15.000! Lærere får trøstebolsje før ferien

17. jun 2013, 16:30
Først lød regningen efter forårets konflikt på 420 kroner per lærer om måneden. Nu har lærerforeningen droppet at fylde strejkekassen helt op igen. Derfor slipper den enkelte lærer med 107 kroner ekstra om måneden.

Forårets lockout af landets folkeskolelærere kommer ikke til at ramme den enkelte lærers pengepung så hårdt som ventet.

Den merudgift, som lærerne var blevet varslet i form af tilbagebetaling af lockout-lån eller konfliktkontingent til fagforeningen, bliver nemlig lavere, fordi Danmarks Lærerforening har droppet af fylde strejkekassen helt op igen.

Det giver den enkelte lærer en besparelse på 15.024 kroner over fire år. I stedet for at betale 20.160 kroner slipper han/hun nu med en ekstraregning på 5.136 kroner over fire år.

Det er en lettelse for lærerparret Frida Johanne Ratzer og Martin Marott, som solgte deres bil før konflikten for at skabe luft i økonomien.

"Jeg har flere kolleger, der holder sommerferie i Danmark i år, fordi de ikke har råd til at rejse ud. Det er et indhug i folks privatøkonomi, så jeg er lettet - også på min egen families vegne - at det kommer til at betyde så lidt, som det gør," siger Frida Johanne Ratzer.

En hund om måneden

Under lockouten varslede Danmarks Lærerforening en merudgift per måned på 420 kroner i fire år. Det beløb lander nu på 107 kroner om måneden.

Før konflikten gjorde indhug, var fagforeningen rustet med 1,7 milliarder kroner, når alt var regnet om til rede penge. Nu har fagforeningen accepteret, at strejkekassen om fire år 'kun' rummer 1,1 milliard.

"Vi havde først besluttet, at strejkekassen skulle fyldes op til samme beløb efter konflikten, men den beslutning har vi lavet om," siger Per Sand Pedersen, formand for Organisations- og arbejdsmiljøudvalget i Danmarks Lærerforening.

Fortryder du, at Danmarks Lærerforening malede Fanden på væggen?

"Nej. Vi var nødt til at stille det værste scenarium op. Vi var nødt til at sige: Sådan her kan det ende. Vi kunne ikke have gjort det ret meget anderledes."

Kritik er forstummet

Under lockouten skulle lærere, der var tjenestemands-ansatte, gå på arbejde, mens kollegerne aktionerede på gader og stræder. Begge parter slipper med 107 kroner mere om måneden i fire år.

"Uanset om man har været i konflikt eller ej, så betaler man. Der var jo en risiko for, at dem, der ikke havde været i konflikt, sagde: Hvorfor skal jeg betale så meget, når jeg gik på arbejde under lockouten? Men den kritik er forstummet," siger Per Sand Pedersen fra lærerforeningen.

42.000 lærere var ramt af lockouten, men kun 26.000 optog et lån fra Danmarks Lærerforening. De, der sagde nej tak til lånet, får en kontingent-nedsættelse på 313 kroner om måneden i de næste fire år.

Lærer siger ja til ekstra-kontingent

Selvom pengetanken om fire år vil være polstret med 600 millioner kroner mindre end før lockouten, mener fagforeningen, at der vil være råd til en ny konflikt.

"Selvom vi er blevet lidt flere overenskomstansatte næste gang og bruger låneordningen igen, så vil det kunne lade sig gøre at gennemføre en måneds konflikt på samme vilkår," siger Per Sand Pedersen.

Han vil dog ikke afvise, at et ekstra-kontingent kan komme på tale om fire år, hvis foreningens særlige fond skal kunne yde fuld løn kompensation under en eventuel fremtidig konflikt.

Den er lærer Anne Jensen med på.

"Umiddelbart tænker jeg: Det bør vi gøre. Det er vigtigt, at vi har muligheden for at være på længe. Det er nok ikke lærernes tur næste gang, men det kan jo godt være, at vi skal ud at hjælpe til. Der er også andre, der har hjulpet os," siger hun.

Hver eneste krone værd

Anne Jensen synes, at lockouten har været alle pengene værd.

"Lønforhøjelsen, som vi fik, havde været væsentligt større, hvis vi ikke havde været i konflikt. Men jeg mener helt klart, at vi gjorde det rigtige. Det kan godt være, at vi tabte, men vi fik vist, at nye arbejdstidsregler ikke er noget, en regering bare lige kan trække ned over hovedet på lærerne," siger hun.

Citat

 

"For det første har vi sat det almindelige kontingent ned med 113 kroner. For det andet så har vi sagt til kredsene, at de kan få penge af Særlig Fond til at sætte det lokale kontingent ned med 200 kroner. Så vi kan fjerne 313 kroner ud af merudgiften på de 420 kroner, vi var kommet frem til, at det ville koste folk."

 

Per Sand Pedersen, formand for Organisations- og arbejdsmiljøudvalget, Danmarks Lærerforening.

 

Læs mere om regnestykket her.