50 år og på kontanthjælp? Glem alt om job

13. jan 2014, 15:08
Risikoen for at blive langtidsledig er vidt forskellig for ledige, der havner i henholdsvis akasse og i kontanthjælpssystemet. Jo ældre folk bliver, desto større er forskellen, viser ny analyse.

Hvis du mister dit job, er risikoen for, at du havner i langtidsledighed tæt forbundet med, om den ydelse, du ender på, hedder dagpenge eller kontanthjælp.

Det viser en analyse, som 3F har lavet på baggrund af tal fra Jobindsats.dk over perioden 2007-2012. Analysen kigger på sammenlignelige grupper af ledige i den forstand, at begge er gået fra at være i arbejde til ledighed.

Den overordnede konklusion er, at risikoen for at sidde fast i længerevarende ledighed er betragtelig lavere for folk, der er medlem af en a-kasse, end for dem, der havner på kontanthjælp.

I gennemsnit er der for eksempel 43 procents risiko for at blive langtidsledig, hvis du er 50 år gammel og ryger på kontanthjælp. Men der er kun en risiko på 26 procent for dagpengemodtagerne.

”Det er en voldsom stor forskel, vi ser. Det må nødvendigvis handle om, at der er forskel på a-kassernes og jobcentrenes indsats over for de ledige,” siger forbundssekretær i 3F Søren Heisel.

3F: Det kan ikke bortforklares

Analysen viser, at forskellen øges med alderen. For folk på 45 år, vil risikoen ligge på henholdsvis 25 procent for dagpengemodtager og 40 procent for kontanthjælpsmodtagere.

”En så markant forskel kan ikke bortforklares med, at der er tale om forskellige grupper af ledige. Begge grupper kommer jo fra at have været i arbejde," siger Søren Heisel.

Han mener, at jobcentrene kunne lære noget af a-kasserne. Dels i form af deres krav til at dagpengemodtagere skal være meget aktivt jobsøgende.

Derudover fremhæver han a-kassernes vejledningsindsats og CV-samtaler som eksempler på, hvor ledige er bedre tjent med a-kassernes indsats.

Professor: Systematisk forskel

Professor Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet er ikke overrasket over forskellen.

Den afspejler for det første, at forsikrede ledige er bedre integrerede på arbejdsmarkedet. Derfor har de lettere ved at vende tilbage end kontanthjælpsmodtagerne, siger han:

”Folk, der påstår, der ikke er forskel mellem kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere, tager fejl. Der er en systematisk forskel"

"3F har ikke uret i, at det peger på, at der er en forskel på, hvad a-kasserne og jobcentrene foretager sig. Men der kan være flere elementer i det, end lige præcis dem, 3F fremhæver her,” siger Henning Jørgensen.

Han peger på, at folk, der er medlem af en a-kasse sandsynligvis har en bedre forståelse for, hvordan arbejdsmarkedet fungerer, og dermed også er bedre til at navigere i det.

”Du har nogle helt andre beskæftigelseschancer, når din fagforening, dine kollegaer og a-kasse kender dig. Så er der hele tiden muligheder for at finde en omplacering eller andre åbninger,” siger Henning Jørgensen.

København: Lad os prøve det af!

Næstformanden i Københavns Kommunes beskæftigelsesudvalg Susan Hedelund (S) mener, at der er vanskeligt at sammenligne folk, der havner på dagpenge, med folk, der ender på kontanthjælp - også når de alle har været i arbejde forud for målingen.

”Men jeg anerkender at a-kasserne har et branche-kendskab og netværk, som man ikke har i kommunerne. Der er der noget, jobcentrene skal blive bedre til. Det løser bare ikke hele problemet. Folk i kontanthjælpssystemet har nogle andre problemer end bare ledighed,” siger Susan Hedelund.

Hun tror også, at a-kasserne ville have sine udfordringer med folk, som i dag er i kontanthjælpssystemet. Og det er faktisk noget, hun gerne vil afprøve i Købehavn.

”Vi kunne godt have tænk os, at få nogle af vores kontanthjælpsmodtagere over i nogle af a-kaserne for at se, om det så gør en forskel,” siger Susan Hedelund.

Politiseret debat?

Søren Heisel, det er velkendt, at 3F gerne ser, at a-kasserne for mere indflydelse på de ledige og jobcentrene mindre. Er det her ikke bare et indspark i en politiseret debat om hvem, der skal håndtere de ledige?


”Når det viser sig, at der er en så markant forskel på risikoen for at blive langtidsledig, og at den er afhængig af, om du havner på kontanthjælp eller dagpenge, så ville det være åndssvagt, hvis vi ikke gik op i det også. Vi skal jo finde den bedste måde. Og måske kan risikoen for at blive langtidsledig mindskes for folk på kontanthjælp ved at kigge til, hvordan man gør i a-kasserne for at undgå langtidsledig," siger Søren Heisel, forbundssekretær i 3F.