Ældre mænd diskrimineres væk fra jobbet

22. sep 2011
Glemmer chefen at rose dig? Så er der større risiko for, at du går tidligt på pension. Særligt mænd påvirkes af manglende anerkendelse på jobbet

Han er god til sit job, men tilbuddene om nye udfordringer i virksomheden lander ikke længere på hans bord. Efteruddannelse går til de yngre kolleger, og det er længe siden, at chefen sidst sagde noget rosende.

Sådan ser arbejdssituationen ud for en del mænd over 50 år, og det får flere af dem til at beslutte at trække sig tidligt tilbage. Det viser en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.

Centret har spurgt godt 3.100 mænd og kvinder over 50 år om deres helbred, arbejdsmiljø og arbejdsevne, og tallene viser blandt andet, at særligt mænd er følsomme over for, hvad de opfatter som diskrimination og manglende respekt for deres arbejde.

"For begge køns vedkommende var det arbejdsevnen, som var den vigtigste begrundelse for at overveje at trække sig tilbage. Men samtidig reagerede mændene på diskrimination og mangel på anerkendelse," forklarer forsker Sannie Vester Thorsen fra NFA.

Tallene er renset for andre faktorer, så mændenes manglende anerkendelse hænger ikke sammen med, at de fx selv oplever, at deres arbejdsevne er nedsat.

Kvinder går tidligere

Undersøgelsen fortæller ikke, om mændene faktisk har gjort alvor af beslutningen om at trække sig og gå på førtidspension eller pension. De tal vil komme senere, efterhånden som forskerne følger gruppen.

Mens mændene altså reagerer på ikke at blive værdsat, ses den samme sammenhæng ikke for kvinderne.

"De føler sig lige så hyppigt udsat, men det spiller tilsyneladende ikke ind på deres overvejelser om at gå på pension. Det kan skyldes, at de havde besluttet at trække sig tidligt tilbage under alle omstændigheder. Det kan også have noget at gøre med, hvilke brancher de arbejder i," siger Sannie Thorsen.

Og den konklusion er økonom Peter Halkjær fra Ældre Sagen enig i.

"I den generation, der er på vej mod pensionen de kommende år, har kvinderne ikke mindst været beskæftiget inden for sundhed og omsorg. Men man kan godt være en omsorgsfuld person, selv om man ikke er ansat inden for branchen længere," siger han.

"Mange af mændene har derimod været ansat inden for blandt andet handel som sælgere og i andre funktioner, hvor deres præstation er individuel og meget synlig. De har måske i højere grad identificeret sig med jobbet, og hvis de føler manglende anerkendelse, reagerer de," tilføjer han.

Ledere skal huske rosen

Ældres Sagens egne undersøgelser bekræfter, hvor vigtig anerkendelse i jobbet er.

"Vi gennemførte en undersøgelse sidste år, hvor vi blandt andet spurgte til, hvor mange af de +55-årige, der af deres leder var blevet opfordret til at blive i deres job og vente med at gå på pension. Det betød enormt meget for deres lyst til at blive i jobbet," siger Peter Halkjær.

En direkte opfordring fra lederen fik hver tredje til at udskyde pensionen. Men kun hver anden var blevet opfordret.

"Den procentsats bør kunne komme højere op. Lederne rundt om på de danske arbejdspladser skal være opmærksomme på, hvor vigtig anerkendelse er - uanset alder. Også ældre medarbejdere har brug for, at deres indsats bliver set," siger han.

Husk efteruddannelse

Ifølge Ældre Sagen bør virksomhederne også huske at holde medarbejdernes kompetencer ved lige, uanset alder. Hvis tilbuddene om personlig udvikling og efteruddannelse lige så stille forsvinder, fordi lederen tænker, at det nok er spild at sende en 59-årig på efteruddannelse, så kan det ende som en slags selvopfyldende profeti, at ældre er dårligere arbejdskraft.

"Alle tal viser, at der bliver brug for at holde på den erfarne arbejdskraft fremover. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne begynder at få en strategi for, hvordan de holder på de ældre medarbejdere, og det arbejde begynder længe før, de nærmer sig pensionsalderen," siger Peter Halkjær.

Tidlig pension?
  • 64 % af kvinderne og 51 % af mændene planlagde at forlade arbejdsmarkedet før de fyldte 65 år.
  • 34 % planlagde at forlade arbejdsmarkedet, når de var 62 - 64 år.
  • 24 % af respondenterne planlagde at trække sig fra arbejdsmarkedet før de fyldte 62 år.
  • 23 % planlagde tilbagetrækning når de fyldte 65 år eller senere.
  • 19 % havde ikke besluttet sig for hvornår de ville forlade arbejdsmarkedet.

Kilde: arbejdsmiljoforskning.dk