69årig eventyrer: Hvem gider golf til døden?

28. feb 2013, 10:20
Mød John: Globetrotter, arkitekt og snart pensionist på deltid. Det giver ingen mening bare at gå og svinge golfkøller, fordi man pludselig har nået den officielle pensionsalder, siger han.

Bjergbestigning er lagt på hylden efter en påkørsel på cykelstien i København. Men han kan stadig vride gashåndtaget i bund. Det gjorde han sidste sommer, da turen gik tur/retur til Mongoliet på motorcykel.

Til gengæld er havenusseri, golf og charterrejser ikke lige ham.

John Andersen er en af de stadig flere seniorer, der fravælger en brat opbremsning på arbejdslivet til fordel for en gradvis nedtrapning.

"Det giver ingen mening bare at gå og svinge golfkøller, fordi man pludselig har nået den officielle pensionsalder. Man skal bidrage, så længe man kan," siger den 69-årige arkitekt og eventyrer.

Pension køber frihed

John Andersen er langsomt trappet ned i tid, og underviser nu én dag om ugen på Kunstakademiets arkitektskole.

Den 1. marts tager han hul på pensionsopsparingen, selv om han stadig arbejder. Det giver ham 9.500 kroner ekstra om måneden.

"Det er den eneste rigtige løsning at trappe ned. Jeg har jo set kolleger stå og kigge og sige 'hvad så nu'," fortæller John, som er medlem af Arkitekternes Pensionskasse.

Suppleret med indtægter fra foredrag, udstillinger og en støt produktion af rejsebøger køber pensionskronerne friheden til at fortsætte den karriere, han så nødig vil undvære.

"Jeg kan jo ikke løbe så hurtigt mere, som jeg kunne engang, derfor har jeg taget hul på min pension. Men det sociale aspekt på arbejdet og kontakten med eleverne er uvurderlig," siger han.

Alder skal ikke stå i vejen for job og eventyr

Godt nok står der arkitekt på eksamensbeviset, men rejserne og eventyret har altid været John Andersens primære beskæftigelse.

Gennem 50 år har han rejst verden tynd og muntret sig undervejs med bjergbestigning, arkæologiske ekspeditioner og kajaksejlads langs Grønlands og Canadas kyster.

Og eventyret har han ikke tænkt sig at lade alderen stå i vejen for.

"Jeg regner med at rejse og skrive bøger, til jeg ligger i graven," siger John Andersen.

Lidt traditionel pensionisttilværelse er der dog over deltidspensionistens liv.

"Hver mandag henter jeg mine fire børnebørn og laver mad til deres forældre, så de kan stresse lidt af," fortæller John Andersen.

Vil du vide mere om John og hans rejser? Se hans hjemmeside her.

Delpension
  • Delpension betyder, at du i stedet for en brat opbremsning på arbejdsmarkedet laver en gradvis nedtrapning i tid frem mod den endelige tilbagetrækning.
  • Der eksisterer en offentlig delpension, som kan søges af personer i alderen 60-65 år, som ikke er tilmeldt efterlønsordningen. Denne form for delpension skal godkendes af kommunen, og er i øjeblikket under afvikling.
  • Flere pensionskasser giver i dag mulighed for privat delpension, hvor man 'køber' sig til nedsat tid ved at tage forskud på arbejdsmarkedspension.
  • Såfremt man udsætter den endelige tilbagetrækning med et eller flere år, kan samtidige indbetalinger til pension betyde, at man opretholder samme årlige pensionsudbetaling.
  • Formelt eksisterer der en grundlæggende barrriere for delpension for mange faggrupper, fordi man ikke kan modtage pension og være ansat på overenskomst på samme tid.
  • Det kan forhindre, at arbejdsgiveren fortsætter indbetaling til pension i den ansattes sidste år i jobbet.
  • Forliget om de offentlige overenskomster har netop slået fast, at ansatte på delpension er fuldt omfattet af overenskomsten.
  • Delpension kræver, at man kan lave en aftale om nedsat tid eller gradvis nedtrapning i tid med sin chef.