20200818-135407-L-1920x1358we
Slagteriarbejdere lytter til pressemødet, hvor regeringen præsenterer en model for tidlig tilbagetrækning. Arbejdsmiljøprofessionelle efterspørger et større fokus på forebyggelse, inden Arne og andre bliver nedslidte. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

10 forslag: Sådan vil forskere forebygge dårligt arbejdsmiljø

31. aug 2020, 22:40
Drøftelse af nedslidning i AMO, Rådgivningshjælp til iværksættere og uddannelse af arbejdsmiljøprofessionelle. Sådan lyder en ny tænketanks bud på en bedre forebyggelse i arbejdsmiljøet.

En ny tænketank efterlyser fokus på den forebyggende arbejdsmiljøindsats.

Tænketanken, der er etableret i regi af AM-PRO (paraplyorganisation for arbejdsmiljøprofessionelle), er utilfreds med ekspertudvalgets anbefalinger, der lagde fundamentet for den politiske arbejdsmiljøaftale i 2019.

LÆS OGSÅ: Ny tænketank: Behov for bedre forebyggende arbejdsmiljøindsats - ikke signalpolitik

Anbefalingerne og den efterfølgende aftale mangler fokus på den forebyggende indsats, mener sammenslutningen.

Derfor har tænketanken med en række arbejdsmiljøprofessionelle fagfolk i spidsen foreslået 10 initiativer, som skal mindske andelen af lønmodtagere, der rammes af fysisk og psykisk nedslidning.

Her følger en gennemgang af de 10 forslag:

10 forslag: Forebyggelse i arbejdsmiljøindsatsen

1. Arbejds- og socialmedicinere 

Samspil mellem de arbejds- og socialmedicinske enheder og arbejdsmiljøsystemet er en nødvendighed. Dels af hensyn til at skabe et rummeligere arbejdsmiljø med plads til alle på arbejdsmarkedet, og dels af hensyn til at nyttiggøre den viden, som opsamles i de arbejds- og socialmedicinske enheder i den forebyggende indsats i virksomhederne.

2. Dyder fra BST-ordning

Revitalisering af nogle af dyderne fra den gamle BST-ordning (Bedriftssundhedstjenesten, red.), som handler om nærhed, medejerskab, konkret tilgang, balance mellem problemløsning og udvikling osv.

3. Afklaring af roller

Afklaring af rollefordelingen mellem arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, ledere og arbejdsmiljøprofessionelle. En afklaring skal danne grundlag for udvikling af en tidssvarende rolle for arbejdsmiljørepræsentanterne og en nytænkning af AMO, hvor arbejdsmiljøgruppen måske har overlevet sig selv? Derudover er det vigtigt at kvalificere arbejdsmiljørepræsentanterne til den nye rolle, som de skal have i den fremtidige virksomhedsindsats.

4. Krav til APV

Der bør stilles kvalitetskrav til APV og arbejdsmiljøarbejdet. AMO og Arbejdstilsynet skal lære at se på de påvirkninger og mulige farer, som arbejdssituationerne indebærer, og ikke kun på indsatser. De må forholde sig konkret til arbejdsmiljøets kvalitet, som bør måles.

5. Nedslidning bør drøftes

Nedslidning bør ligesom fravær være et element i den årlige arbejdsmiljødrøftelse. På den måde får man en afklaring om, hvorvidt medarbejderne kan holde til at arbejde til pensionsalderen, og om arbejdsmiljøet bør justeres.

6. Uddannelse af arbejdsmiljøprofessionelle

Der bør skabes en uddannelse af arbejdsmiljøprofessionelle. Eventuelt på diplomniveau med mulighed for bacheloroverbygning. Det bør kvalitetssikres, så arbejdsmiljøprofessionelle tilknyttet virksomheder har de rette kompetencer. Desuden bør der være mulighed for én eller flere masteruddannelser for arbejdsmiljøprofessionelle, som man har i de fleste andre EU-lande.

7. Viden tilpasses virksomheder

Virksomheder bør have adgang til arbejdsmiljøfaglig viden tilpasset virksomhedens størrelse, ledelses- og samarbejdsformen i virksomheden og arbejdsmiljøets kompleksitet. Branchebaserede ordninger som eksempelvis SPARK i kommunerne og Bambus i byggeriet vil være vigtige supplementer til virksomhedernes egne arbejdsmiljøprofessionelle og deres brug af kommercielle arbejdsmiljørådgivere.

8. Rådgiverordning

En arbejdsmiljørådgivningsordning for små virksomheder og forebyggelsestjenester, som eksempelvis er baseret på brancheorganisationer og partstyrede forsikrings- og pensionsselskaber, er nødvendigt for at små virksomheder kan arbejde med forebyggelse. Arbejdsmiljøkoordinator-ordningen i byggeriet kunne eventuelt være til inspiration.

9. Genoplivning af tilskud

Tilskudsordninger til virksomheder, der vil iværksætte relevante forebyggende initiativer, bør genoplives. Virksomheder, der benytter sådanne ordninger, bør forpligtes til efterfølgende at redegøre for de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af projektet og dele deres erfaringer.

10. Iværksættere bør hjælpes

Arbejdsmiljø bør integreres i iværksætterordningen. Det kunne ske ved at tilbyde arbejdsmiljørådgivning i forbindelse med etablering af nye virksomheder.

Kilde: AM-PRO