Tæt på verden: 225.000 døde i USAs krige de sidste 10 år

5. jul 2011
Fattige lande har enorme tabstal og mange flygtninge. Et amerikanske universitet har beregnet de virkelige omkostninger ved krigene.

De sidste 10 års amerikanske krigsførelse har kostet 225.000 døde og op til 22,5 billioner kroner (med 12 nuller).

Opgørelsen drejer sig kun om krige og anti-terror aktiviteter indledt efter 11 september 2001 med særligt fokus på Afghanistan, Irak, Yemen og Pakistan. Alle er de blandt verdens fattigste lande.

Opgørelsen er foretaget af forskere ved det amerikanske Brown University, der argumenterer, at budgetterne for krige altid er for lave og de forventede politiske gevinster for højt sat. Man har indregnet anti-terror foranstaltninger i USA.

Økonomiske omkostninger for USAs allierede er ikke regnet med.

En opgørelse over alverdens flygtning, foretaget af Economist, viser, at næsten halvdelen af alle UNHCR flygtninger stammer fra disse krige.

Konservative tabstal

Brown University mener af 225.000 dræbte er særdeles lavt sat. Det svarer nøje til antallet af indbyggere i Aarhus.

Man anslår, at 350.000 er blevet sårede i krigene indtil videre. For at nå det tal skal man indregne alle borgere i Aarhus, Aalborg, Skanderborg og Middelfart.

Antallet af dræbte soldater er 31.741. De fordeler sig på 6.000 amerikanere, 1.200 allierede (herunder danskere), 9.900 irakere, 8.800 afghanere, 3.500 pakistanere og 2.500 kontraktsoldater hyret af amerikanerne.

Blandt de 172.000 dræbte civile finder man 125.000 irakere, 35.000 pakistanere og 12.000 afghanere.

Ihvorvel det er vanskeligt at anslå antallet af dræbte kæmpende som talibanere og andre radikale islamister, mener analytikerne ved det amerikanske universitet, at tallet er 20-51.000. Det er et sted mellem befolkningstallet for Svendborg og Horsens.

Også ansatte i NGOer og mediefolk går til i krig. Man opgiver 266 humanitært arbejdende og 168 journalister og fotografer som dræbte.

Forskerne ved Brown University har åbnet et web site om "krigenes pris".

[pagebreak]Flygtninge

Flere end 7,8 millioner mennesker er fordrevne, hovedsagelig i Afghanistan og Irak, hedder det.

Næsten fem millioner flygtninge kommer fra disse krige, oplyser FNs Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR). Afghanistan tegner sig for 3 millioner og Irak for 1,68 millioner mennesker.

Byrden af alle disse mennesker bæres af andre fattige (nabo)lande og af det internationale samfund, der støtter op om flygtningearbejdet. Kun et absolut fåtal på 71.400 har opnået permanent ophold i andre lande.

The Economist har beregnet, at næsten halvdelen af alle UNHCR flygtninge stammer fra krige, som anføres af USA og landets allierede.

Økonomien

USA har svære økonomiske vanskeligheder med en tårnhøj gæld. Mange af pengene er lånt for at kunne føre disse krige. Amerikansk politik handler meget om netop gældsbyrden.

En fjerdedel af landets gæld stammer fra krige. Researcherne ved Brown University går langt ud over de budgettal, som forsvarsministeriet Pentagon kommer med til statsbudgettet.

De indregner f.eks. garanterede omkostninger til tusinder af sårede soldater op til 2051.

Universitets projekt med at analysere krigenes omkostninger drives af 20 økonomer. De anslår, at der allerede er betalt 950 milliarder kroner i renter på krigene og at udgiften inden 2020 vil nå 5 billioner kroner.

Tæt på verden

To af landets mest erfarne u-landsjournalister, Anne Hyll-Müller og Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.