Tæt på verden: 500 millioner kvinder arbejder uden lighed

23. sep 2011
Mange fremskridt for kvinder globalt. Lige forhold i arbejde er en god forretning for fattige lande, men sociale normer er ofte imod.

En halv milliard kvinder har meldt sig på arbejdsmarkedet de sidste 30 år, men lighed i lønninger er ikke fulgt med. Store fremskridt er opnået indenfor sundhed og uddannelse, men der er langt til lighed.

I verdensbankens årsrapport dokumenteres fremskridt og mangler i forholdet mellem kønnene. Kvinder udgør nu 40 procent af klodens arbejdsstyrke. Lige adgang til skole for alle børn er markant forbedret verden over.

Udviklingsbanken har de sidste fem år pumpet 350 milliarder kroner i pigers uddannelse, sundhed for kvinder og måder at skaffe kønnet adgang til job, jord, kredit og infrastruktur.

Selvkritisk melder årsrapporten, at det ikke har været tilstrækkeligt og ej heller fokuseret nok.

Lever længere

Sundhedsforholdene er forbedret i mange fattige lande. I dag lever mænd typisk kortere end kvinder, og de dør 20 år senere end i 1960. Men samtidig er kvindekønnet udsat for store farer.

Fire millioner piger forsvinder hvert år i lav- og mellemindkomstlande. Pigebørn dør langt oftere end drenge og millioner aborteres, fordi samfundet værdsætter drenge højere.

Hver gang en kvinde i et rigt land som Sverige dør under fødsel må 1.000 afghanske kvinder lade livet. Tallet er 815 for Somalia, 495 for Nigeria og 122 i Pakistan.

[pagebreak]Der er økonomi i det

Lighed er et mål for enhver indsats, men udover sund og retfærdig fornuft er der god økonomi i det. Lighed mellem mænd og kvinder medfører beviseligt større produktivitet, stærkere udvikling i samfundet, bedre vilkår for børn og gør institutioner repræsentative for samfundet.

I 60 lande er der i dag flere kvinder end mænd på universiteterne. Mellemskolerne i 45 lande har flere piger end drenge som elever. Især i Sydamerika, Caribien og Østasien er forholdene vendt på hovedet. Der har drenge brug for støtte.

Der er foretaget maser af analyser, der viser at lighed mellem mænd og kvinder i landbruget medfører stærkt forøget produktion. I Malawi ville lighed i landbruget øge den nationale produktion af majs med 11-16 procent. Ghana ville opleve 17 procent stigning.

Traditioner

Årsrapporten anfører, at selv om flere piger kommer i skole holder sociale normer, markeder og institutioner udviklingen tilbage for kvinder. Resultatet er, at udviklingen på arbejdsmarkederne ikke et matchet af lighed i betaling.

I Georgien tjener kvindelige arbejdere kun 80 procent af mændenes løn. Indenfor landbrug i Nigeria er tallet 60 procent. Selvstændige i Sri Lanka henter halvt så meget hjem.

Verdensbanken efterlyser flere investeringer, mere innovation og bedre partnerskaber i arbejdet med kvinders lighed med udviklingslande.

Tæt på verden

En af landets mest erfarne u-landsjournalister, Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.