100.000 færre LOmedlemmer om fire år

25. okt 2011
Hovedorganisationen LO forventer at miste 100.000 medlemmer på fire år. Det er helt realistisk, mener forsker.

De hårde tider for landets største fagforeninger i LO er langt fra ovre.

Faktisk regner LO selv med at miste 25.000 medlemmer om året de næste fire år. Det viser det budget, som LO ventes at vedtage på weekendens kongres.

Flygter især fra 3F og HK

Det fald skal så lægges oven i det historiske fald på de 250.000 danskere, der har forladt LO-forbundene de seneste ti år.

Medlemmer vil flygte fra især 3F og HK, der er blandt de største fagforbund i LO.

”Der er ingen tvivl om, at vi har en kæmpe udfordring med medlemsudviklingen. Vi skal blive langt bedre til at organisere og målrette vores indsats,” siger LO-formand Harald Børsting i et interview med Avisen.dk forud for weekendens kongres i Aalborg.

Harald Børsting forklarer, at medlemsfaldet skyldes flere ting. Arbejdsmarkedet ændrer sig, så typiske LO-jobområder, som for eksempel industrien bliver mindre, samtidig med at mange uddanner sig længere.

"Men det forklarer kun omkring halvdelen", siger han. Resten er LOs egen skyld.

Den store historie

Han mener, at vejen frem er at få fortalt det, han kalder den store historie om fagbevægelsen. 

”Det, der er det centrale for os, er at få fortalt historien om bevægelsen. Det der med, at medlemmer og potentielle medlemmer kan se sammenhængen mellem det at være organiserede, og det, at de dermed er med at sikre deres egne individuelle muligheder på arbejdsmarkedet. Hvor overenskomster og den danske model er det helt unikke produkt,” siger Harald Børsting.

Han medgiver, at den store fortælling er kompliceret, men mener til gengæld, at det er meget presserende at få den fortalt igen. Han peger på, at syv ud af ti danskere tror, der er en lovbestemt mindsteløn i Danmark, og at mange unge ikke aner, hvad en overenskomst er. 

Ekstremt svært at sætte tal på

Om tallet på de 25.000 færre medlemmer om året er realistisk, er svært at sige, mener Flemming Ibsen som er arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet. Han peger ligesom Harald Børsting på, at medlemstabet har mange årsager. Blandt andet færre LO-jobs.

”Medlemstabet afhænger også meget af, hvor gode LO-forbundene selv er til at rekruttere fremover. Mange af dem er blevet gode til at få lærlinge og elever ind, men spørgsmålet er, om de også kan fastholde dem, når de kommer ud på arbejdsmarkedet,” siger Flemming Ibsen. 

Med de forbehold mener han dog, at de 25.000 færre medlemmer om året, er realistisk.

”Jeg tror, det er et meget godt bud. 25.000 medlemmer er i sig selv voldsomt. Men meget afhænger af om de i stand til at starte modoffensiv op,” siger Flemming Ibsen.

HK og 3F bløder mest
Han peger på at det specielt er HK og 3F, der taber medlemmer og særligt på det private område. Men det er muligt at dæmme op for udviklingen, mener Flemming Ibsen. 

”Den mest oplagte er at blive lidt billigere og lidt bedre. De skal have en merpris i forhold til de gule, men som det er nu, er deres merpris for høj. Det er de nød til at forholde sig til. Samtidig er lavere pris ikke nok i sig selv, de skal også blive bedre,” siger Flemming Ibsen.

Billigere og bedre lyder måske som et hårdt krav, men det er hverken urimeligt eller umuligt, mener Flemming Ibsen.

”Mange afdelinger piver jo også over ikke at have tilstrækkelige ressourcer til rekrutteringsindsatsen, men det handler om at bruge ressourcerne fornuftigt og skaffe sig plads til vigtige,” siger han.

LO-familien

De største forbund i LO er:

  • 3F
  • HK
  • FOA
  • Metal

Derudover består LO af et væld af mindre forbund. Eksempelvis:

  • Hærens Konstabel- og Korporalforening
  • Socialpædagoger
  • Spillerforeningen (fodboldspillerne)
  • Skuespillerforbundet
  • Dansk Artistforbund
  • Fødevareforbundet