- A-kasserne er bedst til at hjælpe de dagpengeledige i arbejde, fordi vi kender vores medlemmer, mener Torben Poulsen, formand for Danske A-kasser og leder for Dansk Metals A-kasse.

A-kasser klar til at bevise, at de er bedre end jobcentre

3. jan, 06:03
Fra årsskiftet har ni udvalgte a-kasser fået overdraget det fulde ansvar for jobindsatsen i de første tre måneder, efter at et medlem bliver ledig. En fuldstændig rigtig beslutning, siger formand for Danske A-kasser. I FOA A-kasse glæder man sig til at sætte endnu mere blus på jobformidlingen uden om landets jobcentre.

Tusindvis af dagpengeforsikrede slipper nu for at skulle til samtale i både a-kassen og hos jobcentret i de første tre måneder, efter at de er blevet ledige. I stedet skal de kun komme til møder i deres a-kasse.

Det er den primære konsekvens af en ny forsøgsordning, der trådte i kraft på det nye årtis første dag, og som skal være med til at gøre beskæftigelsesindsatsen mere enkel, overskuelig og hurtig for både arbejdstagere og arbejdsgivere.

LÆS OGSÅ: 3F: Vi er bedre end jobcentrene til at få ledige i job

- Forsøgsordningen er fuldstændig rigtig set. A-kasserne er bedst til at hjælpe de dagpengeledige i arbejde, fordi vi kender vores medlemmer, vi kender arbejdsmarkedet, og så har vi også den kæmpe fordel, at vi kan sætte ind med en tidlig indsats allerede i opsigelsesperioden, siger Torben Poulsen, formand for Danske A-kasser og leder for Dansk Metal A-kasse.

Bred politisk aftale

Forsøgsordningen er en del af den politiske aftale om at forenkle beskæftigelsesindsatsen, der blev vedtaget af et stort flertal i Folketinget i august 2018. Den indebærer blandt andet, at ni udvalgte a-kasser over de kommende fire år får mulighed for at bevise, om de er bedre til at skaffe deres medlemmer hurtigere i job, end landets jobcentre er det. 

Netop spørgsmålet om, hvem der er bedst – a-kasser eller jobcentre – til at få ledige hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet, er blevet diskuteret intenst i de senere år, ikke mindst på Christiansborg. Og i takt med at flere a-kasser kan melde om stor succes med at formidle job til opsagte eller ledige medlemmer uden om landets jobcentre, er det politiske pres for i højere grad at inddrage a-kasserne i beskæftigelsesindsatsen vokset støt.

Disse a-kasser er med i forsøgsordningen

Forsøgsordningen er en del af den politiske aftale om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen, der blev vedtaget i august 2018. Bag aftalen står Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Forsøgsordningen løber i fire år og vil blive evalueret midtvejs.

Ifølge aftalen forventes forsøgsordningen at omfatte 37.500 forløb om året, svarende til cirka 150.000 forløb for hele den fireårige periode.

Alle landets a-kasser har kunnet ansøge om at være med i forsøget. De ni a-kasser er besluttet af aftalepartierne, så de repræsenterer forskellige faggrupper og brancher. Mens 3 af a-kasserne skal hjælpe medlemmer i hele landet, skal 3 dække mere end 30 kommuner, mens de resterende 3 skal dække færre end 30 kommuner. Landets 15 frikommuner er ikke en del af forsøgsordningen. 

Landsdækkende a-kasser: Dansk Metal A-kasse, FOA A-kasse og Socialpædagogernes A-kasse. 

Flere end 30 kommuner: 3FA, FTFa og HK Danmarks A-kasse.

Færre end 30 kommuner: Magistrenes A-kasse, BUPL-A og Min A-kasse.

Konkret vil de ni a-kasser i forsøgsordningen primært blive målt på, hvor hurtigt de er i stand til at få ledige og opsagte i enten arbejde eller i gang med en ordinær uddannelse, hvor de modtager enten SU eller elevløn. I det regnskab tæller ledige, der begynder på en uddannelse samtidig med, at de får dagpenge, ikke med.

En mindre del af evalueringen vil desuden fokusere på medlemmernes tilfredshed med de nye tiltag.

FOA: Vi jobformidler allerede

FOA A-kasse er en af de ni udvalgte a-kasser, og her glæder man sig ifølge Vibeke Kold, arbejdsmarkedspolitisk konsulent, til at bevise sit værd. 

