1,5 år efter fejl: Anja stadig uden indtægt

18. jul 2011, 22:20
Vi begik en fejl, indrømmede Københavns Kommune for over et år siden. Men Anja Elsnab får stadig ikke de penge, hun har krav på.

”Undskyld, Anja.” Sådan lød det fra Københavns Kommune for et år siden. Hun var blevet udsat for et væbnet røveri og mistede jobbet. Ved en fejl fratog kommunen hendes indkomst, og pludselig stod hun uden indtægt.

Nu, et år efter, lever 56-årige Anja Elsnab stadig uden en indkomst. Selvom kommunens jobcenter dengang erkendte, at det var en fejl at fratage hende understøttelsen fra kommunen, har kommunen ikke rettet op på fejlen.

I stedet er hun blevet kastet rundt mellem flere afdelinger og adskillige sagsbehandlere. Kun med det resultat at sagen er trukket endnu mere ud.

I dag erkender kommunen, at der er gået alt for lang tid. Men jobcenterchefen afviser, at kommunen burde have rettet op på fejlen. Og reelt har kommunen henlagt sagen uden at have planer om at foretage sig mere.

Selv har Anja opgivet alt. Hun tømmer ikke længere postkassen eller tager telefonen, hvis det er hemmeligt nummer.

”Jeg bliver bange og får det dårligt, for hvis det nu er kommunen, der ringer,” fortæller Anja.

Kassekreditten

Anja bor med sin mand Søren i en lejlighed i Vanløse nord for København. Det er hans løn fra arbejdet som kontorbetjent, der holder hånden under dem og betaler mad, husleje og regninger. Efter kommunen tog Anjas indtægt, har de to været nødt til at låne 70.000 kroner i banken. Kassekreditten er snart brugt op.

”Jeg kan ikke fordrage at skylde penge. Og vi er meget nervøse for, at vi en dag skal til møde i banken,” forklarer hun.

Ægteparret har ellers skåret alle udgifter til fornøjelser ud af deres forbrug. Gaver til børnebørnene er droslet ned.

”Jeg er bare totalt desillusioneret. De sætter virkelig folk ud i fattigdom,” sukker Anja.

Anjas fagforening, HK, klagede over kommunens behandling sidste år. Men svaret fra det ankenævn, der har kigget på sagen, skaber ingen klarhed: Anjas klage over tabet af indtægten afvises, for kommunen har formelt set aldrig truffet nogen afgørelse. Og så kan ankenævnet ikke gribe ind.

[pagebreak]

I Vanløse oplever Anja dog afgørelsen som meget virkelig. Hun har mistet sin indtægt og håber, at banken ikke ringer.

”Jeg kan ikke rette op på den fejl, for det er op til en ankeinstans at afgøre, om der er sket en fejl,” siger jobcenterchef Niels Gansted, der midt i forløbet overtog ansvaret for sagen.

Afslag

Det har taget ni måneder, før svaret på klagen er kommet. Imens har Anja mistet tålmodigheden med sagen og søgt om førtidspension. Den ansøgning skal normalt tage tre måneder at behandle, men endte i Anjas tilfælde med at tage ti måneder, før hun modtog en afgørelse.

”Jeg kan sagtens forstå, hvorfor Anja er frustreret over, at der er gået lang tid. Hvis tingene havde kørt efter bogen, skulle der heller ikke være gået så lang tid,” siger Niels Gansted.

Anja har fået afslag på sin ansøgning om førtidspension. Ifølge kommunen er hun for syg til at deltage i arbejdsprøvning. Men ”hendes behandlingsmuligheder er ikke udtømt”, som det hedder.

Og det er, selvom rapporten fra den seneste af to arbejdsprøvninger slår fast, at Anja aldrig bliver i stand til at arbejde på normal vis.

Hvorfor er det ikke et tilstrækkeligt grundlag at tage stilling til, om hun skal have førtidspension?

”En arbejdsprøvning er jo en status på det givne tidspunkt. Hvis hun var gået i behandling, ville en ny arbejdsprøvning måske vise noget andet,” siger Niels Gansted, jobcenterchef.

Sagen er lukket

Efter afslaget for to måneder siden har kommunen henlagt sagen. Anja Elsnab modtager ikke længere ydelse fra kommunen, så den er ikke forpligtet til at lave planer for, hvad der skal ske med hende. Heller ikke selv om det er kommunens fejl, at Anja mistede sine kommunale ydelser.

”Når borgeren ikke er på offentlig forsørgelse, har vi ikke nogen forpligtigelse til lave nogen opfølgning,” siger Niels Gansted.

Så nu får Anja ikke flere breve fra kommunen. Og stadig ingen penge.

Anja-sagen
  • Anja blev syg og mistede sit job, da hun for fire år siden blev udsat for væbnet røveri i lysbutikken, hvor hun arbejdede.
  • For halvandet år siden fratog kommunen hendes revalidering - en slags sygedagpenge.
  • Da Anjas mand har arbejde og tjener en løn, kan hun ikke få kontanthjælp i stedet.
  • Anjas fagforening HK klagede over afgørelsen. Ni måneder efter afviste klagenævnet klagen, fordi kommunen formelt set aldrig har truffet en afgørelse. Dermed er der ikke en afgørelse at tage stilling til.
  • Selvom chefen for jobcentret undervejs har erkendt, at der er sket en fejl, omgør Københavns Kommune ikke sin beslutning.