Advokater tjener tykt på dem uden fagforening

30. jun 2013
Folk uden fagforening giver overarbejde på landets advokatkontorer. Men sommetider er advokaterne så dyre og kravene så små, at det dårligt kan betale sig at hyre dem.

Fagforeningernes dalende medlemstal luner i lommerne på landets advokatkontorer.

Advokaterne får nemlig flere og flere kunder, der ikke er medlemmer af en fagforening, og som derfor selv må hoste op, hvis de ender i en tvist med chefen.

"Inden for de sidste fem år er der betydeligt flere, der retter henvendelse til mig, fordi de ikke er medlemmer af en fagforening. Der er sket en markant stigning i den type henvendelser," siger advokat Jan Aarup fra kæden Ret & Råd.

Kæden Advodan bekræfter udviklingen.

"Vi får flere sager end for år tilbage, hvor vi skal hjælpe lønmodtagere med at få erstatning eller godtgørelse fra arbejdsgiveren. Lige nu har vi omkring 150 verserende sager, hvor vi hjælper vores kunder med at få ret," siger Steen Marslew fra Advodan i Holbæk.

Amerikanske tilstande

Ifølge Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) ved Københavns Universitet er antallet af danske lønmodtagere uden en fagforening steget fra 685.000 i midten af 1990'erne til 864.000 sidste år. En stigning på 179.000.

Men antallet af sager, hvor en ansat og en chef ryger i totterne på hinanden, er ikke faldet. Tværtimod.

"Der er sket en amerikanisering herhjemme. Både ansatte og arbejdsgivere kræver deres ret. Der er med andre ord sket en stigning i antallet af tvister," forklarer Jacob Goldschmidt, der er partner i advokatfirmaet Elmer & Partnere.

"For ti år siden forhandlede de to parter sig typisk til rette på arbejdspladsen med for eksempel en tillidsrepræsentant som mægler, men sådan er det ikke længere," uddyber han.

3.000 kroner i timen

Et medlemskab i et fagforbund som 3F, der organiserer både håndværkere og tjenere, koster cirka 425 kroner om måneden. Det er cirka 5.100 kroner om året, hvoraf de 3.000 kroner kan trækkes fra i skat.

Men det er de færreste, der ved, hvad det koster at hyre en advokat.

"Det er helt klart, at flertallet ikke har nogen som helst idé om, hvilke omkostninger de står overfor," siger partner Jacob Goldschmidt fra Elmer & Partnere.

En advokat som Jan Aarup fra Ret & Råd tager et honorar på 3.000 kroner i timen inklusiv moms.

"Hvis jeg kun skriver nogle breve, så bliver det ikke meget mere end det, men hvis jeg skal i retten i for eksempel to dage, så løber det jo op," siger han.

Når han forklarer kunderne, hvor stor regningen risikerer at blive, reagerer de fleste med skuffelse.

"Det svarer jo til, at du får stjålet din bil uden at være forsikret. Så der er mange, der siger øv og ærgrer sig. Men der er også dem, der siger, at de har sparet ved ikke at være medlem af en fagforening i 25 år, og de vil så godt bruge penge på en advokat," siger Jan Aarup fra Ret & Råd.

Mange må give op på forhånd

Men det er ikke altid, at han og kollegerne kan hjælpe dem uden fagforening, selvom deres fyringer kan være nok så usaglige. Sager kan blive så dyre, at det slet ikke kan betale sig at slæbe chefen i retten.

"De typiske sager, hvor der for alvor er et misforhold mellem den økonomi, der er i at føre en sag for egen regning, og den uret, der er sket, er usagligheds-sagerne. Det kan stort set aldrig svare sig," forklarer partner Jacob Goldschmidt fra Elmer & Partnere.

Hvis en lønmodtager for eksempel er blevet usagligt fyret efter mindre end 10 år i et firma, så er det maksimale krav typisk tre måneders løn. Hvis vedkommende har en månedsløn på cirka 30.000 kroner, så vil han altså kunne få 90.000 kroner, hvis han er heldig.

Men det er ikke penge, som vinderen får i hånden. Der skal betales skat af kravet. Og selvom den fyrede har vundet, er det ikke alle sagsomkostninger, der dækkes.

Ingen fagforening - mindre muskler

Desuden er den ikke-organiserede svagere stillet, hvis der for eksempel skal forhandles om et forlig.

"Når tvisten er der, og der skal lægges arm, så spekuleres der sommetider i, hvem der har de største muskler. Du kan godt opleve til en forhandling, at arbejdsgiverens side siger: Du kan jo bare stævne. De ved godt, at det ikke kommer til at ske, fordi den ansatte ikke har råd," siger Jacob Goldschmidt.

Fri proces

 

Hvis du har en lav indtægt, kan du i visse tilfælde få fri proces og dermed få betalt nogle af sagsomkostningerne, men det stiller typisk din sag i bero i fire til seks måneder.

 

Desuden er det ikke alle advokater, der vil tage denne type sager, fordi honoraret er relativt lille.

 

Indtægtsgrænser:

 

294.000 kroner om året - enlig

 

374.000 kroner om året - gift eller samboende

 

51.000 kroner om året - per barn (du kan lægge dette beløb til din årsindtægt for hvert barn, du har)

 

Kilde: Civilstyrelsen.dk