en social- og sundhedsuddannelse er det mærkbart, at der er kommet flere ikke-uddannede til.

Således svarer 3 ud af 10, at der er kommet en større andel ikke-uddannede på deres arbejdsplads inden for de seneste 2 år.

6 ud af 10 svarer, at de har oplevet utrygge situationer med ikke-uddannede på deres arbejdsplads.

Og 3 ud af 10 mener ikke, de kan stole på, at deres kolleger har de fornødne kompetencer, som behøves for at arbejde på deres arbejdsplads.

Undersøgelsen er foretaget i oktober 2020.

Kilde: FOA