I dag fremlægger 3F's grønne tænketank et idékatalog til at sætte gang i den grønne omstilling. Initiativerne ville samlet skabe 380.000 midlertidige job over 30 år. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Afslører kæmpe plan: Vil skabe tusindvis af job

29. jan 2020, 06:00
I dag fremlægger 3Fs grønne tænketank en række initiativer, der kan løse en fjerdedel af regeringens CO2-målsætning og samtidig skabe tusindvis af job. "Rigtig positivt", lyder modtagelsen fra klimaminister Dan Jørgensen (S), som dog opfordrer til ikke at glemme olie- og gasarbejderne.

Store eldrevne varmepumper i landets kraftvarmeværker, en masse nye biogasanlæg og en komplet energirenovation af danske huse inden 2030. Det er nogle af de initiativer, som vil blive præsenteret i dag på 3F's erhvervskonference 'Vision Danmark'.

Bliver forslagene til virkelighed, vil man ikke kun have opnået en fjerdedel af den 70 procents CO2-reduktion, som regeringen stræber efter i 2030.

Man vil også skabe 7.600 midlertidige og næsten 2.000 permanente job. Og langt størstedelen vil være produktionsarbejdspladser.

- For mig at se handler det om, at politikerne forstår, at der skal lægges vægt på de virkemidler, der både gavner klimaet og beskæftigelsen. Det er præcis sådanne forslag, vi fremlægger, siger Per Christensen, forbundsformand i 3F.

LÆS OGSÅ: Formand stopper: - Du kan ikke meget alene

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) skal tale på konferencen onsdag, hvor han kommer til at høre mere om initiativerne. Men allerede nu vil han gerne kvittere med tak og ros for de gode forslag, fortæller han til A4 Arbejdsliv. 

- Det er rigtig positivt, at 3F og fagbevægelsen spiller aktivt ind på, hvordan vi sikrer, at den grønne omstilling fører til nye arbejdspladser og vækst i Danmark. Jeg glæder mig til se nærmere på deres udspil og de helt konkrete forslag, siger klimaministeren.

Dansk Erhverv og Dansk Industri ser gode takter i udspil

Forslagene er en del af et katalog, der skal anvise landets politikere og virksomheder vejen til den grønne omstilling under overskriften: "Bedre klima og nye job". Kataloget indeholder i alt 31 anbefalinger til politik og investeringer indenfor områder som bioøkonomi, energieffektivisering, fjernvarme, vind- og vandteknologi.

3F's klimaoffensiv vækker glæde hos Dansk Erhverv, hvor man også ser et kæmpe vækstpotentiale i grøn teknologi, fortæller Klima- og energichef Ulrich Bang:

- Vi har vist vejen indenfor vindsektoren, og nu skal vi have gang i det næste grønne erhvervseventyr. Her er et af de største potentialer indenfor bioteknologiske klimaløsninger. Buketten af bio-blomster er stor, og det er her nogle af de helt store globale klimaløsninger findes – og her Danmark bør satse. Vi er derfor meget glade for at have 3F med på den linje, siger han.

LÆS OGSÅ: Bjarnes pension dobbeltbeskattes: "Tyveri midt om natten"

Klima- og energichefen understreger dog, at det er helt afgørende for Dansk Erhverv, at man ikke stirrer sig blind på kun at reducere CO2-udledningen inden for danske grænser - og at klimapolitikken ikke må ende med at spænde ben for det danske erhvervsliv.

- Vi skal ud af osteklokken, tænke på hvilke globale klimaløsninger vi kan udvikle og skalere i Danmark, og ikke indrette vores politik på en sådan måde, at danske virksomheder tvinges til at flytte produktion og job til udlandet, hvor kravene er færre. Det kommer ingen til gode – hverken virksomhederne, lønmodtagere eller klimaet, siger Ulrich Bang.

Også Dansk Industri finder flere gode takter i forslagene, siger Troels Ranis, Branchedirektør i DI Energi.

- Der er klart perspektiv i at få energieffektiviseret den danske boligsektor. Der er nogle lavthængende frugter, som vi selvfølgelig bør gå efter i ambitionerne om at nå 70 procents-målet. Jeg synes også ambitionen om at få langt flere eldrevne varmepumper ud på vores varmeværker er vigtig. Biogas får vi meget mere brug for i fremtiden. Vi er heldigvis allerede førende i Europa, men efterspørgslen på grønne gasser vil kun vokse.

Grøn omstilling er ikke længere en mulighed, men en moralsk tvingende nødvendighed
Per Christensen, 3F-formand og Anders Eldrup, tidl. Dong-direktør

Branchedirektøren er dog mindre glad for den del af forslaget, der handler om at forøge afgifter på fossile brændstoffer. I stedet bør man sænke afgifterne på det, man gerne vil have mere af - CO2-neutral strøm. 

- Vi skal væk fra de fossile brændstoffer, det er vi fuldstændig enige om. Det handler om hvilke incitamenter, der virker stærkest. Jeg tror et mere virksomt greb vil være at øge rentabiliteten ved hjælp af lavere afgifter på el. Det er vores råd, siger Troels Ranis.