- Vi er vildt glade for at være med i forsøget, fordi vi mener, at vi har masser at tilbyde vores ledige medlemmer. Udover at vi kender medlemmerne, så kender vi også arbejdsgiverne og deres behov. Vi ved, hvilke kurser og anden efteruddannelse der kan give arbejde, og vi kan alt andet lige gå mere i dybden med den personlige kontakt til en arbejdsgiver, end man kan på jobcentrene, fordi vi kender branchen og arbejdsgivernes udfordringer, siger Vibeke Kold. 

Ligesom blandt andre 3F og Dansk Metal har FOA's a-kasse i flere år gjort en selvstændig indsats for at skaffe egne medlemmer i job via sit såkaldte FOA JobMatch-system. Siden 2016 har det betydet, at omkring 1.730 ledige FOA-medlemmer ad den vej er kommet i beskæftigelse uden om jobcentrene. 

- Meget af det, vi nu skal til at stå for, gør vi allerede, og vi har gode erfaringer med det. Vi har en tårnhøj tilfredshedsgrad både hos de medlemmer og de arbejdsgivere, der har benyttet sig af JobMatch, siger hun.

I slutningen af oktober blev jeg ringet op af FOA JobMatch, der havde fået en henvendelse fra en arbejdsgiver, der søgte en med min erfaring. Det var det bedste, der kunne ske for mig
Helle Mønsted, pædagogmedhjælper

I modsætning til i dag vil de ledige, hvis a-kasse er omfattet af forsøgsordningen, fremover kun skulle igennem tre samtaler i løbet af de første tre måneders ledighed: en CV-samtale, en rådighedssamtale og første fællessamtale. 

- Det vil helt sikkert være en lettelse for mange. Og hvis alt tyder på, at en ledig kan komme hurtigt i job, så er tre samtaler fint, siger Vibeke Kold og uddyber:

- De ledige, der har svært ved at komme i arbejde og dermed er i risiko for at ende i langtidsledighed, vil få tilbudt lige så mange samtaler, som de har brug for. Desuden tilbyder vi seminarer, webinarer og jobklubber samt særlige jobsøgningsforløb hos AOF til dem, der har brug for det.

Ledig matchet med arbejdsgiver

En af dem, der med succes har gjort brug af FOA JobMatch, er pædagogmedhjælper Helle Mønsted. Hun er i midten af 50'erne, og bortset fra et par vikarjob undervejs var hun ledig fra 1. januar 2019 og frem til november. I den periode gik hun til de obligatoriske samtaler i sit lokale jobcenter, samtidig med at hun søgte de krævede som minimum to stillinger om ugen.

- Jeg har intet at klage over i forhold til jobcentret, men rent jobmæssigt kom der intet ud af det. Jeg blev ikke kaldt ind til en eneste jobsamtale, siger Helle Mønsted, der har 20 års erfaring som pædagogmedhjælper i daginstitutioner.

- Jobcentret sendte mig på et kursus i at skrive ansøgninger og CV, og det fik jeg meget ud af. Og derudover gik jeg til alle de her møder og dokumenterede på livet løs, men der skete ingenting. Det gik hårdt udover mit selvværd – jeg begyndte jo at tro, at jeg aldrig ville få et job igen, fortæller hun.

De mange afslag fik blandt andet en sagsbehandler i jobcentret til at råde hende til ikke at skrive sin alder i ansøgningerne.

Under hele sin ledighedsperiode var Helle Mønsted tilmeldt FOA JobMatch. Og anden gang, hun blev parret med en potentiel arbejdsgiver, var der bingo. 

Det er meget tydeligt, at FOA kender til den pågældende ansøgers kvalifikationer og til vores område, når de formidler en kontakt. Det er bare et hak mere fagligt og kompetent sammenlignet med jobcentret
Randi Matthiesen, plejehjemsleder

- I slutningen af oktober blev jeg ringet op af FOA JobMatch, der havde fået en henvendelse fra en arbejdsgiver, der søgte en med min erfaring. Det var det bedste, der kunne ske for mig: For første gang i lang tid følte jeg, at der var nogen, der havde brug for mig, siger hun.

Dagen efter begyndte Helle Mønsted i en midlertidig stilling i en børnehave i Nærum, og allerede efter halvanden uge blev hun tilbudt fastansættelse fra og med årsskiftet. Det tilbud har hun takket ja til.

- Jeg synes, at det er genialt med en ordning, hvor arbejdsgiverne selv melder ledige stillinger og krav ind. Havde det ikke været for JobMatch, tror jeg ikke, at jeg havde været i arbejde nu, siger Helle Mønsted.

Plejehjemsleder: A-kasse et hak bedre

Også på arbejdsgiversiden er der tilfredshed med a-kassens jobformidling via FOA JobMatch.

