5.000 soldater vil have lungerne undersøgt

25. nov 2013, 13:05
Krudt og kugler udgør en risiko for helbredet på flere måder, viser ny forskning. Fagforening for 45.000 danske soldater kræver nu risikoen ved skydeøvelser undersøgt til bunds.

Det er ingen hemmelighed, at krudt og kugler kan slå ihjel. Men nu viser det sig, at det også kan udgøre en risiko for helbredet at affyre håndvåben.

Krudtrøg fra militære skydeøvelser kan medføre nedsat lungefunktionen på mellem fem og syv procent i op til et døgn efter øvelsen, viser ny norsk forskning.

De norske erfaringer får nu fagforeningen for 4-5.000 danske soldater til at kræve risikoen nærmere undersøgt.

"Som soldat synes man jo, at krudtrøg både dufter og smager godt. Men man skal tage det her rimelig alvorligt. Vi aner jo ikke, hvad langtidskonsekvenserne er for soldater, der ligger på skydebanen hver 14. dag gennem et helt liv," siger Michael T. Jensen, der er næstformand i Hærens Korporal- og Konstabelforening (HKKF).

Blyfri patroner gør ingen forskel

Det norske studie er udført af Oslo Universitet Hospital blandt 55 raske militærpersoner, som alle var ikke-rygere.

De fik målt lungefunktionen før og efter skydeøvelser. Efter dagens sidste skud var lungefunktionen nedsat med fem procent, og 24 timer efter var lungefunktionen i gennemsnit nedsat med syv procent.

På baggrund af de opsigtsvækkende målinger har HKKF bedt generallægen fra Forsvarets Sundhedstjeneste om at undersøge risikoen for danske soldater nærmere.

"Vi har altid fokus på arbejdsmiljøet og de sundhedsskadelige konsekvenser, der kan være i forbindelse med at udføre sit arbejde. Så selvfølgelig skal vi have det her undersøgt nærmere, så vi kan få lavet de forbedringer, der eventuelt skal til," siger Michael T. Jensen.

De norske forskere har også undersøgt, om der er forskel på røgen fra forskellige typer af ammunition.

Der var dog ingen forskel på blyholdige og blyfrie patroner.

"Men med mere forskning i de komponenter i røgen, der forårsager den nedsatte lungefunktion, kan vi hjælpe til med at designe bedre ammunition," siger Anne-Katrine Borander fra Oslo Universitets Hospital til magasinet Arbejdsmiljø.

Krudtrøg sætter tydelige spor

Ifølge Michael T. Jensen fra HKKF er det lige så umuligt at skjule sporene efter en dag på skydebanen som efter en lang nat på et rygerværtshus.

"Man kan dufte og smage krudtrøgen, hvis man har ligget på skydebanen en hel dag. Så sidder der jo krudtslam på fingre og tøj. Det er nok naivt at tro, at man kan lave 'grønt krudt', men vi skal helt sikkert finde ud af, om der kan gøres noget," siger han