Tæt på verden: 12 millioner lever uden rettigheder

1. sep 2011
Statsløse er alle vegne, og deres forhold er på grund af problemer med identitetspapirer meget dårlige. At stemme ved et valg er umuligt.

Millioner af mennesker hører ikke til noget sted, fordi de er statsløse. De har ingen papirer, der beviser, hvor de kommer fra. Ingen lande står i kø for at adoptere disse mennesker, der meget ofte er fattige.

Folkeslag som romaer i Europa har omfattende problemer med statsløshed. Ingen vil have dem som statsborgere, selv hvis de har boet i et land i årevis. Det er Europas største minoritet på 11 millioner med 70-80.000 statsløse.

Europarådet diskuterer romaernes fremtid. Mange mistede deres statsborgerskab, da nye stater som Tjekkiet og Slovakiet opstod.

50 år siden

Problemet med og for statsløse blev anerkendt for et halvt århundrede siden, men kun 38 lande anerkender FN-konventionen om at beskytte og hjælpe dem.

FN har 193 medlemmer. Tallet på 12 millioner bygger på en opgørelse af FN's flygtningeorgan, UNHCR. De er mennesker, der har behov for en nationalitet, for eksempel registrerede flygtninge.

Efter Anden Verdenskrig var der mange statsløse, blandt dem fysikeren Albert Einstein. Han klarede sig dog udmærket, fordi han var klog og kendt.

Andre klarer sig dårligere, fordi de hverken kan rejse, få arbejde eller bolig eller basale rettigheder. Diskriminationen mod denne gruppe mennesker er udtalt. Hvis ikke man i et land som Danmark kan bevise sin ret til at være der, får man problemer.

Mange grupper statsløse

At blive internt statsløs er ganske let og gælder for et anslået antal på 3o millioner i Thailand alene, mener Plan International. Årsagen er, at børn bliver født uden at blive registreret af myndigheder – de får ingen dåbsattest. Juridisk set eksisterer de derfor ikke i et land.

I Burma, Myanmar, anslås det, at der lever 800.000 muslimer fra en særlig etnisk gruppe, hvor alle nægtes statsborgerskab i landet. I Kuwait lever 93.000 efterkommere af nomadiske beduiner, som ikke anerkendes at staten. I Syrien har styret de-nationaliseret kurdere, altså frataget dem statsborgerskab.

Det nyetablerede land Sydsudan skaber problemer, idet adskillelsen fra Sudan i høj grad gik efter etniske kriterier. Sorte afrikanere lever i det nye land og arabere i det nordlige. Mange ”efterladte” på begge sider kan således ende med at blive statsløse på grund af konflikt og uvilje.

Man gør folk statsløse

I adskillige lande opstår der problemer for børn, der fødes af enlige kvinder. Årsagen er, at der ikke findes lovgivning, hvor kvinder kan give deres statsborgerskab videre til deres egne børn. Kun faderens gælder. Tusinder af børn af ofre for voldtægt fødes derfor automatisk ind i statsløshed.

Når folk er blevet statsløse, er det særdeles vanskeligt at få et normalt liv. Mange steder skal man vise identitetskort for at få en mobiltelefon (en sags CPR-nummer), men de har ingen papirer og nægtes derfor noget så simpelt som kommunikation. Værre er det med ret til fx hospitalsbehandling.

I flygtningespørgsmål opstår andre problemer, idet folk uden papirer ikke kan sendes hjem til deres oprindelsesland. Det kan være, fordi man ikke kan finde ud af det, eller fordi et land nægter at modtage personen uden papirer.

Der er dog stater, der gør noget positivt for statsløse. Tjekkiet har ordnet lovgivningen, så titusindvis af romaer har fået en nationalitet. Brasilien er i færd med at skrive lovgivning, der giver papirer til statsløse i landet og deres børn.

Tidligere blev børn født af brasilianere i et land, der ikke gav nyfødte lokalt statsborgerskab, simpelt hen statsløse. Det er løst med en lov, hvorefter brasilianere kan melde sig på et konsulat og blive statsborgere. Loven gav papirer til 200.000 statsløse børn med ophold i udlandet.

Når folk bliver handlet til fysisk arbejde, sexindustri eller som barnebrude kan der meget let opstå statsløshed, når folk krydser grænser illegalt. Ofte er det statsløse, der forsøger lykken andre steder i verden, der bliver ofte for menneskehandel.

Tæt på verden

En af landets mest erfarne u-landsjournalister, Dan Larsen, skriver nyheder om de fattige lande for Avisen.dk. Danida bidrager til projektet.