7300 ældre beholder deres seniorfridage

11. feb 2011
Overenskomst: Efter megen kamp beholder medarbejderne i regionerne deres seniorbonus

Ligesom de ansatte i kommunerne har de fleste af de ældre medarbejdere i regionerne udsigt til at beholde deres seniorordning.

Fredag aften er det lykkedes Regionerne og KTO, AC og Sundhedskartellet at få en aftale om en fortsættelse af den seniorbonus, som alle ansatte fra 58-60 og op har haft de sidste to år.

Aftalen betyder af seniorordningen forsætter som den har kørt siden 2008, men nu bliver gjort permanent. Tilsammen dækker KTO, AC og Sundhedskratellet 108.780 ansatte i regionerne.

Kampen for seniorbonussen har været så hård, at forhandlingerne brød sammen sidst den 21. januar, hvor parterne efter tre døgns forhandlinger måtte opgive, fordi lønmodtagersiden ikke syntes arbejdsgivernes tilbud var godt nok.

"Vi er kede af, at det har taget så lang tid, men glade for, at det er lykkedes, for seniorbonus var et af de virkelig vigtige områder, som betyder meget for mange medlemmer," siger Ellen K. Lykkegaard, Gruppeformand for Den Offentlige Gruppe, 3F og med blandt KTO forhandlerne.

Seniorbonussen udløser et kontantbeløb som er en procentdel af lønnen eller kan veksles til mellem to og fire seniorfridage om året eller mere pension. Ordningen starter ved 58-60 år, og beløb og antal fridage stiger med alderen.

Bonus koster

I følge Ellen K. Lykkegaard har bevarelsen af seniorbonussen kostet på nogle af de øvrige krav, lønmodtagerne havde stillet. Blandt andet nogle blødere formuleringer på samarbejdet i forbindelse med tvistløsning.

Der følger også en regning med, som skal tages op ved de afsluttende forhandlinger om 14 dage.

"Det er jo udregnet, hvad seniorbonusordningen koster, og det kommer vi til at tage med, når lønnen skal forhandles," siger Ellen K. Lykkegaard.

Ordningen blev indført i 2008 og var delvist finansieret af penge fra de såkaldte trepartsmidler, som udløb ved udgangen af 2010.

Derfor har det været et stort emne for forhandlingerne af overenskomsten. Regionerne ville af med ordningen. Derefter ville de have hævet aldersgrænsen for seniorbonussen gradvist.

Jens Stenbæk, Region Sjælland, Formand for RLTN – Det Regionale Lønnings- og Takstnævn ønsker endnu ikke at kommentere på aftalen.

FOA sagde nej

FOA har som den eneste forhandlingsgruppe valgt ikke at tilslutte sig forliget om seniorbonussen.

Kravet fra regionerne er, at den alder, hvor man er berettiget til seniorbonus, skal følge med, når folkepensionsalderen hæves. Hvis pensionsalderen stiger to år, skal seniorbonusalderen også stige to år.

Det krav har FOA afvist. I følge formand Dennis Kristensen afventer FOA de kommende forhandlinger, før de afgør, om de selv indgår en aftale eller tilslutter sig den fælles.

De kommunalt ansatte sikrede sig for 14 dage siden, at deres seniorfridage fortsætter – aftalen blev indgået underforudsætning af forhandlingerne ender med enighed om alle kravene fra KL og KTO.