16 dage! Her er de job, hvor flest er syge

23. jun 2013, 05:55
Der er syge job, og så er der job, der gør folk syge! Tjek om dit job er på top20 over job, hvor medarbejdere har flest sygedage.

I kommunerne har de ansatte i gennemsnit 11,9 sygedage om året.

Det svarer til, at én ud af 18 dage er en sygedag. Men nogle typer job er betydeligt hårdere ramt end andre.

Her er listen over de kommunale faggrupper, der havde mest sygefravær i 2012.

1) Husassistenter | 16,1 sygedage.

2) Omsorgspædagoger | 15,3 sygedage.

3) Social- og sundhedspersonale | 15,3 sygedage.

4) Ikke faglærte lønarbejdere som rengøring m.v. | 14,7 sygedage.

5) Rengøringsassistenter | 14,6 sygedage.

6) Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter | 14,5 sygedage.

7) Hjemmevejledere og pædagogisk personale på døgninstitutioner | 14 sygedage.

8) Pædagogisk personale på daginstitutioner/klubber/fritidshjem | 14 sygedage.

9) Specialarbejdere, faglærte gartnere brolæggere med mere | 13,4 sygedage.

10) Pædagogstuderende | 13,2 sygedage.

11) Dagplejere | 12,9 sygedage.

12) Pædagogisk personale i dagplejeordninger | 11,7 sygedage.

13) Socialrådgivere og socialformidlere | 11,5 sygedage.

14) Pedeller m.v. | 11,1 sygedage.

15) Kommunalt ansatte håndværkere | 11 sygedage.

16) Pædagogisk personale inden for forebyggelse og dagbehandling | 10,9 sygedage.

17) Elever under pædagogisk assistent uddannelsen | 10,8 sygedage.

18) Brand- og ambulancepersonale i København og Frederiksberg | 10,6 sygedage.

19) Ledende værkstedspersonale | 10,4 sygedage.

20) Vejledere/undervisere indenfor beskæftigelsesområdet | 10,3 sygedage.

Sådan gjorde vi

Statistikken over sygefravær 2012 er trukket i databasen SIRKA. Vi har alene søgt på overenskomster i kommunerne. Vi har fjernet alle job, hvor data baserede sig på under 500 personer på samme overenskomstområde.