Abortgrænse flyttes fra 12. 18. uge

6. okt 2008
Hvis det stod til fremtrædende læger i Danmark, så blev abortgrænsen rykket fra 12. uge til 18. uge

Argumentet lyder på, at det skal være forældrene og ikke fremmede eksperter, der træffer valget om en sen abort. Lægerne presser ifølge berlingske.dk på for at få ændret loven, så valget er op til forældrene og ikke eksperterne.

”Hvis et par får påvist, at deres barn f.eks. vil mangle en arm eller have mongolisme, hvem skal så tage stilling til, om de kan håndtere at have sådan et barn? Parret selv efter min mening. Det er forældet, at der skal en fremmed psykolog, gynækolog og socialrådgiver til at træffe den beslutning. Og det burde også indebære, at man hæver grænsen til 18 uger,” siger professor Øjvind Lidegaard fra Gynækologisk Klinik på Rigshospitalet til berlingske.dk

Ansvaret fra sig

Formanden for Jordemoderforeningen i Danmark Lillian Bondo mener ikke, at samfundet skal slippe sit medansvar ved at lade forældre stå alene med den beslutning. Samfunder skal sætte en grænse, når det handler om liv.

"Forældre skal have opbakning fra eksperterne, når det drejer sig om abort efter 12. uge. Hvis samfundet giver sådan et ansvar fra sig, så svigtes både forældre og det ufødte barn,” siger Lillian Bondo og understreger, at det rent fysisk er en meget større udfordring for kvinden at foretage en abort i uge 18.

En Abort væsentlig senere end uge 12 kræver større indgreb, og dermed er abortgrænsen i sin tid også tænkt i forhold til kvindens følger af et abortindgreb, mener Lillian Bondo.

"Endvidere vil en udvidelse af abortgrænsen til uge 18 netop ikke imødekomme den case, som flere har reageret på. Misdannelsesscanningen vil i så fald skulle flyttes fremefter til før 18. uge og så ville der være misdannelser, vi ikke finder," siger Lillian Bondo.

Samfundet kan også have en mening om, at nogle handicap ikke er så tunge, at det berettiger til afbrydelse, og endelig, så er der adskillige, der søger abort af grunde, der ikke har deres udgangspunkt i fysiske forhold hos fostret, men måske i dårlig timing i forhold til uddannelse. I den sammenhæng ser jeg ikke så stor forskel mellem 12 og 18 uger. Kan man ikke afklare sin dårlige timing inden 12 uger? ” siger Lillian Bondo.

Lillian Bondo peger endelig på, at der også er hensyn til personalet, der skal afveje den fine grænse mellem abort og levedygtigt foster, en grænse der flytter sig nedad

 

Information

Ifølge berlingske.dk har der været en stigning i ansøgningerne om tilladelse til abort efter 12. uge.  Stigningen skyldes, at flere alvorlige lidelser hos fostret bliver opdaget på grund af en bedre fosterdiagnostik.  I tiden lige efter nakkefoldsskanningen, der foretages mellem 11. – 13. uge, og misdannelsesskanningen, der foretages mellem 18 – 20. uge, gives der flere tilladelser til sene aborter.

” Folk skal selvfølgelig informeres ordentligt, men ingen kan afgøre det bedre end dem, der står i situationen. Teknologisk er mulighederne også sådan, at man kan få en abort, hvis man ønsker det, uanset hvad Abortsamrådet mener,” siger Øjvind Lidegaard til berlingske.dk

"Samfundet har en accept af at visse tilstande repræsenterer et alvorligt og tungt handicap. Eksperter og læger kan give forældre information om, hvad det vil sige at leve med et barn med dette handicap, således at de kan træffe et valg.

faktaboks