Benny_Andersen_bredformat
- Det skal ikke længere være muligt, at man kommer ind fra gaden og får et job på et bosted kun på grund af, at man har brede skuldre, siger formanden for Socialpædagogerne Benny Andersen. Foto: Socialpædagogerne

48 tilfælde af vold og trusler mod ansatte: Flugtveje og alarmknapper er hverdag

21. jan 2021, 22:00
Arbejdstilsynet gav i 2020 48 afgørelser om 'vold og traumatiske hændelser' til psykiatriske bosteder. Flere af afgørelserne handler om, at der ikke er blevet forebygget tilstrækkeligt i forhold til alenearbejde. Formanden for Socialpædagogerne, Benny Andersen, vil have garanti for, at der ikke foregår alenearbejde fremadrettet.

Opdateret d. 25. januar med citat fra KL. 

Arbejdstilsynet har i 48 tilfælde i 2020 afgjort sager i forbindelse med vold og traumatiske hændelser på døgninstitutioner for borgere med psykisk sygdom.

Det viser en aktindsigt, som A4 Arbejdsmiljø har fået fra Arbejdstilsynet.

LÆS OGSÅ: Vold sker ved alene-arbejde på bosteder: 'Du ser heller aldrig en betjent alene på patrulje'

Afgørelserne fra Arbejdstilsynet dækker bl.a. over påbud, strakspåbud, aftaleforløb og afgørelser uden handlepligt.

I et ud af fem tilfælde er afgørelserne faldet efter episoder sket i forbindelse med alenearbejde.

Yamma Ahamadzai, der blev dræbt den 30. december, og som er det sjette drab på en ansat på et bosted under socialpsykiatrien på otte år, arbejdede netop alene, da han blev stukket ihjel af en beboer.

Beskrivelserne i afgørelserne fra Arbejdstilsynet vidner om arbejdsmiljø, de færreste af os kan forestillet os at arbejde i. Her er et par eksempler:

Virksomheden skal ’forebygge risikoen for vold ved at indrette depotet med et tilstrækkeligt antal flugtveje af en sådan udformning, dimension og placering, at der er en betryggende mulighed for, at de ansatte kan komme i sikkerhed, hvis der opstår en faresituation’.

I en anden beskrivelse står der således:

’Virksomheden skal sikre, at alenearbejde, hvor der er voldsrisiko, tilrettelægges således, at faren for vold imødegås. Kan faren ikke imødegås, må den ansatte ikke arbejde alene'.

Stop alenearbejde

A4 Arbejdsmiljø har forelagt tallene fra Arbejdstilsynet for Socialpædagogernes formand, Benny Andersen.

- Tallene er ikke overraskende. De vidner om, at området er blevet udsultet alt for længe. Vi ønsker blandt andet, at der skal være garanti for, at de ansatte altid som minimum er to på arbejde de steder, hvor der er risiko for, at der kan ske voldsomme episoder. Der er ingen regler i dag, men kun anbefalinger. Med de her tal burde myndighederne gennemgå alle bosteder i landet, siger han.

Det skal ikke længere være muligt, at man kommer ind fra gaden og får et job kun på grund af, at man har brede skuldre.
Formand for Socialpædagogerne Benny Andersen

Den holdning deler man hos FOA, der blandt andet organiserer social- og sundhedsassistenter, der arbejder på bosteder.

- Der skal slet ikke være alenearbejde på bostederne, har Torben Klitmøller Hollmann, der er sektorformand for Social-Sundhed i FOA, tidligere sagt til A4 Medier.

Benny Andersen lægger også vægt på vigtigheden af, at de ansatte på bostederne med psykisk syge beboere har de rigtige kompetencer. 