Tidligere Dong-direktør i 3F's tænketank

Det er 3F's grønne tænketank og Rådet for Grøn Omstilling, der sammen har udklækket den storslåede plan for, hvordan investeringer, tilskud, lovændringer og afgifter skal gennemtrumfe den grønne omstilling og samtidig skabe vækst og arbejdspladser.

I rapporterne lægges der især vægt på tre initiativer. Danske boliger skal renoveres, så de bruger mindre energi, der skal opføres mange nye bioanlæg, der kan producere klimavenlig biogas, og Danmarks kraftvarmeanlæg skal udstyres med eldrevne varmepumper, så man kan nedsætte afbrændingen af klimaskadelig brændsel. Men det er blot 3 ud af 31 initiativer, som tænketanken er kommet frem til.

Tænketanken tæller en lang række personer fra organisationer, virksomheder og energiselskaber - blandt andre den tidligere direktør i Dong Anders Eldrup, folketingsmedlem Ida Auken (R), videdirektør i Dansk Energi Anders Stouge, adm. direktør i Danske Rederier Anne H. Steffensen og Pension Danmarks direktør Torben Möger Pedersen.

Minister: Olie- og gasarbejdere skal hjælpes videre i nye job

Klimaminister Dan Jørgensen understreger overfor A4 Medier, at det er vigtigt for regeringen, at hele samfundet er med i den grønne omstilling. Og her spiller fagbevægelsen en afgørende rolle.

- Vi skal blandt andet sammen sikre, at danskerne har de rette kompetencer til at løfte morgendagens grønne job. Det gælder særligt i de tilfælde, hvor folk skal lave noget andet, end de måske hidtil har gjort. Det skylder vi dem, der har lagt et langt arbejdsliv i en branche, der vil ændre sig som følge af omstillingen, men som med opkvalificering eller efteruddannelse kan gøre stor gavn i et nyt grønt erhverv, lyder det fra Dan Jørgensen (S). 

Så mange job og CO2-besparelser vil forslagene give

Energirenovation af samtlige danske boliger

Energiforbrug i bygninger står for omtrent 40 procent af det samlede danske energiforbrug. Et hus med energimærke G bruger i gennemsnit omkring 20 gange mere energi pr. m2 end et nybygget hus. 3F og Rådet for Grøn Omstilling foreslår derfor, at samtlige bygninger skal leve op til dagens krav i Bygningsreglementet mht. energirenovering inden 2030. Det kan ske ved bedre isolering, udskiftning af oliefyr, skift af belysning mv.

Det anslås, at en sådan renovering af boligsektoren vil skabe 1.900 job om året, som dog vil være midlertidige.

CO2-besparelse: 1,7 mio. ton CO2 om året
Pris: 40,6 mia. kr. over en periode på 10 år.

120 nye biogasanlæg på otte år

Biogas er vedvarende energi, der kan erstatte den fossile naturgas. Det fremstilles ved at ”afgasse”, dvs. udrådne, biologisk materiale, der f.eks. kan være gylle og strå. Biogas kan også laves på råvarer som husholdningsaffald eller planterester. Klimamæssigt gør biogas en stor forskel, idet man undgår spredning af ubehandlet gylle på markerne, hvor det bidrager til udledning af drivhusgasser.

Den samlede beskæftigelseseffekt ved at opføre 15 nye anlæg om året bliver knap 16.000 job, svarende til knap 2.000 job om året i otte år. Man regner med, det vil betyde 1.800 permanente job.

CO2-besparelse: 2,1 mio. ton CO2 om året.

Pris: 20,8 mia. kr. over otte år.

1.800 MW store varmepumper i landets kraftvarmeværker

To tredjedele af landets boliger forsynes af fjernvarme, og 80 procent af den varme kommer fra afbrænding af fossile brændstoffer og biomasse (træpiller og træflis). Varmepumper kører på el, og er tre til fem gange mere effektive end afbrænding. 

3F anbefaler en gradvis indfasning af højere afgifter på samtlige brændsler, hvad enten det er kul, olie, gas eller biomasse, i kombination med lave elvarmeafgifter for varmepumper.

CO2-besparelse: Fortrængning af ca. 2,8 mio. ton CO2 om året.

Pris: 5 mia. kr. over fem år.

Kilde: 'Klima og grønne job – eksempler på klimainitiativer der giver grønne job i Danmark’ udgivet af 3F og Rådet for Grøn Omstilling

Det er Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der har foretaget beregningerne for 3F. De er kommet frem til, at hvis alle 31 initiativer blev gennemført, ville projekterne skabe arbejde til ikke mindre end 32.000 mennesker om året de næste 10 år. 17.000 af de arbejdspladser vil være permanente - job til dem, der skal stå for driften af de nye anlæg og vindmøller, samt arbejde med at eksportere energi til udlandet. Størstedelen af arbejdspladserne vil være indenfor bygge- og anlæg, servicesektoren og industrien.

I forordet til rapporten 'Grøn Omstilling - vejen til nye job og bedre klima' skriver 3Fs forbundsformand Per Christensen og bestyrelsesformand Anders Eldrup:

- Politikerne kan roligt regne med danskernes omstillingsparathed. Grøn omstilling er ikke længere en mulighed, men en moralsk tvingende nødvendighed.