5.000 ekstra hænder batter ikke meget

29. aug 2008
Hvis politikerne lytter til eksperter og nedsætter dagpengeperioden til godt to år, vil det sandsynligvis kun få 5.000 flere i job.

Dagpengeperioden skal sættes ned fra fire år til cirka to år. Det vil nemlig tvinge flere danskere i arbejde. Forslaget kommer fra den såkaldte arbejdsmarkedskommission, men ser ud til at være et slag i luften.

For i virkeligheden er det kun 14.000 af de i alt 86.000 personer på dagpenge, der går arbejdsløse i mere end to år. Og ud af de 14.000 ledige vil kun 5.000 af dem finde et job - og altså ende som arbejdskraft. Det viser de økonomiske vismænds seneste årsrapport. I stedet vil mange enten ende på kontanthjælp, sygedagpenge eller SU.

Formand for HK Danmark (Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund), Kim Simonsen, er enig.

»Jeg kan se i HK's statistikker, at ud af cirka 4500 ledige, er det kun 1600, der er arbejdsløse efter to år. Så det er ikke der, man skal sætte ind, for det vil ikke have en særlig stor effekt.«

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

I stedet for at forkorte dagpengeperioden mener Kim Simonsen, at man skal forsøge at få sygefraværet ned. Blandt andet ved at belønne virksomheder med lavt sygefravær.

Jørgen Søndergard, formand for Arbejdsmarkedskommissionen, erkender at en kortere dagpengeperiode måske ikke batter det helt store. Men det mener han, at det vil gøre på længere sigt.

»Det kan modvirke, at arbejdsløsheden ikke kommer til at stige igen, når lavkonjunkturen kommer. Det forventer vi snart, at den gør.«

Jørgen Søndergaard henviser til, at man som arbejdsløs fremover vil være mere aktiv for at få et job, fordi man ikke bare kan læne sig tilbage i fire år, fordi man er på dagpenge. Samtidig vil der være flere om budet.

faktaboks

 

Venstre: Ser tiden an

Venstre vil afvente og se, hvad der kommer ud af de såkaldte trepartsdrøftelser mellem regeringen og arbejdsgivere- og tagere, som foregår i øjeblikket. Men er ikke umiddelbart fortaler for en kortere dagpengeperiode.

Konservative: Klart ja

Det er en absolut nødvendighed at forkorte perioden, men samtidig skal dagpengebeløbet være højere. Der er behov for, at vi får frigivet flere hænder, der kan arbejde.

S: Absolut nej

Socialdemokraterne vil ikke piske ledige til at komme i arbejde. I stedet ønsker partiet, at bekæmpe sygefravær ved at belønne arbejdsgivere, der gør en ekstra indsats mod sygefravær og nedslidning.

DF: Nej

Dansk Folkeparti er i mod at skære i dagpengeperioden, fordi partiet ikke mener, at det vil give flere hænder til arbejdsmarkedet.