- Der skal være en garanti for, at fagligheden er i orden. Det skal ikke længere være muligt, at man kommer ind fra gaden og får et job på et bosted kun på grund af, at man har brede skuldre. Personalet skal have de rigtige kompetencer og uddannelser, og der skal være den rigtige sammensætning af personale med socialpædagoger og sundhedsfagligt personale, siger formanden og fortsætter:

- Vi ser også jævnligt på tallene, og der hvor der ikke sker voldsomme episoder, er som regel der, hvor sammensætning af personale er rigtig, og der hvor der er hænder nok.

 Risikoen er blevet almindelig 

I 2016 registrerede Arbejdstilsynet 70 afgørelser om 'vold og traumatiske hændelser' på psykiatriske bosteder. I 2017 blev der registreret 49 og i 2018 83. 52 afgørelser var der i 2019, mens tallet i 2020 altså var 48.

- Det viser et billede af, at vi har et arbejdsområde, hvor det bliver en almindelighed, at der en risici forbundet med arbejdet. Tallet var højt tidligere, og det er stadig for højt.

Efter drabet på en kvindelig medarbejder på bostedet Center Lindegården i 2016 afsatte politikerne 400 millioner kroner til en handlingsplan, der blandt andet skulle gøre det mere sikkert at være ansat samt at bo på et af landets psykiatriske bosteder.

Der blev i den forbindelse blandt andet oprettet 150 særlige sengepladser på de psykiatriske afdelinger, og der blev oprettet et særligt indsatsteam, der skulle kunne hjælpe bosteder med det voldsforebyggende arbejde.

Ifølge Benny Andersen kan det ikke mærkes:

- Vi eksisterer stadig nederst i velfærdshierarkiet. Indsatsteamet har hjulpet de steder, hvor de har været ude. Men det er ikke nok. Det er nålestiksforbedringer. Vi mangler en samlet indsats for hele området.  

Vi kan heller ikke have bosteder med autister, spiseforstyrrede og skizofrene på samme sted. Vi bliver nødt til at kigge på målgruppen, og på hvordan den skal håndteres.
Formand for Socialpædagogerne Benny Andersen

Formanden for Socialpædagogerne foreslår blandt andet, at kommunerne skal blive bedre til at visitere borgerne og sørge for, at de får den rigtige behandling.

- Vi ser alt for mange, der bliver udskrevet for tidligt fra psykiatrien. Vi ved, det ville hjælpe med et tættere samarbejde mellem hospitalspsykiatrien og socialpsykiatrien. Det vil ikke kun bidrage til de ansattes sikkerhed, men også til borgerne og deres muligheder, siger han, inden han peger på et andet problem:

LÆS OGSÅ: Ansatte i psykiatrien bliver ikke navnebeskyttet: 'Jeg er dybt skuffet'

- Vi kan heller ikke have bosteder med autister, spiseforstyrrede og skizofrene på samme sted. Vi bliver nødt til at kigge på målgruppen, og på hvordan den skal håndteres. Ellers risikerer vi, at borgerne og medarbejderne ikke er det rigtige match.

KL: Problemet skal have stor opmærksomhed

Michael Ziegler, der er formand for KL's (Kommunernes Landsforening) Løn- og Personaleudvalg, har følgende kommentar til tallene fra Arbejdstilsynet:  

- Vold og trusler om vold rettet mod de ansatte på døgntilbud for borgere med psykiske handicap er en problemstilling, som vi ser på med meget stor alvor. Derfor er der også igennem en årrække taget en række initiativer for at styrke forebyggelsen på området. Tallene fra Arbejdstilsynet siger ikke noget om, hvor grelle de enkelte sager har været, men de viser en let nedadgående tendens, hvilket må siges at være positivt. Tallene viser også, at det en problemstilling, der fortsat skal have stor opmærksomhed.
 

- Derfor er det godt, at den nye trepartsaftale om nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen fastslår, at færre skal udsættes for vold og trusler om vold på arbejdet. Her er døgninstitutioner blandt de udpegede brancher. Så også på den måde vil der fremover blive arbejdet målrettet for at styrke indsatsen mod vold og trusler om vold.