1813sviner: Det sagde læge til sygeplejerske

15. jan 2014, 16:00
Sygeplejerskerne er dybt rystede over chikanerende lægers opførsel. Pinligt og usagligt, lyder det fra Dansk Sygeplejeråd.

Chikanen af sygeplejerskerne, der arbejder ved den nye akuttelefon 1813, har været mere omfattende end som så.

I alt er der foretaget 713 opkald fra 13 telefoner siden nytår, dokumenterer Region Hovedstaden. Listen tæller både numre fra lægers telefoner og opkald fra mobiltelefoner med taletidskort.

Dansk Sygeplejeråds kredsformand i Region Hovedstaden Vibeke Westh er rystet over det, hun kalder en “useriøs, pinlig og usaglig hetz” mod sygeplejersker.

“Jeg forstår simpelthen ikke, at man kan finde på det. Jeg er så dybt rystet i min faglighed. Det er en fuldstændig uacceptabel adfærd, hvor man blokerer borgernes adgang til noget, der er akut. Man risikerer jo, at der kommer lige på bordet,” siger Vibeke Westh til Avisen.dk.

Balladen er opstået i kølvandet på, at Region Hovedstaden har nedlagt lægevagten og selv etableret en samlet akutordning. Det skabte stor røre blandt de praktiserende læger, der hidtil har drevet lægevagten.

Er ikke paranoide

Den ophedede debat op til åbningen af akuttelefonen har betydet, at sygeplejerskerne relativt hurtigt fik en fornemmelse af, at nogen forsøgte at forpurre deres arbejde.

“Og det her dokumenterer, at de fornemmelser sygeplejerskerne har haft af en form for systematik i opkaldene, er rigtig. Det er på en måde en lettelse for dem, for det viser, at de ikke er paranoide, men at det faktisk har været chikane,” siger Vibeke Westh.

Opkaldene - hvoraf en del altså er kommet fra læger - har været af forskellig karakter:

“Der har været opkald, hvor nogen ringer op og siger: Hallo, hallo, hallo og så er røret blevet smidt på. Det har været voldsomt ubehageligt, fordi sygeplejersken jo ikke har vidst om, der var sket noget med en person i den anden ende. Så har der været opkald, hvor sygeplejersken er blevet udspurgt på sin faglighed, hvor en har ringet og fortalt en sygehistorie og herefter sagt: jeg er selv læge og har ikke brug for hjælp alligevel. Der har også været den direkte tilsvinen, hvor nogen siger ‘du dur ikke til det her, det her er en lortelinje’ og så videre,” fortæller Vibeke Westh.

En hurdle vi skal over

Ifølge kredsformanden har chikanen selvfølgelig påvirket sygeplejerskerne ved akuttjenesten.

“Man har jo den der følelse af at blive svinet til på kompetencerne, og så er der ærgrelsen over at have brugt vigtig tid på at skulle tackle nogen, der bare har villet chikanere. Men heldigvis er det erfarne sygeplejersker, der sidder ved akuttjenesten. De er meget kompetente og kan deres kram,” siger Vibeke Westh.

Hun frygter ikke, at sagen går ud over læger og sygeplejerskers arbejdsklima fremover.

“Nej, det regner jeg ikke med. Vi komplementerer hinanden rigtig godt i det daglige, hvor vi arbejder tæt sammen. Men vi har da taget kontakt til Lægeforeningen for at følge op på det her, for det er klart, at der en hurdle, vi skal over.”