Overenskomster Sådan fungerer systemet

20. aug 2009

En overenskomst er en aftale mellem din arbejdsgiver og dit fagforbund om din løn, arbejdstid, pension, ferie, efteruddannelse og en række andre vilkår for din ansættelse såsom barsel, opsigelse og sygdom.

De kollektive overenskomster, der bliver indgået mellem arbejdsgiverorganisationer på den ene side og fagforbund eller karteller på den anden, har betydning for op mod 90 procent af de ansatte på arbejdsmarkedet. Overenskomsterne har ofte karakter af en slags rammeaftaler, som så bliver fulgt op med lokale aftaler på virksomhederne.

Overenskomsterne skal overholdes af både arbejdsgivere og lønmodtagere, og som udgangspunkt gælder de også for de ansatte på virksomheden, der ikke er medlem af en fagforening.

Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvad der står i overenskomsten, men du kan få overenskomstaftalen udleveret af din arbejdsgiver eller tillidsrepræsentant.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra A4 Nu her

Mens det er fagforbund og arbejdsgiverorganisationer, der sidder ved forhandlingsbordet i langt de fleste overenskomstforhandlinger, er det på statens område finansministeren, der har tjansen som forhandler for arbejdsgiversiden.

Når det gælder kommunerne, er det Kommunernes Landsforening (KL), der repræsenterer arbejdsgiverne.

Kan parterne ikke nå til enighed om en ny overenskomst, kan de få hjælp af en forligsmand fra Forligsinstitutionen, der efter møder med parterne kommer med et forslag til en overenskomst – en såkaldt mæglingsskitse.