Det vigtigste er, at lægen ikke skader flere, mener Danny Pedersen (billedet). Foto: Privatfoto

Syge danskere i fælles opråb: Den læge skal stoppes

5. maj 2019, 08:00
16 tidligere patienter har i fællesskab indsendt en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed. Henvendelsen går på en speciallæge, som har været involveret i mange forsikringssager.

En række syge danskere, som har fået problemer i deres forsikringssager efter at have været ved en bestemt speciallæge, har nu indgivet en bekymringshenvendelse om lægen til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs også: Usædvanlig alliance på Christiansborg: Forsikrings-læger skal holdes i kort snor

Det fremgår af henvendelsen, som A4 Medier har fået indsigt i.

- Vi har indsendt henvendelsen, fordi vi er bekymrede for, at den her læge er til skade for patienterne. Det er vigtigt, at hun bliver stoppet, siger en Danny Pedersen på vegne af gruppen på 16 patienter til A4 Nu.

Kan betyde økonomisk ruin for den syge

Det har tidligere været fremme, hvordan patienter med piskesmæld og hjernerystelse oplever at komme i klemme hos forsikringsselskaber, efter at selskaberne har sendt dem til bestemte speciallæger for at få lavet en speciallægeerklæring eller modtage behandling.

For den enkelte forsikringskunde kan speciallægeerklæringen betyde forskellen mellem erstatning eller ej. I sidste ende kan det betyde, at en syg og uarbejdsdygtig person ryger ud i økonomisk ruin, fordi forsikringsselskabet afviser sagen.

Den læge, som der nu er indgivet en bekymringshenvendelse om, går igen i mange af de sager, som er beskrevet i artiklerne. Blandt andet vakte nogle mails mellem lægen og forsikringsselskaberne opsigt.

Brev fylder 600 sider

En bekymringshenvendelse fører til, at Styrelsen for Patientsikkerhed undersøger, om mistanken er begrundet eller ej. Er der tale om begrundet mistanke,  iværksætter styrelsen yderligere tiltag, som kan betyde, at lægen kommer under skærpet tilsyn eller mister sin autorisation.

- Vi ønsker med denne henvendelse at der vil blive foretaget en grundig gennemgang af det indsendte, da vi er af den overbevisning at den nuværende praksis hos (navnet på speciallægen, red.) både har været, og stadig er yderst kritisabel - og til stor fare for patienternes helbred, står der blandt andet i brevet, som A4 Nu har indsigt i.

I henvendelsen er patienternes individuelle sager beskrevet, og deres lægeerklæringer er vedlagt som bilag til henvendelsen. I alt fylder brevet knap 600 sider, og der kan ifølge gruppen være flere sager på vej som dokumentation.

En lægeerklæring stempler folk

Fælles for personerne i gruppen er, at de alle har været ved speciallægen som et led i deres forsikringssag. Typisk er de blevet sendt hen til lægen af forsikringsselskabet for at få udfærdiget en speciallægeerklæring.

Lægens konklusioner har været afgørende for sagens afgørelse, selvom undersøgelserne og speciallægeerklæringerne ifølge patienterne har været mangelfulde, subjektive eller direkte forkerte.

Danny Pedersen, som sammen med en anden fra gruppen, Louise Jensen, har stået for at indsamle materialet, siger: 

- Vi håber selvfølgelig på, at vi kan få åbnet de sager igen, som lægen har været inde over. Sådan en lægeerklæring stempler folk, uanset hvor mange lægeerklæringer, man får lavet bagefter, som siger det modsatte. Alvorligt syge mennesker har været nødt til at bruge en masse kræfter, de ikke har, til at forsøge at modbevise hendes konklusioner. Det er simpelthen ikke i orden, siger Danny Pedersen til A4 Nu.

Planlægger også at klage

Bekymringshenvendelsen går blandt andet på, at speciallægen har udtalt sig i speciallægeerklæringer om forhold, som hun ikke har det fornødne kendskab til. For eksempel andre sygdomme end lægens speciale, og om hvor stærkt en bil skal køre, før det kan resultere i piskesmæld eller hjernerystelse.

I den forbindelse har lægen konkluderet, at der ikke er sammenhæng mellem ulykken og patientens skader - noget, der ikke er op til speciallægen at konkludere. Ifølge henvendelsen har lægen også udeladt væsentlige oplysninger i flere sager og overset dokumenterede lidelser i andre. Alle gruppemedlemmer har vedlagt erklæringer fra andre speciallæger, som når frem til helt andre resultater end den pågældende læge.

De 16 patienter vil sideløbende også indsende individuelle klager over lægen til Styrelsen for Patientklager. De har valgt at indsende bekymringshenvendelsen først, da man her kan indsende som samlet gruppe.

A4 Nu har foreholdt den pågældende læge beskyldningerne, men hun har ikke ønsket at udtale sig.