Advokater: Derfor anker gule ikke tabte sager

7. okt 2013, 04:00
Arbejdsskadeadvokater er enige om hvorfor de gule ikke følger arbejdsskadesagerne til dørs i retssystemet: For at spare penge

Flere advokater med speciale i arbejdsskader er enige om, hvorfor de gule ikke fører arbejdsskade-sagerne til dørs i retssystemet: Det handler om at spare penge.

”Det må handle om økonomi, simpelthen. De gule vil ikke ofre tid og penge på at lægge sag an mod staten. Jeg har svært ved at se andre begrundelser. Så kan man jo egentlig bare konstatere, at det her er endnu et eksempel på, at der er sammenhæng mellem det, man betaler for – og så det, man får,” siger advokat Søren Kjær Jensen fra advokatfirmaet Elmer & Partners.

Advokat Martin Haug fra advokatfirmaet Rosberg & Haug, der fører denne type retssager for bl.a. 3F, Fødevareforbundet NNF og Serviceforbundet, er enig:

”Det er et faktum, at det at føre retssager ved domstolene er dyrt. At føre sager ved landsretter og Højesteret er endnu dyrere. Og ganske ressourcekrævende.”

Bruger sager til "at flytte hegnspæle"

Martin Haug understreger, at der hos den traditionelle fagbevægelse har været en tradition for at forsøge ”at flytte hegnspæle” via domstolsafgørelser:

”Man fører sager, som måske ikke nødvendigvis er oplagte vinder-sager, men sager hvor man forsøger at påvirke retspraksis til fordel for lønmodtagerne. Måske skal der føres seks-syv sager, og så får man først hul på bylden i den 8. sag. Så kan den afgørelse bruges som løftestang for fremtidige sager. Den traditionelle fagbevægelse har gjort en del ud af at føre de her principielle slag ved domstolene,” siger han.

”Det handler om på det overordnede plan at forbedre erstatnings-mulighederne for medlemmerne. Og det handler om - ved at føre de her sager - at påvirke arbejdsgiverne til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Hvis man gennemgående næsten intet anker til de højere retsinstanser, så er det jo nærmest umuligt at flytte så meget som en eneste hegnspæl,” siger Martin Haug.