Randi Matthiesen, der er leder for Åhavens plejehjem i Ferritslev på Fyn, har brugt JobMatch otte-ti gange i løbet af de seneste par år og uden at ville kritisere jobcentrenes arbejde, oplever hun større træfsikkerhed med de ansøgere, hun får formidlet via a-kassen, sammenlignet med dem, der henvises via jobcentret.

- Det er meget tydeligt, at FOA kender til den pågældende ansøgers kvalifikationer og til vores område, når de formidler en kontakt. Det er bare et hak mere fagligt og kompetent sammenlignet med jobcentret, siger Randi Matthiesen.

Eftersom Åhaven ligger et sted, hvor der ikke kører offentlige transportmidler, og mange potentielle ansøgere ofte bor i Odense, der ligger 15-18 km væk, er det helt lavpraktisk afgørende, at nye medarbejdere har adgang til egen bil eller anden privat transport. Selvom Randi Matthiesen har fortalt jobcentret om det, har hun alligevel oplevet at sidde foran kvalificerede ansøgere, hvor de ikke havde adgang til privat transport.

Derudover oplever hun mere generelt, at de ansøgere, som kommer til samtale gennem jobcentret, ofte er lidt dårligere stillet, end dem der kommer via Jobmatch.

- Når det foregår via jobcentret, er det typisk medarbejdere, der også har andre problematikker end ledighed. Og så bliver det jo lige pludselig en helt anden snak, siger Randi Matthiesen.

Også bedst til tidlig indsats

Udover at han grundlæggende mener, at det er en klog politisk beslutning at inddrage a-kasserne endnu mere i beskæftigelsesindsatsen, så peger Torben Poulsen, formand for Danske A-kasser og daglig leder af Dansk Metals A-kasse, desuden på, at a-kasserne også har en fordel, når det handler om at hjælpe fyrede medlemmer allerede i opsigelsesperioden. 

Netop den tidlige indsats over for opsagte, allerede mens de befinder sig i opsigelsesperioden, er en del af forsøget og noget, som alle a-kasserne skal tilbyde. Håbet er, at de opsagte dermed aldrig når at blive ledige.

Det vigtigste er, at de ledige får de bedste muligheder, og det kræver, at a-kasser, jobcentre, virksomheder og tillidsrepræsentanter samarbejder på tværs, så vi bruger vores ressourcer bedst muligt
Torben Poulsen, formand for Danske A-kasser

- Via vores tætte kontakt til arbejdsgiverne og ikke mindst vores kæmpe netværk med tusindvis af tillidsrepræsentanter ude på arbejdspladserne kan vi bedre sætte ind med en tidlig indsats. Tillidsfolkene giver både besked, når der er opsagte kolleger, som vi skal tage hånd om, og når der er jobåbninger på de enkelte virksomheder. Det giver os en stor fordel i forhold til jobcentrene, siger Torben Poulsen.

Han forklarer samtidig, at man alene i Metals a-kasse løbende er med til at sørge for, at seks ud af ti opsagte medlemmer reelt aldrig havner i ledighed, fordi de får et nyt job, inden deres opsigelsesperiode udløber. 

Ikke a-kasser mod jobcentre

Ifølge Vibeke Kold fra FOA har a-kasserne i forsøgsordningen afholdt flere møder for at koordinere indsatserne, så de får den størst mulige effekt for de ledige. Blandt andet har man aftalt, at man skal hjælpe hinandens medlemmer på tværs af a-kasser.

- Det kan for eksempel være en social- og sundhedshjælper, der har været sygemeldt med stress og af den grund har mistet sit job. Han eller hun skal måske ikke tilbage i sit tidligere arbejde, men skal i stedet ud på en fabrik eller have genopfrisket en gammel HK-uddannelse. Den slags jobformidling på tværs af traditionelle faggrænser og a-kasser giver den nye ordning mulighed for, siger Vibeke Kold.

Selv om det kan betyde, at den enkelte a-kasse mister medlemmer og dermed kontingentkroner, så mener både Vibeke Kold og Torben Poulsen, at det er den rigtige vej at gå.

- Så det her med, at én gang social- og sundhedshjælper, altid social- og sundhedshjælper, og at a-kasser og fagforeninger beskyldes for at holde på deres medlemmer for enhver pris, det holder altså ikke, siger Vibeke Kold, der suppleres af Torben Poulsen.

- Det her er ikke en sag, hvor det er a-kasserne imod jobcentrene. Det vigtigste er, at de ledige får de bedste muligheder, og det kræver, at a-kasser, jobcentre, virksomheder og tillidsrepræsentanter samarbejder på tværs, så vi bruger vores ressourcer bedst muligt, siger han.