60 medarbejdere, der arbejder med at holde København ren, risikerer at miste deres job. Arkivfoto. Foto: Bax Lindhardt / Ritzau Scanpix

60 risikerer at blive fyret: "Det er helt uhørt"

17. aug 2019
60 medarbejdere risikerer at miste deres job i Københavns Kommune, der står over for en større effektivisering af drift og vedligehold af byens anlæg og grønne områder.

På mandag skal Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune tage stilling til, om hovedstaden fremover skal holdes ren og vedligeholdes af 60 færre medarbejdere, end det er tilfældet i dag.

60 fuldtidsansatte, som er ansat under Byens Drift, risikerer nemlig at miste deres arbejde. Det skriver Fagbladet 3F.

Det sker, hvis den samlede effektiviseringsplan til i alt 36,5 millioner kroner, som forvaltningen mandag fremlægger, bliver gennemført.

Rasmus Bredde, der er 3F-fællestillidsrepræsentant for ét af de tre centre, der tilsammen udgør Byens Drift, er meget ked af udsigterne.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

- Desværre er det sådan for os, der rengør og vedligeholder byen, at man først finder ud af, hvor vigtige vi er, når vi ikke er der mere. Jeg frygter, at det er det skridt, Københavns Kommune nu er på vej til at tage, siger Rasmus Bredde.

Byens Drift, hvor der i alt arbejder cirka 385 specialarbejdere, gartnere med flere, hører under Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune og varetager blandt andet driften og udviklingen af kommunens parker og kirkegårde.

Københavns Kommune har haft konsulentfirmaet EY – det tidligere Ernst & Young – til at komme med nogle vurderinger af, hvordan driften i forvaltningen kan blive mere effektiv.

Ud fra EY’s anbefalinger har forvaltningen så strikket en række investerings- og effektiviseringsforslag sammen.

Man foreslår blandt andet at indføre færre tømninger af affaldskurvene rundt om i byen ved hjælp af sensorer, der skal sikre, at de kun tømmes, når de er helt fyldte. Der er også et forslag om at gøre kørselsruterne længere for de folk, der tømmer spandene.

- Allerede nu oplever vi, der kører med skraldespande, nedslidning. Men fremover vil de altså have, at vi skal tømme flere og tungere spande. Det holder ikke, siger Rasmus Bredde.

Medarbejdernes arbejdstid skal i forvaltningens øjne også udnyttes bedre. Blandt andet skal flere møde klokken 4 om morgenen. Desuden er der udsigt til, at de medarbejdere, der for eksempel tømmer skraldespande, fremover skal holde frokostpause ”ude i byen”, som det hedder.

Det vækker harme hos fællestillidsrepræsentant Rasmus Bredde:

- Vi har hidtil haft vejpladser, hvor vi mødtes og havde mulighed for at vaske hænder og holde vores frokost kold. Vi arbejder jo altså med skrald. Nu skal vi så spise frokost efter at have arbejdet med skraldespande, hvori folk bogstaveligt talt kaster op og skider. Det er helt uhørt, siger han.

Generelt set lægger forvaltningens plan op til, at der skal skabes et fælles og ensartet serviceniveau på tværs af byen med det formål, at ”enhederne med de højeste enhedspriser effektiviseres, så de svarer til de mest effektive enheder”, hedder det.

Til sammen vil de mange forslag munde ud i en effektivisering på i alt 36,5 millioner kroner. De kan brydes ned til cirka otte millioner kroner i driftsudgifter og 28,5 millioner kroner i lønudgifter. Alt i alt vil det ikke gå ud over serviceniveauet, skriver forvaltningen.

Rasmus Bredde er dog sikker på, at københavnerne vil få de planlagte nedskæringer at føle.

- Jeg er ret sikker på, at vi vil opleve serviceforringelser, fastslår han.

Miljø- og Teknikforvaltningen oplyser til Fagbladet 3F, at der er tale om et foreløbigt skøn på 60 fuldtidsstillinger foretaget ud fra en gennemsnitlig beregningsnøgle. Derfor er tallet forbundet med en vis usikkerhed.

De berørte stillinger omfatter også både udførende medarbejdere, administrative medarbejdere og chefer, oplyser forvaltningen.

Mødet i Teknik- og Miljøforvaltningen afholdes over hele dagen mandag.