5000 forgiftes på jobbet hvert år

27. jun 2010
Langt flere forgiftes på jobbet, end de officielle tal viser. Det tyder et foreløbigt skøn fra Bispebjerg Hospital på.

Hud, som er ætset væk, bevidstløshed efter cyanid forgiftning eller ødelagte lunger efter indånding af giftige gasser.

Det er nogle af de forgiftningsskader, som optræder hos de 5000 mennesker, der hvert år udsættes for en forgiftningsulykke på jobbet.

Det viser et foreløbigt skøn fra Bispebjerg Hospital. Og tallet er opsigtsvækkende, fordi det er op imod 10 gange flere, end Arbejdstilsynets statistikker viser.

"Bruger man tal fra Giftlinjen på Bispebjerg Hospital som baggrund ser det ud til, at der sker flere forgiftningsulykker på arbejdspladser, end den officielle arbejdsskadestatistik viser," siger Niels Ebbehøj, der er arbejdsmediciner med speciale i forgiftninger og overlæge ved Bispebjerg Hospitals forgiftningsrådgivning.

Han forklarer, at oplysninger fra skadestuer fra for eksempel Odense antyder, at flere udsættes for giftige stoffer på arbejdspladserne. Desuden har en opgørelse fra Norge vist, at også forgiftninger, der kan have døden til følge, overses i statistikken.

Landmænd falder i gylletanken

De alvorlige forgiftninger drejer sig blandt andet om landmænd, der forgiftes af gylle eller udsættes for sprøjtegifte. Arbejdere på byggepladser, som forgiftes af gasser, når skumisoleringssprøjten eksploderer, samt ansatte i industrien, der udsættes for ætsende kemikalier, er også i farezonen. Men der er naturligvis også et væld af tilfælde, hvor der ikke sker noget.

"Nogle forgiftninger kan nemt føre til dødsfald. Vi havde for eksempel en elektriker, der besvimede med det samme, da han stak hovedet ned i en tank på en marcipanfabrik, hvor der var cyanid. Han var heldig og blev reddet. Præcis information om forgiftninger kan bruges til at forebygge mange ulykker," siger Niels Ebbehøj.

Meget alvorlige ulykker

Arbejdstilsynet finder tallene fra Bispebjerg Hospital interessante.

"Tallene dækker over ulykker, som ofte er ganske alvorlige, men hvor vi også ved, at der er meget gode muligheder for at forebygge. Og hvor der har været ulykker, kan der være behov for en kontrol af, om arbejdsforholdene er i orden," siger kontorchef Sonja Ploug Jensen fra Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet fortæller, at ganske mange af disse ulykker ikke bliver anmeldt til Arbejdstilsynet, som de skal.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

"Det er vanskeligt for Arbejdstilsynet at tage fat om for eksempel giftulykker, som vi ikke bliver gjort bekendt med", siger Sonja Ploug Jensen.

Læger skal anmelde ulykker

Hun håber derfor, at tallene fra Bispebjerg Hospital kan være med til at huske lægerne på, at de faktisk efter loven er forpligtede til at anmelde ulykkerne til Arbejdstilsynet.

"Hvis lægerne sørger for at anmelde ulykkerne, som de skal, får Arbejdstilsynet meget bedre mulighed for at tage fat om sagerne," siger Sonja Ploug Jensen.