Ældre og gravide klager som aldrig før

12. aug 2011
Ældre og gravide klager som aldrig før over forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Arbejdsgiverne afviser, at diskrimination er et stort problem

Han søgte et job som tekstforfatter og fik afslag.

Han havde en mistanke om, at det alene var på grund af alderen, og da han ved en fejl fik en intern email, blev han overbevist. Her stod det om ham: "Nogen vårhare er han jo ikke".

Tekstforfatteren tog sagen op i Ligebehandlingsnævnet og fik medhold og 25.000 kroner i godtgørelse for diskrimination.

Dobbelt så mange sager

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Sagen er omtalt i Ligebehandlingsnævnets netop udkomne årsrapport for 2010, og den aldrende tekstforfatter er ikke alene. Nævnet havde i fjor dobbelt så mange sager som året før.

Særlig forskelsbehandling på arbejdspladsen fylder meget, og her har fyring af gravide, mødre og fædre på barsel og afslag eller fyring på grund af alder givet travlhed.

I Arbejderbevægelsens Erhvervsråd siger chefanalytiker Frederik I. Pedersen, at det i krisetider er sværere for de mest udsatte at blive på arbejdsmarkedet.

Svært at få job lige nu

Han vil ikke tage stilling til, om der finder en større grad af diskrimination sted, men konstaterer, at de helt unge, indvandrere og ældre har fået sværere ved at få et job - eller at blive i det.

"Når der bliver færre job, bliver det sværere at komme ind på arbejdsmarkedet, og det kan mærkes især i de grupper," siger Frederik I. Pedersen.

Arbejdsgivere: Få sager

Arbejdsgiverne afviser, at diskrimination på arbejdspladsen er noget større problem i Danmark.

"Vi har mistet 180.000 arbejdspladser, og en halv million danskere skifter arbejde hvert år. Når Ligebehandlingsnævnet så afgør i alt 58 sager til den ansattes fordel, tyder det på, at det er et meget begrænset problem," siger Linda Rudolph Greisen, der er advokat for Dansk Arbejdsgiverforening.

Når antallet af sager er steget til det dobbelte, ser hun det som udtryk for, at der generelt har været flere afskedigelser, og at kendskabet til Ligebehandlingsnævnet er steget.

"Men tallene viser, at reglerne generelt overholdes. Og det skal de selvfølgelig også," tilføjer hun.

Det sorte hul

Den udlægning er Ældresagen langt fra enig i. For tal fra Danmarks Statistik viser, at de ældre hyppigt føler sig diskrimineret på arbejdspladsen.

"Det er over halvdelen af de ældre medarbejdere, der føler sig udsat for en negativ forskelsbehandling. Statistikken viser også, at hvis man bliver afskediget, når man er fyldt 50, så er det langt sværere at komme tilbage på arbejdsmarkedet, end hvis man er yngre.

Risikoen er, at man falder ned i et sort hul," siger seniorkonsulent Margrethe Kähler.

Så mange vandt

Ligebehandlingsnævnet modtog i 2010 286 klager. I 2009 var tallet 194.

Nævnet behandlede i alt 122 sager, dobbelt så mange som året før.

I 58 af sagerne, eller cirka halvdelen, fik klageren medhold. Det var samme niveau som året før.

Stigningen i sagerne er især sket inden for forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Kilde: Ligebehandlingsnævnet