- Jeg er rigtig ærgerlig over, at vi er kommet dertil, at private lønforsikringer vinder frem, siger Torben Poulsen, formand for Danske A-kasser. Foto: Danske A-kasser / Pressefoto

A-kasser: Dagpengesystemet er en syg patient - satser skal op

25. nov 2019, 11:21
Dagpengene er blevet forringet gennem flere år. Derfor dukker flere lønforsikringer op, mener Danske A-kasser.

Det er et udtryk for et ødelagt dagpengesystem, at private lønforsikringer i stigende grad vinder frem som et supplement eller alternativ til a-kasserne.

Udviklingen svækker arbejdsmarkedet, og derfor må politikerne på banen og forbedre systemet.

Sådan lyder det fra Torben Poulsen, der er formand for Danske A-kasser.

Udmeldingen kommer på bagkant af et nyt tilbud fra fagforeningen Ase.

Ase tilbyder lønforsikring til 250.000 udvalgte lønmodtagere med lav ledighed, hvor de får en højere sats, men slipper for jobcentret, hvis de bliver fyret.

- Jeg er rigtig ærgerlig over, at vi er kommet dertil, at private lønforsikringer vinder frem, siger Torben Poulsen.

- Det bunder i, at kompensationsgraden for dagpenge har været konstant faldende gennem de sidste 20-25 år. Det har slet ikke fulgt med lønudviklingen, siger Torben Poulsen.

Han anerkender, at a-kasserne er med til at skubbe på udviklingen, fordi flere selv tilbyder lønforsikringer.

- Det er vi klart med på, men det er et udtryk for, at man prøver at give medicin til en syg patient, og det er politikerne nødt til at tage hånd om, siger han.

Torben Poulsen mener, at Folketinget er nødt til at forbedre dagpengesystemet med højere ydelser.

Samtidig mener han, at man skal lave en trappemodel i dagpengesystemet, så man for eksempel får en højere ydelse de første tre måneder, man går ledig.

Det skal gøre det mere attraktivt for folk med mellem- og højindkomster at være medlem af en a-kasse.

Torben Poulsen frygter, at det vil gøre arbejdsmarkedet mindre smidigt, hvis private lønforsikringer vinder yderligere indpas.

- Historisk har vi haft et stærkt arbejdsmarked i både høj- og lavkonjunktur.

- Det skyldes, at vi har haft en fleksibel model, hvor der har været en fornuftig balance mellem, at virksomheder relativt let kan fyre og hyre, og der er en økonomisk tryghed og mulighed for opkvalificering, hvis man står uden for arbejdsmarkedet, siger han.

Han peger på, at dagpengesystemet er skruet sammen ud fra en forudsætning om, at man kollektivt spytter penge i kassen.

Samtidig mener han, at hele den offentlige beskæftigelsesindsats - herunder mulighed for uddannelse og opkvalificering under ledighed - forsvinder, hvis private lønforsikringer bliver det gængse valg for lønmodtagerne.

/ritzau/