10.350 lærere går på arbejde under konflikt

22. mar 2013, 09:55
Blot 10.350 lærere til at passe samtlige elever i folkeskolerne, hvis konflikten bryder ud efter påske. Heraf er blot 2.000 fleksibel arbejdskraft, som skolelederne kan bruge til at fylde huller.

10.350 lærere til over en halv million skolebørn.

Sådan ser regnskabet ud, hvis konflikten mellem lærerne og KL bryder ud efter påskeferien.

”Langt de fleste børn kan ikke komme i skole. På rigtig mange skoler vil der ikke være mere en tre-fire voksne. De kan ikke lave tilsyn med alle de børn,” siger formanden for Skolelederforeningen, Anders Balle.

Lige nu tilrettelægges nødberedskabet på landets folkeskoler rundt om i landet.

Baggrunden er, at KL har varslet lockout for lærerne, fordi overenskomstforhandlingerne er brudt sammen.

Tomme gange bliver konsekvensen af det overvældende elevtal i forhold til lærerkræfter.

Flere steder resulterer det i kreativ brug af såkaldte 'pluspædagoger' og skoleledere, der selv trækker i arbejdstøjet.

”Det bliver meget, meget mærkbart både for børn og forældre,” siger Gordon Ørskov Madsen, formand for overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening (DLF).

En lærer til 55 børn

Tjenestemandsansatte bliver ikke omfattet af en konflikt.

Dem er der ifølge Kommunernes og Regionernes Løndatakontor cirka 8.350 af, som arbejder som lærere eller i funktioner, hvor de vil blive omfattet af en lockout.

Derudover er der en temmelig hemmelig gruppe på cirka 2.000 lærere, som er ansat under lærernes overenskomst, men som ikke bliver omfattet i tilfælde af en lockout, viser Avisen.dk's beregninger. (Se evt. fakta bokse)

Det handler om, at det kun er fagforeninger under Lærernes Centralorganisation, der har overenskomsten, der bliver omfattet af en konflikt.

Ud fra en gennemsnitsbetragtning vil hver af de lærere, der skal gå på arbejde, skulle passe 55 børn.

Men sådan spiller konfliktklaveret ikke. For gruppen af tjenestemandsansatte lærere, må kun lave det, de normalt skulle foretage sig.

”Jeg må ikke sætte en tjenestemand til at lave konfliktramt arbejde. De eneste jeg kan skalte og valte med er dem, der ikke er organiserede. Dem kan jeg sætte til hvad som helst,” forklarer Anders balle.

Fynsk skoleleder passer 40 unger

På Ferslev Skole i Aalborg er såkaldte plus-pædagoger, det vil sige pædagoger med faste timer på skoleskemaet, blevet det hemmelige våben i skolelederens kamp mod en lukket skole.

Det viser en rundringning, som Avisen.dk har foretaget.

Og på Brahetrolleborg Skolen i Faaborg har skoleleder Susanne Pedersen gjort status over, hvad der skal ske, når hendes påskeferie er overstået.

På beredskabsplanen står to navne. Hendes eget og skolens eneste tjenestemandsansatte lærer.

"Det bliver mig selv, der fører tilsyn med de omtrent 40 børn i de mindste klasser. Derudover har vi jo kun pedellen og sekretærer, og dem kan vi ikke sætte til at passe børn," fortæller skoleleder Susanne Pedersen.

Eleverne i 0. til 2. klasse kan så regne med pasning.

Tjenestemanden, der ikke vil være omfattet af konflikten, vil afholde sine timer med 5. klasse, som planlagt.

2.000 uden fagforening

De 2.000 lærere, der er ansat under overenskomsten, men som kan gå på arbejde, hvis det kommer til lockout, er fundet med udgangspunkt i organisationsgraden for lærere i Danmarks Lærerforening, der er godt 95 procent.

Denne procent er sat i forhold til antallet af lockout-varslede medlemmer fra relevante fagforeninger under Lærernes Centralorganisation, der har overenskomsten.

Her er der tale om i alt 45.500 medlemmer. 44.000 er fra Danmarks Lærerforening, mens cirka 1.500 er fra Uddannelsesforbundet.